Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Supervisie voor professionele coaches

Blijf groeien als coach of teamcoach

Naast coachopleidingen, bieden wij ook supervisie aan voor coaches: zowel voor de eigen GORTcoaches als alumni van de diverse opleidingen. Ook coaches die niet verbonden zijn aan GORTcoaching kunnen een beroep doen op onze ervaren supervisors.

Waarom supervisie voor coaches?

De meeste coaches hebben hun eigen intervisiegroep. Zowel intervisie als supervisie zijn erop gericht om te ondersteunen en de leercurve te vergroten.

Uit onderzoek blijkt dat intervisie leidt tot allerlei inzichten in het eigen handelen, maar het leidt minder tot gedragsverandering. (De Haan & De Ridder, 1997 en 2003). Dit in tegenstelling tot supervisie. Supervisie is een professionele relatie waarin je in een veilige en vertrouwelijke context kunt reflecteren en uitgedaagd zult worden over je professionele werk als coach.

Het belang van supervisie wordt mooi verwoord door Erik de Haan, mede-auteur van het boek ‘Supervisie, gids voor supervisanten’:

Net als het voor leiders gezond is om zich bloot te stellen aan coaching, net als het voor ervaren professionals van groot belang is om hun lichaam en geest scherp en fit te houden, zo is het voor elke professional in een helpend beroep van levensbelang om zich regelmatig te ‘onderwerpen’ (want zo voelt het vaak) aan vertrouwde en betrouwbare supervisie met een echt onafhankelijke, scherpe doch meevoelende, toegewijde doch veeleisende supervisor”.

ontmoet onze supervisors

titia de vries

martin heynen

Doel van supervisie voor coaches

  • Dat de coach meer persoonlijke bekwaamheid verwerft in het coachen, met name waar het gaat om de interactie tussen coach en coachee;
  • Dat de coach ruimte en ondersteuning krijgt om ervaringen bij het werken met coachees te verwerken;
  • Dat de coach gestimuleerd wordt tot een professionele beroepsuitoefening met betrekking tot kwaliteit en ethiek;
  • Dat de coach leert van (werk)ervaringen en zich deze vorm van leren zodanig eigen maakt dat aspecten ervan nadien zelfstandig voortgezet kunnen worden (ontwikkelen van een ‘interne supervisor’).

Investering 

189 euro per uur, exclusief BTW. Voor coaches aangesloten bij GORT geldt een speciaal tarief.

Advies of hulp nodig?
Alle werkdagen op kantooruren bereikbaar!

Bel 088 – 170 1500 of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op!


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekendenWanneer u of uw medewerkers problemen ervaren tijdens het werk of in het privéleven zijn er verschillende begeleidingsvormen die u kunnen helpen deze problemen op te lossen. Coaching is van deze methoden de meest bekende, maar ook begeleiding aan de hand van supervisie is een veel voorkomende methodiek. Maar wat is supervisie precies, wat is het verschil met coaching en welke effecten kan het voor u of uw medewerkers opleveren?

 

Wat is supervisie?
Supervisie is een begeleidingsvorm waar wordt ingegaan op persoonlijke leervragen. In de werk-context kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vragen als: “Hoe kan ik beter leiding geven?”, “Hoe kan ik effectiever te werk gaan bij complexe vraagstukken?”, of “Waarom verloopt de omgang met mijn collega’s niet zoals ik graag zelf zou willen?” Bij elk van deze vragen wordt vervolgens gezocht naar vaste gedragspatronen die ervoor zorgen dat de problemen voorkomen. Ook wordt onderzocht welke motieven hieraan ten grondslag liggen. Door dieper in te gaan op de problemen wordt u zich meer bewust van uw eigen gedachten, gevoelens, normen en waarden en de manier waarop dit uw handelen bepaalt. Het bewustzijn van de processen die zich in uw eigen hoofd voltrekken helpen vaak om situaties op een nieuwe en effectievere manier te benaderen.

Verschil tussen supervisie en coaching
Een van de voornaamste verschillen tussen supervisie en coaching is dat coaching zich vooral richt op één specifieke probleemstelling. Supervisie gaat echter een stapje verder. Het richt zich niet zozeer op het oplossen van een enkel probleem, maar richt zich specifiek op uw vermogen om te reflecteren op uw eigen handelen tijdens uw werk. Omdat het bij supervisie niet gaat om het beantwoorden van een enkele vraag is het proces van supervisie een langer of in sommige situaties zelfs een aanhoudend proces. Interacties met collega’s vinden bijvoorbeeld altijd en overal plaats, en kunnen daarom ook constant een punt van aandacht zijn wanneer er op uw eigen gedrag en gedachten reflecteert.

De effecten van supervisie
Er is in het wetenschappelijke veld al veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van supervisies. Het algemene beeld wat hieruit is ontstaan is dat supervisie positieve effecten heeft op veel verschillende terreinen. Een van de belangrijkste bevindingen is dat werknemers met specifieke leerbehoeften hun nieuw verworven kennis beter kunnen toepassen dan werknemers die geen supervisie hebben gehad, en dat deze werknemers ook langer bij de organisatie willen blijven werken. Daarnaast zijn deze werknemers tevredener met hun werk en voelen ze zich betrokkener bij de organisatie. Dit alles helpt uiteindelijk om de werkprestaties naar een hoger niveau tillen.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden