Managed Coaching Service

Managed Coaching Service informatie voor inkopers en HRM

Wij zijn gespecialiseerd Managen van Coaching Services bij verschillende soorten bedrijven. Een coachpool kan worden samengesteld uit een selectie van uw huidige interne en externe coaches. Daarnaast kunt u GORTcoaches toevoegen aan uw pool. Zo is er voor u en uw afdeling snel weer overzicht op het gebied van kosten en resultaat zonder dat er afscheid hoeft te worden genomen van uw favoriete externe coaches.

Wij helpen u met:

 • Het samenstellen van de coachpool zodat deze bestaat uit gekwalificeerde coaches.
 • Het managen van de coachpool op basis van afgesproken kwaliteitsnormen.
 • Het opstellen van een eigen pagina op onze website waardoor coachees zelf een coach kunnen kiezen en boeken.
 • Wij zorgen dat alle coaches op de hoogte zijn van alle afspraken m.b.t. budget en overige wensen.

”Als full-service coachbureau managen wij alles voor u”

Voordelen van Managed Coaching Service

Uw medewerkers kunnen:

Z

Zelf een coach uitzoeken, zelf in de agenda van de coach kijken en zelf een gratis oriëntatiegesprek plannen.

Z

Coaching inzetten voor ontwikkeling, preventie of problemen oplossen zoals burn-out. Uw collega’s plukken hier gelijk de vruchten van op de werkvloer.

Z

Altijd de volgende dag al terecht bij een coach. Klikt het niet? Een tweede oriëntatiegesprek is ook altijd gratis.

Onze visie over coaching

Wij zien coaching als een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

1. bewustwording en persoonlijke groei
2. het vergroten van zelfvertrouwen en
3. het exploreren, ontwikkelen en optimaal toepassen van de eigen mogelijkheden in werk en privé situaties.

Uw medewerkers ontvangen aan het einde van een succesvol afgerond traject een Personal Development Certificaat.

Managed Coaching Service op basis van deze specialiteiten:

Ontwikkeling en groei

U kunt de coachpool inzetten voor het ontwikkelen van alle werkgerelateerde competenties.

Alle competenties:
 • Gesprek voeren
 • De-escalatie van conflicten
 • Energie
 • Communicatie
 • Tactisch
 • Klantgerichtheid
 • Probleemanalyse
 • Resultaatgerichtwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Ondernemerschap
 • Flexibiliteit
 • Stressbestendigheid
 • Discipline
 • Organisatiesensitiviteit
 • Creatief denken
 • Kritisch
 • Organiseren
 • Coachen
 • Motiveren (en stimuleren)
 • Oordeelsvorming
 • Netwerkvaardigheid
 • Uitdrukkingsvaardigheid
 • Innovatief handelen
 • Mensgericht leiderschap
 • Sociabiliteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Omgaan met details
 • Zelfsturing
 • Leiderschap
 • Financieel bewustzijn
 • Initiatief ontplooien
 • Conceptueel denken
 • Confronteren
 • Plannen en Organiseren
 • Analyserend vermogen
 • Conflicten beheersen
 • Aanpassingsvermogen
 • Sensitief reageren
 • Presenteren
 • Visie
 • Groepsgericht leiderschap
 • Delegeren
 • Onafhankelijkheid
 • Luisteren, doorvragen en samenvatten
 • Durf
 • Zelfkennis
 • Overtuigen
 • Assertiviteit
 • Onderhandelen
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling
 • Anticiperen
 • Besluitvaardigheid
 • Zelfprofilering
 • Werkexploratie
 • Marktgerichtheid
 • Reflecteren
 • Etc.

Preventie

Problemen oplossen voor het te laat is. Stress, conflicten, verlies en scheiding zijn typisch voorbeelden waarbij u als werkgever preventief coaching kunt inzetten om bijv. uitval te voorkomen.

Problemen oplossen

Zijn er toch problemen ontstaan en is een medewerker uitgevallen door bijv. een burnout is er alsnog een mogelijkheid om coaching in te zetten om langdurig uitval te voorkomen.

Waarom kiezen voor het team van GORTcoaching

R

Wij zijn 100% gespecialiseerd in coaching

Wij zijn de superspecialist op het gebied van coaching in Nederland. U en uw medewerkers kunnen bij ons terecht voor alle soorten coaching.

R

Oer-Hollands met meer dan 250 locaties in NL

Wij zijn een oer-Hollands persoonlijk en servicegericht bedrijf. Wij hebben een kantoor in Amsterdam en u kunt altijd even langskomen of bellen.

R

Coaching ook mogelijk in andere talen en dialecten

Bij ons is het ook mogelijk om coaching te krijgen in het Engels, Frans, Duits, Mandarijn, Fries en diverse dialecten zoals Limburgs en Twents.

R

Ervaring in verschillende branches

Wij hebben voor meer van 15.000 uiteenlopende bedrijven coachtrajecten mogen verzorgen en kunnen no-nonsense met u meedenken wat de beste oplossing voor uw branche is.

R

Coaching Consultants

Onze Coaching Consultants zorgen ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt en alle coaches hoog blijven scoren op alle Kritieke Prestatie Indicatoren. Daardoor bieden wij u een constante zeer hoge kwaliteit.

Als drukke HR professional, leidinggevende of ondernemer wilt u altijd de beste coach bij u in de buurt voor u en uw collega’s, maar u heeft weinig tijd om voor iedere coachvraag een nieuwe coach te gaan zoeken. Dit probleem lossen wij met ons team voor u op. Zo heeft u altijd direct de beste coach voor handen bij iedere mogelijke coachvraag. Daarnaast bouwen wij graag met u een relatie op om zo het beste in te kunnen spelen op uw specifieke vragen. Wij helpen u graag!

Let us take care of you, we care!

zakelijk@gortcoaching.nl / ☏ 088 170 1502


 

”Bekijk ook de rest van het GORTcoaching team op de over ons pagina”

Managed Coaching Service vragen:

Welke vormen van coaching worden onderscheiden?

Coaching kan onderscheiden worden op methodiek, thema en/of doelgroep. Wij onderscheiden op dit moment 67 verschillende vormen van coaching. Kijk op https://gortcoaching.nl/soorten-coaching/ voor een compleet overzicht.

Bij welke vorm(en) van coaching zit uw specialiteit en waarom?

Wij zijn gespecialiseerd in resultaatgerichte coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Binnen ons aanbod merken we dat er veel vraag is naar: stress/burn-out coaching, management coaching, outplacement coaching, competentie coaching (specifieke vaardigheden aanleren), loopbaancoaching en teamcoaching.

Wat is het gemiddeld aantal uren/gesprekken per coachingtraject?

Een coachtraject duurt meestal tussen de 6 en 15 gesprekken, waarvan het gem. 10 gesprekken is. Een gesprek duurt doorgaans 1 tot 1,5 uur.

Hoe gaan coaches zich inlezen (en blijven) met de context van ons bedrijf?

Als er een algemene context is waar we coaches op kunnen inwerken is dit een kwestie van afstemmen, inwerken en update sessies organiseren. Verder adviseren wij om aan het begin van een coachtraject een driegesprek met coach, coachee en de leidinggevende te plannen. De leidinggevende kan dan de coach informeren over specifieke context omstandigheden waar de coach rekening mee moet houden.

Hoeveel coaches gaan zich bekend maken (en blijven) met de context van ons bedrijf?

Wij kunnen alle coaches bekend maken en blijven updaten over de context van uw bedrijf. Het is alleen de vraag of dit nodig is. De eerste stap is om alle interne en externe coaches van uw bedrijf in kaart te brengen. Daarna kunnen we beslissen wie van deze coaches we in de pool plaatsen op basis van afgestemde kwaliteitsnormen. Afhankelijk van de vraag per maand en per regio kunnen we vervolgens de pool 100% dekkend maken door deze aan te vullen met GORTcoaching coaches. Wij beheren deze pool en zorgen ervoor dat iedereen in de pool op de hoogte is van de juiste context.

Waar vindt de intake van een coachingstraject plaats?

De intake van een coachee vindt online plaats middels een digitaal formulier, deze wordt vervolgens besproken in het gratis oriëntatiegesprek.
1.De coachee zoekt een coach uit en plant een gratis face-to-face oriëntatiegesprek.
2.De coachee ontvangt een link naar het digitale intakefomulier en vult deze in voor het oriëntatiegesprek.
3.Coach en coachee kunnen afspreken op een locatie naar keuze en hebben de tijd om de coachvraag te verkennen, het intakeformulier door te nemen, praktische zaken af te stemmen en de doelen te bepalen.

Wat komt er aan bod tijdens de intake van een coachingstraject?

Dit zijn de vragen die we stellen in het digitale intakeformulier:

1.Aanleiding van het coachtraject (korte omschrijving van vraag/probleem)
2.Welke onderwerpen moeten aan de orde komen?
3.Wat wil je aan het einde van het coachtraject bereikt hebben?
4.Welke competenties of capaciteiten bezit je om dit mogelijk te maken?
5.Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor je het coachtraject niet zou kunnen starten of afmaken? Zo nee, wat is je persoonlijke wens en budget voor het coachtraject?
6.Welke verwachtingen heb je van de coach? (denk hierbij aan communicatie, feedback en relatie etc.) 7.Welke verwachtingen heb je ten opzichte van jouw eigen bijdrage tijdens het coachtraject? (denk hierbij aan voorbereiding van gesprekken en tussentijdse opdrachten e.d.)
8.Zijn er nog aanvullingen waarvan je denkt dat deze belangrijk zijn voor de begeleiding?

Tijdens het gratis oriëntatiegesprek is er vervolgens ruim de tijd om de coachvraag te verkennen, praktische zaken af te stemmen en de doelen te bepalen. Als er specifieke context zaken zijn zoals vaste budget afspraken dan is de coach hier al van op de hoogte via het kwaliteitsmanagement.

Hoe zorgt u voor een goede match tussen coach en coachee?

De coachee bepaalt uiteindelijk of de match er is, niet wij.

Wij kunnen de coachee wel adviseren welke coach er bij het vraagstuk van de coachee zou passen indien hier behoefte aan is. In praktijk zien we dat de meeste coachees evt. samen met de leidinggevenden/HR managers zelf op de website de profielen van coaches doornemen en op basis hiervan een keuze te maken om vervolgens een gratis oriëntatie gesprek plannen. Mocht er na het eerste gesprek behoefte zijn aan het verkennen van een match bij een andere coach dan kan dat gratis.

Uit onderzoek blijkt dat de match zeer belangrijk is voor de resultaat daarom is het bij ons altijd mogelijk om wisselen, ook als het traject al is begonnen.

Ons bedrijf heeft verschillende locaties. Zijn er verschillen in de kosten per locatie voor een coachingsgesprek?

Er zijn geen verschillen in kosten wat betreft de locatie. Coachees kunnen afspreken op een van uw locaties of in een van de 253 locaties die wij aanbieden.

Kunnen er ook coachingsgesprekken via bijvoorbeeld Skype of telefoon plaats vinden?

Ja, als de coachee of situatie dit wenst is dit mogelijk. Situaties waarbij Skype of telefonie worden ingezet hebben bijna altijd te maken met de locatie waar de coachee zich bevindt. We zien dat Skype het vaakste wordt ingezet bij expat coaching, dus als de coachee niet in Nederland woont.

Kunnen er ook coachingsgesprekken via bijvoorbeeld Skype of telefoon plaats vinden?

Ja, als de coachee of situatie dit wenst is dit mogelijk. Situaties waarbij Skype of telefonie worden ingezet hebben bijna altijd te maken met de locatie waar de coachee zich bevindt. We zien dat Skype het vaakste wordt ingezet bij expat coaching, dus als de coachee niet in Nederland woont.

Hoe wordt de anonimiteit en veiligheid van de coachee gewaarborgd?

1.De coach is de enige die op de hoogte is van wat een coachee inhoudelijk heeft besproken met de coach. Wij hebben er zeer bewust voor gekozen om geen centrale digitale of papieren dossiers bij te houden over de inhoud van een coachtraject. Aantekeningen die een coach zelf maakt kunnen aan het einde van het traject overhandigd worden aan de coachee of worden vernietigd.
2.Er is geen overleg tussen de coach en de leidinggevende/HR manager over de inhoud van het coachtraject. Als er driegesprekken (met coach, coachee en leidinggevende) gepland zijn aan het begin en einde van het traject is de coachee hierbij aanwezig en worden alleen de doelen en resultaten besproken.
3.Wij kunnen op alle offertes en facturen naamcodes gebruiken zodat het niet herleidbaar is wie de coachee is.
4.De gegevens in het digitale intake formulier worden aan het einde of op verzoek tijdens het traject verwijderd.
5.Op het certificaat (die de coachee na het succesvol afronden van het traject krijgt) staan alleen de resultaten zoals besproken met de coachee.
6.Beperking rechten CRM systeem, alleen directie en kwaliteitsmanagers kunnen persoonsgegevens (NAW en offertes) van alle klanten inzien. Coaches alleen van eigen coachees/relaties.
7.Verwerking van persoonsgebonden informatie op onze websites gebeurt via beveiligde verbindingen met SSL beveiligingscertificaat (https).
8.Ons CRM systeem gebruikt een beveiligde SSL internetverbinding (https://). Dit betekent dat de informatie gecodeerd (middels industriestandaard 64 bit encryptie) wordt overgestuurd en pas weer op ons scherm weer wordt omgezet naar leesbare informatie. Onze gegevens staan opgeslagen op servers in een state-of-the-art datacenter. Alle voorzieningen zijn getroffen om de apparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week, te beveiligen tegen brand, diefstal, of andere onrechtmatigheden. Om de veiligheid van ons CRM systeem te kunnen garanderen laat de ontwikkelaar audits uitvoeren door een externe party.

Werkt u (altijd) met een coachingscontract?

Ja, wij werken met een coachcontract/offerte waarin alle afspraken met coach, coachee en leidinggevende staan.

Hoe snel is een coach (doorgaans) beschikbaar?

Een coach is gemiddeld binnen 3 werkdagen beschikbaar voor een oriëntatiegesprek. De agenda’s van alle coaches zijn op onze website in te zien en wij zorgen er voor dat er altijd voldoende coaches beschikbaar zijn. Als er dringende vragen zijn is een coach doorgaans binnen 1 werkdag telefonisch te spreken. Een voorbeeld van een coachagenda staat op de pagina: https://gortcoaching.nl/coach-amsterdam/

Hoeveel coaches heeft u in dienst en hoeveel zitten er in uw netwerk?

Wij werken op dit moment met 54 coaches samen. Daarnaast benaderen zeer veel coaches ons om met ons samen te werken. Van ongeveer 100 gekwalificeerde kandidaten bewaren we op dit moment de gegevens zodat we deze kunnen inwerken indien nodig.

Welke (kwaliteits)eisen stelt u aan uw coaches?

Onze minimale eisen aan coaches zijn: HBO+/WO niveau, meerdere opleidingen en/of certificeringen op het gebied van coaching en relevante werkervaring op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast checken wij of een coach kan gaan voldoen aan onze bedrijfswaarden. Wij hebben een sollicitatieproces van 3 rondes. Indien een coach geschikt is gaan we hem/haar inwerken op onze waarden en processen.

Coaches moeten te allen tijde voldoen aan onze vier bedrijfswaarden. Onze waarden zijn: Persoonlijke ontwikkeling als levenswijze, Verbondenheid GORTcoaching, Continue kwaliteitsverbetering en Resultaat. Deze meten wij middels onze KPI’s.

Worden coaches gescreend en hoe vaak?

Ja, wij screenen coaches als we ze aannemen en daarna minimaal elk kwartaal. De kwaliteitsmanagers screenen op basis van key Point Indicators die ze doornemen met de coaches. Onze hele organisatie is zo ingericht dat een coach die is aangesloten bij GORTcoaching niet alleen over de juiste papieren beschikt maar ook continu op hoog niveau blijft functioneren door het systeem van kwaliteitsmanagement.

De kwaliteitsmanagers screenen de coaches minimaal eén keer per kwartaal en indien er zaken opvallen iedere maand. Indien niet in voldoende mate aan de KPI’s wordt voldaan nemen we afscheid van een coach.

Welke eisen kunnen wij stellen aan coaches?

U kunt eisen stellen aan coaches op het gebied van opleiding, certificering, ervaring, evaluatiecijfers en alle andere KPI’s die wij in kaart brengen over coaches.

Kunnen interne coaches (medewerkers met een coachingsopleiding) ook worden opgenomen in de coachingspool?

Ja, dit is mogelijk. We kunnen op onze website een white label pagina maken waarin we alle interne coaches opnemen. De interne coaches zijn dan niet beschikbaar voor onze andere klanten maar alleen voor coachees van uw bedrijf. Bel ons voor een actueel voorbeeld.

Kunnen externe coaches waar ons bedrijf reeds mee samen werkt ook worden opgenomen in het netwerk van GORTcoaching?

Ja, uw huidige externe coaches kunnen worden opgenomen in de pool.

Als de coaches voldoen aan alle GORTcoaching bedrijfswaarden en eisen kunnen we ze uiteindelijk ook invoegen in het GORTcoaching coachteam.

In welke mate kunt u ons "ontzorgen" m.b.t. coaching (interne coaches, externe coaches, aanmeldprocedure, evaluatie, etc.)

Wij kunnen uw bedrijf en de afdeling HRM helemaal ontzorgen op het gebied van interne/externe coaches, aanmeldprocedure en evaluaties. Zodra we de processen hebben ingericht gaat alles op het gebied van coaching binnen uw bedrijf geheel via ons verlopen. Met HRM stemmen we af hoe en hoe vaak ze gerapporteerd willen worden.

Hoe wordt de leidinggevende van de coachee in het coachingstraject betrokken?

Het is gebruikelijk dat een coachee de coach eerst spreekt voor een gratis oriëntatiegesprek om te kijken of de klik er is. Als de klik er is plannen de coach, coachee en leidinggevende een driegesprek waarin de afspraken worden nagelopen. Daarna start het traject. De kwaliteitsmanager neemt indien gewenst contact op met de leidinggevende gedurende het traject om te checken of alles goed verloopt. De kwaliteitsmanager stuurt de leidinggevende ook een document waarin tips staan om de leidinggevende op positieve wijze te stimuleren om betrokken te blijven bij het traject zodat de leidinggevende ook tussentijds een beeld krijgt van de resultaten. Aan het einde vindt vaak weer een driegesprek plaats waarin de resultaten worden besproken.

Geef een voorbeeld van de wijze waarop u van tevoren resultaatafspraken vastlegt?

1.Doel/resultaat afspraken maken we normaliter in de offertes.
2.Ook worden de doelen vooraf besproken tijdens het driegesprek met de coach, coachee en leidinggevende.
3.De leidinggevende wordt door ons kwaliteitsmanagement gestimuleerd om vragen te blijven stellen aan de coachee tijdens het traject om zich zo te blijven informeren over de tussentijdse resultaten. Om de leidinggevende hierbij te helpen sturen wij altijd een voorbeeld vragenlijst.
4.Aan het einde van het traject worden de resultaten besproken tijdens het driegesprek.

Het is mogelijk middels uw LMS resultaten bij te houden. Graag horen we met welk LMS u werkt.

Hoe gaat het evaluatieproces?

Elk traject wordt geëvalueerd middels een evaluatieformulier en we bevelen altijd aan een driegesprek te plannen aan het einde van een traject. Deze is op maat aan te passen op de wensen van u als klant.

Daarnaast kan elke coachee op elk moment tijdens het traject evalueren middels een link onder aan de e-mail van elke coach.

Tevens weet elke coachee wie de kwaliteitsmanager van de coach is en kan de coachee altijd contact opnemen met de kwaliteitsmanager.

Wij stimuleren de leidinggevende/HRmanager/beslisser om tussentijds af te spreken met de coachee en de coachee vragen te stellen over het traject. Om dit makkelijk te maken voor de leidinggevende sturen we hem/haar een document met voorbeeld vragen.

De manier van evalueren kan op maat aangepast worden naar wens van de klant. Zo is het ook mogelijk om voor en na meting te doen van bepaalde competenties middels een test.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten zijn als het goed is geïnternaliseerd bij de coachee en zichtbaar voor collega’s van de coachee. De resultaten worden besproken in het driegesprek. De resultaten worden op een certificaat geschreven door de coach en meegegeven aan de coachee. De resultaten die de coachees beschrijven in de evaluatieformulieren worden na een tijd verwijderd uit ons systeem.

Middels de driegesprekken en evaluatieformulieren kunnen we vaststellen dat de coaching resultaat heeft gehad. De groei zoals die wordt ervaren door de leidinggevende/collega’s en de coachee zijn voor ons het belangrijkste resultaat. Het is ook mogelijk om voor- en nametingen in te richten middels een test waarbij er gemeten kan worden op bepaalde competenties. Wij adviseren echter niet om dit standaard in te voeren bij elk coachtraject omdat doelen door tussentijdse inzichten tijdens het traject kunnen veranderen

Heeft u een minimale evaluatiescore als eis? Zo ja, hoe hoog ligt die?

Ja, een coach moet bij ons bij elke evaluatie een rapportcijfer 8 of hoger scoren.

Indien er een lager cijfer dan een 8 wordt geëvalueerd nemen wij contact op met de coachee en de coach om te onderzoeken wat er aan de hand was en hoe dit cijfer tot stand is gekomen. Coaches die gemiddeld onder de 8 scoren verwijderen we uit het team.

Wat zijn alle kosten die komen kijken bij het inrichten van een coachpool?

Kosten coachtraject:

Intake en oriëntatiegesprekken zijn €0,-
GORTcoaching coaches kosten €145,- per uur excl. BTW. Executive tarief is €189,- excl. BTW per uur.
Externe coaches die wij opnemen in de coachpool kosten €145,- per uur excl. BTW. Executive tarief is €189,- excl. BTW per uur.
Handeling kwaliteitsmanagement interne coaches bedraagt €54,- excl. BTW per gecoacht uur.
Het is tevens mogelijk een test af te nemen tijdens een coachtraject. De prijzen hiervoor liggen tussen de €15,- en €500,-. Hier kunnen afspraken over gemaakt worden.
Het is mogelijk om een GORTcoach die werkzaam is op locaties in Amsterdam af te laten reizen naar een locatie in bijv. Zeeland. Wij rekenen hier €0,50 per km voor.

Instelkosten:
Instelkosten, het inrichten van een coachpool kost €145,- excl. BTW per uur.
Andere projectmanagement werkzaamheden: €145,- excl. BTW per uur.

We spreken samen een budget af per medewerker. Onvoldoende budget is voor medewerkers vaak geen probleem omdat ze daarna verder kunnen voor een particulier tarief met veel belastingaftrekmogelijkheden waardoor de prijs per uur zeer laag is.

Hoe kunnen onze medewerkers coaching aanvragen?

Ideaal is om coachees via een speciale white label pagina op onze website zelf een coach te laten uitkiezen. Bel ons voor een actueel voorbeeld.

Wij kunnen aanvragen afhandelen via telefoon, boekingsformulier, chat of e-mail.

Kunnen jullie werken met ons Learning Management Systeem?

Ja, wij kunnen ons aanpassen aan uw LMS.

We kunnen ook aanvragen die binnenkomen via een LMS verwerken of data invoeren indien nodig.

Hoe kunnen we waarborgen dat een aanvraag voor coaching altijd vanuit de coachee zelf komt?

We kunnen dit samen waarborgen door de manier waarop we het inrichten.

-Allereerst zouden wij adviseren om coachees zelfbeschikking te geven over hun coachbudget. Dit zorgt er voor dat ze zelf bepalen of ze dit inzetten en niet de leidinggevende.
-Wij adviseren ook om een coachee zelf de coach te laten uitkiezen en dit niet te laten bepalen door een matchmaker/leidinggevende of HR. Dit verhoogt de betrokkenheid en motivatie van de coachee.
-Door zelfbeschikking over een budget is er vaak ook een prikkel om het budget zo goed mogelijk in te zetten. Omdat wij een gratis oriëntatiegesprek bieden kan de coachee kostenvrij wisselen van coach en echt kiezen voor de beste coach met de beste klik. Hiermee neem je een drempel weg en waarborg je dat er motivatie is vanuit de coachee om te starten.
-Doordat de coachee vervolgens ook nog zelf de locatie en data kan bepalen is er vaak al vanaf het begin een hoge betrokkenheid.

Voor welke coachingsmethodieken bent u gecertificieerd?

De coaches beschikken o.a. over certificeringen van: MBTI, GITP – Golden Personality Type Profiler, LIFO, Loopbaancreener, Management drives, My- Etool, ODC, OPQ, Pi company, TMA, Alba, de Baak, Birkman, CMI, CRKBO, CTI, ECABO, eCarepro, ECP, Gitp, Hearth Math Benelux, ICF, NIP, NLP, NOBCO, Noloc, ODC, OPP, OPQ, Phoenix,PiCompany, RET, RINO,School voor Coaching, SIETAR NL, St!R, TMA, Vendl en Vista Nova.

Op het moment dat er een vraag is naar en specifieke coachmethodiek kunnen wij in ons systeem opzoeken welke coach hierin gecertificeerd is en kunnen de we de coachee aan de juiste coach koppelen. Bel ons voor een actueel overzicht.

Heeft u ervaring met coachingstrajecten bij (medewerkers van) in onze branche?

Wij hebben ervaring in alle branches en bedienden al meer dan 20.000 verschillende bedrijven.

Kijk voor een overzicht van onze klanten op de webpagina onze klanten of bel ons voor een actuele klantenlijst met bedrijven in uw branche.

Hoe zorgt u dat coaches zichzelf blijven ontwikkelen?

Ontwikkeling is één van de KPI’s waar wij op sturen bij de coaches. De kwaliteitsmanagers nemen dit punt mee in de screenings. Daarnaast organiseren we intervisies, coachdagen, workshops, verbindingsmeetings en regiomeetings die meestal gericht zijn op de ontwikkeling van de coaches

Wat is uniek aan GORTcoaching?

Onze aanpak als coachbureau is uniek in de volgende punten:

GORTcoaching is opgezet door een arbeids- en organisatiepsycholoog en zij heeft er voor gezorgd dat en alle systemen er op zijn ingericht dat een coach die aangesloten is bij GORTcoaching beter zal kunnen functioneren dan dat een coach dat als eenpitter zou kunnen.

De managers en de directie sturen de organisatie aan vanuit vier kernwaarden: Persoonlijke ontwikkeling als levenswijze, Verbondenheid GORTcoaching, Continue kwaliteitsverbetering en Resultaat.

Wij kunnen klanten praktisch alle gangbare methodieken binnen de coaching aanbieden.

Wij staan voor openheid en afstemmen van processen. Coachee/HR kan bij ons zelf een coach uitzoeken, zelf in de agenda van de coach kijken, zelf een locatie kiezen, zelf de trajectduur bepalen, wisselen indien nodig etc.

Wij zijn full-service coachbureau waardoor we HR/management volledig kunnen ontlasten op het gebied van coaching en ook de interne/externe coachpool kunnen beheren.

Wij hebben ons 100% gespecialiseerd in coaching.

Contactformulier Managed Coaching Service

Contact-formulier Managed Coaching Service

5 + 13 =

De coaches van GORTcoaching zijn onder andere aangesloten bij

Certificeringen GORTcoaching

Bedrijven gingen u voor

Locaties in heel Nederland

Jaar doorlopend in ontwikkeling

 >  Managed Coaching Service