Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Empirisch onderzoek naar de effectiviteit van oplossingsgericht coachen
Afgelopen jaar heeft Kim Captein – een van de oud-stagiairs van GORTcoaching – onderzoek gedaan naar de effectiviteit van oplossingsgericht coachen voor coachees. Dit onderzoek heeft zij gedaan aan de hand van de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT).

Zelf-Determinatie Theorie
De ZDT stelt dat motivatie van binnenuit ontstaat wanneer werknemers een hoge mate van autonomie, competentie en verbondenheid ervaren. Autonomie is hierbij de belangrijkste bepaler voor intrinsieke motivatie wat staat voor het vrij en zonder druk kunnen handelen van de werknemer. Verbondenheid ontstaat door de verbinding tussen de werknemer en zijn sociale omgeving, zowel op de werkvloer als in de privésferen. De laatste factor die intrinsieke motivatie bepaalt volgens de ZDT is het ervaren van competenties, dit betekent dat de werknemer zich geschikt voelt voor zijn taak of functie.

Maar wat is nu het effect van intrinsieke motivatie voor de werknemer en de werkgever? Volgens de ZDT leidt het vervullen van deze drie psychologische behoeften tot intrinsieke motivatie, wat op zijn beurt weer werktevredenheid en self-efficacy tot gevolg heeft (self-efficacy is de mate waarin de werknemer gelooft in zijn eigen capaciteiten en vermogen om zijn doelen te behalen). Wanneer coaching leidt tot het vervullen van behoeften en zo de werktevredenheid en self-efficacy verhoogt. zouden wij dit als GORTcoaching natuurlijk graag willen weten. Daarom waren wij dan ook zo blij dat Kim dit voor ons wilde onderzoeken! 

Het onderzoek
Om deze theorie te testen hebben 55 coachees voor en na hun coachtraject diverse vragenlijsten ingevuld. Hierbij werd extra aandacht besteed aan de drie psychologische behoeften en of deze verbeterd werden door coaching. Als GORTcoaching zijn wij ontzettend trots – en natuurlijk niet verbaasd – dat de verwachtingen in het onderzoek zijn bevestigd. Oplossingsgerichte coaching is dus effectief voor de coachee. Na het traject waren coachees meer tevreden en hadden zij meer vertrouwen in hun eigen kunnen. Het was hierbij voor hen vooral van belang dat zij hun eigen doelen konden stellen. Met dit in gedachten kunnen niet alleen coaches, maar ook werkgevers hun werknemers gelukkiger maken. Want waarom wachten tot een werknemer ontevreden is als de oplossing voor gemotiveerde en tevreden werknemers binnen handbereik ligt?

Kim, bedankt!

 

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden