Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wanneer u of uw medewerkers problemen ervaren tijdens het werk of in het privéleven zijn er verschillende begeleidingsvormen die u kunnen helpen deze problemen op te lossen. Coaching is van deze methoden de meest bekende, maar ook begeleiding aan de hand van supervisie is een veel voorkomende methodiek. Maar wat is supervisie precies, wat is het verschil met coaching en welke effecten kan het voor u of uw medewerkers opleveren?

 

Wat is supervisie?
Supervisie is een begeleidingsvorm waar wordt ingegaan op persoonlijke leervragen. In de werk-context kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vragen als: “Hoe kan ik beter leiding geven?”, “Hoe kan ik effectiever te werk gaan bij complexe vraagstukken?”, of “Waarom verloopt de omgang met mijn collega’s niet zoals ik graag zelf zou willen?” Bij elk van deze vragen wordt vervolgens gezocht naar vaste gedragspatronen die ervoor zorgen dat de problemen voorkomen. Ook wordt onderzocht welke motieven hieraan ten grondslag liggen. Door dieper in te gaan op de problemen wordt u zich meer bewust van uw eigen gedachten, gevoelens, normen en waarden en de manier waarop dit uw handelen bepaalt. Het bewustzijn van de processen die zich in uw eigen hoofd voltrekken helpen vaak om situaties op een nieuwe en effectievere manier te benaderen.

Verschil tussen supervisie en coaching
Een van de voornaamste verschillen tussen supervisie en coaching is dat coaching zich vooral richt op één specifieke probleemstelling. Supervisie gaat echter een stapje verder. Het richt zich niet zozeer op het oplossen van een enkel probleem, maar richt zich specifiek op uw vermogen om te reflecteren op uw eigen handelen tijdens uw werk. Omdat het bij supervisie niet gaat om het beantwoorden van een enkele vraag is het proces van supervisie een langer of in sommige situaties zelfs een aanhoudend proces. Interacties met collega’s vinden bijvoorbeeld altijd en overal plaats, en kunnen daarom ook constant een punt van aandacht zijn wanneer er op uw eigen gedrag en gedachten reflecteert.

De effecten van supervisie
Er is in het wetenschappelijke veld al veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van supervisies. Het algemene beeld wat hieruit is ontstaan is dat supervisie positieve effecten heeft op veel verschillende terreinen. Een van de belangrijkste bevindingen is dat werknemers met specifieke leerbehoeften hun nieuw verworven kennis beter kunnen toepassen dan werknemers die geen supervisie hebben gehad, en dat deze werknemers ook langer bij de organisatie willen blijven werken. Daarnaast zijn deze werknemers tevredener met hun werk en voelen ze zich betrokkener bij de organisatie. Dit alles helpt uiteindelijk om de werkprestaties naar een hoger niveau tillen.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden >  Supervisie