Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Informatie over testen

Tijdens een coachtraject is het erg nuttig om meer inzicht in uw eigen functioneren, vaardigheden en talenten te krijgen. Hiervoor bestaat een oneindig groot scala aan testen welke voor verschillende doeleinden ingezet kunnen worden. U kunt naast coaching en training onze testen inzetten ter ondersteuning van uw persoonlijke ontwikkeling. Daarbij kunt u een test (voor uzelf of een medewerker) ook gebruiken in combinatie met een coachgesprek. Hierdoor worden de nieuw verkregen inzichten uit de test direct toepasbaar. Samen met uw coach kunt u overleggen welke test voor u echt een toegevoegde waarde heeft en hoe dit voor u van nut is. U kunt een test ook inzetten om het functioneren van een team te analyseren en te beoordelen. Volgt u of uw medewerker geen coachtraject maar wilt u wel graag een test en coachgesprek?

Meer informatie?

Meer inhoudelijke informatie over in welke testen onze coaches gecertificeerd zijn, vindt u door in het menu hieronder op een bepaalde test te klikken.

Resultaat

Tests worden vaak ingezet omdat de meetnauwkeurigheid en voorspellende waarde van een betrouwbare test meer oplevert dan alleen gesprekstechniek. Wanneer een test wordt ingezet zijn de resultaten betrouwbaarder, meer valide en objectiever dan wanneer wordt afgegaan op indruk. Dit zorgt voor een goede basis bij een effectief coachingstraject.

Werkwijze

De werkwijze verschilt per test en per coach. In het algemeen zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden waaruit duidelijk wordt wat u graag zou willen onderzoeken en hoe het proces zal verlopen. Hierna vindt de testafname plaats, deze vult u online of op papier in. De resultaten van de test bespreekt u met de coach en gezamenlijk wordt er een plan voor de toekomst gemaakt. Dit kan ofwel een actieplan zijn voor uzelf ofwel u maakt de beslissing om een traject met meerdere gesprekken te doen. Dit hangt af van uw vooropgestelde doel.

Voordelen van een test laten afnemen

Het afnemen van een test kan de uitkomst bieden als u op zoek bent naar uw sterke kanten en/of ontwikkelpunten. Door de inzichten die u opdoet mee te nemen vergroot u uw zelfkennis en kunt u zich beter profileren. Ook als u een medewerker wilt analyseren op zijn/haar functioneren kan een test uitkomst bieden. Als team is er ook veel voordeel te behalen bij het doen van een test. Zo kan de analyse van teamrollen leiden tot een betere en soepelere samenwerking als team.

Hulp nodig bij het kiezen van een coach? We helpen je graag

 >  Testen