Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Lifestyle coach

Wat is een lifestyle coach?

Bij lifestyle coaching, ook wel leefstijl coaching genoemd, staat gedragsverandering centraal. Samen met jouw lifestyle coach ga je aan de slag om een gezonder leven te realiseren. Binnen en traject met een lifestyle coach ligt de focus vooral op voeding en beweging, maar ook andere gewoontes kunnen aan bod komen, zoals overmatig telefoongebruik of je slaapritme. Vier belangrijke onderliggende facetten van het lifestyle coach traject zijn voeding, beweging, stress management en ontspanning.

Voor wie is een lifestyle coach?

Veel mensen willen heel graag een gezonder leven leiden. Het kan een uitdaging zijn om nieuwe gewoontes vast te houden en om niet terug te vallen in oude gewoontes. Vaak heeft het terugvallen in oude gewoontes een onderliggende oorzaak. Denk aan een gebeurtenis die nooit verwerkt is, een negatief zelfbeeld, een irrationele gedachte, enzovoorts. Hierin verschilt de lifestyle coach dan ook met een personal trainer of een diëtiste. Personal trainers en diëtistes hebben over het algemeen geen tot weinig aandacht voor het mentale aspect, een lifestyle coach heeft dit wel. Dit maakt leefstijl coaching een holistische en duurzame aanpak.

Lifestyle coaching bij GORTcoaching is:

Persoonlijk

Jouw specifieke behoeften en doelen staan centraal 

Life-changing

Lifestyle coaching kan de kwaliteit van leven verhogen

Doelgericht

Coaching met bewezen effectieve methodes en ervaren coaches

LIFESTYLE COACHING BIJ GORTCOACHING

Met welke vragen kan ik terecht bij een lifestyle coach?

Bij een lifestyle coach kan je terecht met een breed scala aan vragen. Een lifestyle coach pakt alles op dat te maken heeft met een gezondere leefstijl. Denk hierbij aan:

  • Gezonder eten
  • Beweging
  • Niet drugsgerelateerde verslavingen
  • Dag & nacht ritme
  • Stress & time management

Wat gebeurt er tijdens het lifestyle coach traject?

Het traject begint altijd met een oriëntatiegesprek. Bij GORTcoaching zijn oriëntatiegesprekken altijd gratis. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de verwachtingen zijn van het lifestyle coach traject, wat de best passende aanpak is, hoe lang het lifestyle coach traject zal duren en wat de kosten zijn.
 
Na het oriëntatiegesprek wordt het traject echt gestart. Je gaat nu samen met de coach aan de slag om de oude gewoontes af te leren en om nieuwe gewoontes aan te leren. Onze coaches zijn getraind in duurzame, lange termijn gedragsveranderingen. De coach is er voor jou en tijdens de sessie zul je veel aan reflectie doen. Buiten de sessies zal je ook zelf aan de slag gaan met het aanleren van nieuwe gezonde gedragingen.
 
Aan het einde van het traject mag je oprecht trots op jezelf zijn. Na al het harde werken heb je jezelf verbeterd op meerdere gebieden. Je zal bijvoorbeeld gezonder eten, meer bewegen, meer stressbestendig en meer ontspannen zijn. Dit alles heeft natuurlijk een zeer goed effect op de kwaliteit en duur van je leven.

 

De toolbox van de lifestyle coach

Gedragsverandering zal teweeg worden gebracht middels een groot scala aan technieken die zijn gebaseerd op psychologisch onderzoek. Voorbeelden van technieken zijn, ACT (acceptance and commitment therapie) RET (rationeel emotieve therapie), mindfulness en motiverende gespreksvoering.

KIES JE LIFESTYLE COACH

gecertificeerd coach
gecertificeerd coach

Top-level Coach Jenk

DIT IS JENK: Energiek, oprecht, doelgericht, praktisch.

Specialisaties: Perfectionisten, Persoonlijk leiderschap, Keuzes maken, Assertiviteit, Doelen, Work-life balance, Professionals, Balanszoekers, Twijfelaars, Competentie Coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Life coaching, Lifestyle coaching, Outplacement, Re-integratie.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Jenk

Coach Mirjam

DIT IS MIRJAM: Uitnodigend, empathisch, inspirerend, positief.

Specialisaties: Professionals, Ondernemers, Ouders, Perfectionisten, Piekeren, Work-life balance, Zelfvertrouwen, Mindfulness, NLP, Scheiding, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Life coaching, Loopbaancoaching, Lifestyle coaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Outplacement.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Mirjam

Coach Nicolette

DIT IS NICOLETTE: Empathisch, ontwikkelingsgericht, intuïtief, motiverend.

Specialisaties: Identiteit, Zingeving, Professionals, Perfectionisten, Familiebedrijven, Persoonlijk leiderschap, Bewustwording, Zelfvertrouwen, Competentie coaching, RET, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Stresscoaching, Loopbaancoaching, Life coaching, Lifestyle coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Nicolette

Coach Abe

DIT IS ABE: Resultaatgericht, humoristisch, empathisch, ondersteunend en effectief.

Specialisaties: Onderwijs, Zorg, Ondernemers, Millennials, Perfectionisten, Vitaliteit, Patronen doorbreken, Zelfvertrouwen, Zingeving, Work-life balance, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Lifestyle coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Abe

Coach Willeke

DIT IS WILLEKE: Energiek, sensitief, praktisch en levenservaren.

Specialisaties: NL leert door, Identiteit, Zingeving, Persoonlijk leiderschap, Work-life balance, Professionals, Communicatie, Management coaching, Competentie coaching, NLP, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Jobcoaching, Lifestyle coaching, Stresscoaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Willeke

Coach Mirjam

DIT IS MIRJAM: Pragmatisch, sprankelend, empathisch en doelgericht.

Specialisaties: Balanszoekers, Perfectionisten, Pleasers, Professionals, Vitaliteit, Zelfvertrouwen, Competentie coaching, Loopbaanbegeleiding, Wandelcoaching, Counselling, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Life coaching, Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Lifestyle coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Mirjam

Senior Coach Nancy

DIT IS NANCY: Bewustmakend, warm, betrokken, humor.

Specialisaties: Onzekerheid, Relatiecoaching, Communicatie, Persoonlijk leiderschap, Competentie coaching, NLP, Assertiviteit, Faalangst, Work-life balance, Conflicten, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Burn out coaching, Stresscoaching, Life coaching, Lifestyle coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Nancy

Coach Lucie

DIT IS LUCIE: Empathisch, intuïtief, analytisch en creatief.

Specialisaties: NL leert door, Verlies, Rouw, Relatiecoaching, Scheiding, Twijfelaars, Millennials, Perfectionisten, Moeders, Autisme, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Lifestyle coaching, Jobcoaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Lucie

Senior Coach Ellen

DIT IS ELLEN: Vertrouwd, doortastend, betrokken, duidelijk en resultaatgericht.

Specialisaties: Work-life balance, Balanszoekers, Perfectionisten, Moeders, Millennials, Professionals, Vitaliteit, Veerkracht, Management coaching, Competentie coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Stresscoaching, Life coaching, Burn out coaching, Lifestyle coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Ellen

Senior Coach Wies

DIT IS WIES: Ontwikkelingsgericht, betrokken confronterend, inzichtgevend, empatisch.

Specialisaties: Veranderingen, Piekeren, Zingeving, High potentials, Conflicten, Competentie coaching, CMI, Transitievergoeding, Finance, Samenwerken, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Lifestyle coaching, Burn out coaching, Outplacement, Re-integratie.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Wies

Senior Coach Ine

DIT IS INE: Doeltreffend, scherpzinnig, respectvol en praktisch positief.

Specialisaties: NL leert door, PHD, Executives, Leiderschap, Artsen, Zorg, Overheid, Onderwijs, Herintreders, Zingeving, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Stresscoaching, Life coaching, Loopbaancoaching, Burn out coaching, Lifestyle coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Ine

Senior Coach Hermione

DIT IS HERMIONE: Energiek, inspirerend, focus en mensgericht.

Specialisaties: NL leert door, Professionals, Persoonlijk leiderschap, Balanszoekers, Zingeving, Vitaliteit, Veerkracht, ICF, MBTI, Loopbaanbegeleiding, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Lifestyle coaching, Stresscoaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Hermione