Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Agile Coaching

Wat is Agile?
De wereld verandert sneller dan ooit te voren, en de verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Zo verwachten experts dat technologische ontwikkelingen op gebieden als digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie onze maatschappij de komende jaren drastisch zullen veranderen. Om als bedrijf competitief te zijn binnen deze snel veranderende omgeving is het daarom cruciaal om wendbaar te zijn en zo effectief mogelijk in te kunnen spelen op deze verandering. In de woorden van Jan Rotman, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: “Het zijn niet de grootste en slimste bedrijven die overleven, maar de meest wendbare bedrijven”.

Agile is ontwikkeld met het doel om de wendbaarheid van een bedrijf te maximaliseren. Het is een gedachtegoed bestaande uit bepaalde waarden en principes die erop gericht zijn de innovativiteit, creativiteit en flexibiliteit te bevorderen. Wanneer een team binnen een bedrijf dit gedachtegoed gebruikt als basis voor het maken van beslissingen, wordt er gesproken van een Agile team.

Het doel van Agile coaching
Onze ervaren Agile coaches helpen ervoor te zorgen dat een bedrijf zo wendbaar mogelijk wordt. Ze begeleiden bij het effectief implementeren van het gedachtegoed van Agile. Het gevolg is een zelfsturend, innovatief, creatief team dat optimaal in staat is om in te spelen op de mogelijkheden binnen een zeer snel veranderende markt.

KIES JE COACH

gecertificeerd coach
gecertificeerd coach

Kom je er zelf niet uit? Wij helpen je graag met het vinden van een geschikte coach – ☏ 088 170 1500

Coach Sander

DIT IS SANDER: Energiek, resultaatgericht, doortastend, empathisch.

Specialisaties: Professionals, Perfectionisten, Pleasers, Internationals, Zelfvertrouwen, Talentontwikkeling, Competentie coaching, Management coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Life coaching, Burn out coaching, Stresscoaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Sander

Coach Mirjam

DIT IS MIRJAM: Pragmatisch, sprankelend, empathisch en doelgericht.

Specialisaties: Balanszoekers, Perfectionisten, Pleasers, Professionals, Vitaliteit, Zelfvertrouwen, Competentie coaching, Loopbaanbegeleiding, Wandelcoaching, Counselling, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Life coaching, Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Lifestyle coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Mirjam

Coach Roland

DIT IS ROLAND: Toegankelijk, direct, positief, resultaatgericht.

Specialisaties: Professionals, Leiderschap, Studenten, Veranderingen, Assertiviteit, Zelfvertrouwen, Patronen doorbreken, Teamcoaching, Work-life balance, Competentie coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Stresscoaching, Lifestyle coaching, Outplacement.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Roland

Senior Coach Maarten

DIT IS MAARTEN: Betrokken, oprecht, onderzoekend, daadkrachtig.

Specialisaties: Professionals, Ondernemers, Creativiteit, Twijfelaars, Keuzes maken, Perfectionisten, Hoogsensitieven, Zelfvertrouwen, Loopbaanadvies, Personal branding, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Jobcoaching, Outplacement, Lifestyle coaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Life coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Maarten

Coach Ester

DIT IS ESTER: Resultaatgericht, uitdagend, betrokken, oprecht.

Specialisaties: Angst, Assertiviteit, Balanszoekers, NL leert door, Conflicten, Familiecoaching, Geluk, Harde werkers, Hoogsensitieven, Intervisie, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Outplacement, Jobcoaching, Life coaching, Re-integratie, Lifestyle coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Ester
coach Geldermalsen

Senior Coach Susan

DIT IS SUSAN: Betrokken, empatisch, praktisch en doelgericht.

Specialisaties: Daadkracht, Professionals, Pleasers, Balanszoekers, Persoonlijk leiderschap, Keuzes maken, Assertiviteit, Work-life balance, Management coaching, Leiderschap, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Life coaching, Stresscoaching, Loopbaancoaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Susan

Coach Rosa

DIT IS ROSA: Zorgzaam, resultaatgericht, authentiek en creatief.

Specialisaties: Hoogsensitieven, Ondernemers, Piekeren, Perfectionisten, Overtuigingen, Vitaliteit, Relatiecoaching, NLP, Counselling, Wandelcoaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Burn out coaching, Stresscoaching, Life coaching, Lifestyle coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Rosa

Coach Chantal

DIT IS CHANTAL: Energiek, duidelijk, oprecht, van inzicht naar actie.

Specialisaties: Persoonlijk leiderschap, Perfectionisten, Professionals, Keuzes maken, Zingeving, Vitaliteit, Twijfelaars, Bewustwording, Teamcoaching, Leiderschap, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Life coaching, Psycholoog, Outplacement.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Chantal

Senior Coach Martine

DIT IS MARTINE: Empathisch, oprecht, uitdagend en inspirerend.

Specialisaties: Twijfelaars, Perfectionisten, Identiteit, Zingeving, Professionals, Moeders, Leiderschap, Internationals, Work-life balance, Rouw, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Stresscoaching, Loopbaancoaching, Life coaching, Burn out coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Martine
coach Dorris

Top-level Coach Dorris

DIT IS DORRIS: Effectief, stimulerend, energiek, pragmatisch en oplossingsgsgericht.

Specialisaties: Persoonlijk leiderschap, Profilering, Leiderschap, Communicatie, Presenteren, Young professionals, Competentie coaching, Management coaching, CMI, Solliciteren, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Stresscoaching, Loopbaancoaching, Outplacement.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Dorris

Senior Coach Jolanda

DIT IS JOLANDA: Praktisch, empathisch, rustgevend en resultaatgericht.

Specialisaties: Ziekteverzuim, Assertiviteit, Zelfvertrouwen, Persoonlijk leiderschap, Onzekerheid, Leiderschap, Ondernemers, Competentie coaching, Management coaching, DISC, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Burn out coaching, Stresscoaching, Life coaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Jolanda

Senior Coach Edmee

DIT IS EDMEE: Ruimdenkend, praktisch, diepgaand, internationaal gericht.

Specialisaties: Faalangst, Expats, Excecutives, Daadkracht, Consultants, Blended learning, Bewustwording, Communicatie, Cultuurverschillen, Conflicten, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Life coaching, Loopbaancoaching, Stresscoaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Edmee

Voor wie is Agile coaching?

Agile coaching is voor bedrijven in een snel veranderende markt
Agile is oorspronkelijk ontwikkeld vanuit de wereld van software-development, waarbij het snel en innovatief kunnen inspelen op verandering van essentieel belang is. Het wordt dan ook dagelijks toegepast door vrijwel alle grote software bedrijven waaronder Google, Apple en Amazon. Vervolgens zijn bedrijven uit andere marktgebieden het ook gaan gebruiken om hun wendbaarheid te verhogen.

Bedrijven die hun competitiviteit willen verhogen
Agile coaching is dus voor ieder bedrijf dat zo competitief mogelijk wil zijn in de snel veranderende markt waarin ze zich bevinden. Het is voor teams die begeleiding willen om de principes van Agile zo effectief mogelijk te implementeren. Agile coaching is ook geschikt voor teamleiders die door middel van 1-op-1 sessies gecoacht willen worden om hun team zo Agile mogelijk te maken.

 

Met welke vragen kan ik terecht bij Agile coaching?

Met deze (en andere) vragen kunt u terecht bij onze Agile coaches:

 • Hoe kunnen we ons bedrijf zo responsief mogelijk maken voor de veranderingen en mogelijkheden binnen de snel veranderende markt waarin we ons bevinden?
 • Hoe kan de creativiteit en innovativiteit binnen ons bedrijf verhoogd worden?
 • Hoe kan de productiviteit in ons team verhoogd worden?
 • Hoe kunnen de principes van Agile zo effectief mogelijk geïmplementeerd worden in ons team?

Agile coaching bij GORTcoaching is:

Intensief

Intensieve samenwerking voor het maximaliseren van wendbaarheid

Resultaatgericht

Doelstelling en beoordeling op basis van resultaten

Inspirerend

Optimale bevordering van creativiteit en innovativiteit

Mensgericht

Grote waardering voor diversiteit binnen het team

Hoe ziet een Agile coaching traject er uit?

Hoe ziet een Agile coachtraject er uit?
Onze ervaren Agile coaches helpen ervoor te zorgen dat de waarden en principes van Agile zo effectief mogelijk binnen een team worden geïmplementeerd. Voorbeelden van deze waarden en principes zijn: 

 • Het tevredenstellen van de klant door vroege en continue levering van waardevolle producten
 • Simpliciteit; de kunst van het maximaliseren van de hoeveelheid werk dat niet gedaan wordt
 • Gemotiveerde individuen binnen het team het vertrouwen geven dat ze de taak zullen volbrengen, en hen de omgeving en ondersteuning bieden die ze hiervoor nodig hebben

Twee vormen van Agile coaching
Er zijn twee manieren waarop Agile coaching vormgegeven kan worden. De Agile coach kan het hele team begeleiden door middel van regelmatige vergaderingen en gesprekken met individuele teamleden. Daarnaast kan de Agile coaching toegepast worden in een-op-een coachingsgesprekken met de leider van het Agile team. In dit geval past de teamleider de kennis en inzichten vervolgens zelf toe binnen het team. Agile coaching wordt echter op maat aangeboden en is altijd anders, afhankelijk van de vraag en situatie van de klant.

Het oriëntatiegesprek
Dit gesprek dient als kennismaking tussen u en de Agile coach.
U en de coach zullen inventariseren:
– Welke doelen u precies wilt behalen en waarom
– Wat u uit het Agile coachtraject wilt halen (wanneer heeft het coachtraject naar uw idee zijn doelen bereikt? Wat is uw ideale situatie?)
– Wat de coach kan bieden om deze doelen te helpen bereiken, en op welke manier dit het best bereikt kan worden

Wanneer er een klik is met de coach en u ervan overtuigd bent dat een Agile coaching traject kan bieden wat u zoekt, dan kan er een planning worden gemaakt voor de uitvoering van het Agile coaching traject.

Het Agile coachtraject
Het coachtraject bestaat uit regelmatige bijeenkomsten met het hele team en/of met de leidinggevende(n) van het team. Elk coachingtraject wordt echter op maat gemaakt en is altijd anders in de vorm en frequentie. Er is bij Agile coaching dus veel flexibiliteit in de vormgeving van het coachtraject.

Eindevaluatie
De eindevaluatie kan bestaan uit een laatste bijeenkomst met het team en/of een 1-op-1 gesprek met de teamleider. Hierin zal gereflecteerd worden op het Agile coachtraject en het proces. Zijn de doelen behaald? Hoe ver is het bedrijf of team, en wat is het plan van aanpak voor in de toekomst? Wanneer gewenst kunnen er eventueel nog follow-up gesprekken of bijeenkomsten worden ingepland na een bepaalde tijd om te bespreken hoe het gaat; hoe de vooruitgang vordert en hoe potentiële problemen kunnen worden opgelost.

 

Effectiviteit van Agile coaching

Contexten voor het toepassen van Agile 
Uit onderzoek naar Agile kwam naar voren dat Agile uitstekend van toepassing is bij exploratieve probleemgebieden met projecten die te maken hebben met extreme, complexe, snelle veranderingen. De aanpak van Agile bleek het meest effectief in een organisatiecultuur die mensgericht en collaboratief is.

Bewezen effecten van Agile coaching
Bij survey onderzoek naar de effectiviteit van Agile in teams werden tevens de volgende effecten waargenomen:

 • Levering van hogere productkwaliteit
 • Verbeterde bedrijfsprestaties
 • Hogere klanttevredenheid
 • Hogere moraal binnen het team

Bron: Cockburn, A., & Highsmith, J. (2001). Agile software development, the people factor. Computer34(11), 131-133.

Wat levert Agile coaching op?

Agile coaching zal leiden tot de volgende voordelen:

 • Het effectief opzetten van zelfsturende, creatieve en innovatieve Agile teams
 • Een hogere moraal binnen het team, verhoogde klanttevredenheid en verbeterde bedrijfsprestaties
 • Een verhoogde wendbaarheid van het bedrijf, waardoor het bedrijf beter in staat is om in te spelen op veranderingen in de markt
“Agile werken is voorbereid zijn op de mogelijkheden van de toekomst”

Kosten Loopbaancoaching

Toelichting zakelijk tarief & ZZP'ers

Het zakelijke tarief is het basistarief van GORTcoaching. Dit bedraagt 149,- euro ex. btw en geldt voor organisaties die het traject voor een medewerker betalen. Voor bedrijven is coaching volledig aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover vind je op de pagina vergoedingsmogelijkheden organisaties.

ZZP’ers:
Ben je ZZP’er? In individuele gevallen kunnen andere gunstige tarieven gelden. Overleg dit met jouw coach.

Lees hier de algemene voorwaarden van GORTcoaching

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (FAQ)
Klik op de vraag om het antwoord te zien:

1. Hoe vind ik direct de juiste coach?

Allereerst kunt u onder het menu ‘Ik zoek een coach’ de stad of regio uitzoeken waarin u een coach zoekt. Wanneer u een stad heeft uitgekozen, ziet u een overzicht van de bijbehorende coaches. Onder elke coach staat de link ‘Lees hier verder over coach …’. Hier vindt u het profiel van de coach met informatie over de persoonlijke werkwijze, met welke vragen u bij de coach terecht kunt en zijn of haar opleidingen en certificeringen. Met deze informatie kunt u zelf de coach uitzoeken die u het meeste aanspreekt. Daarnaast staat er bij elke coach de link ‘Kijk in de agenda, plan uw route en email’. Wanneer u hier op klikt, vindt u de agenda met de tijden waarop een coach beschikbaar is. Hieronder ziet u een kaartje met alle coachlocaties. Verder vindt u ook een overzicht van alle locaties per coach. Per locatie vindt u hier een foto, het adres en informatie over de parkeergelegenheid. Vindt u het ondanks de informatie op de website lastig om uw keuze voor een coach te maken? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze kwaliteitsmanagers Joline en Sander, door te mailen naar joline@gortcoaching.nl / sander@gortcoachling.nl of te bellen naar 088 170 1500.

2. Hoe kan ik de kwaliteit van de coaches beoordelen?

Elke coach die in dienst is van GORTcoaching heeft een uitgebreide psychologische of andere, menswetenschappelijke studie afgerond. Daarnaast is elke coach in het bezit van verschillende certificeringen die de kwaliteit en de vaardigheden van de coach verzekeren. Deze certificeringen zijn enkel uitgegeven na het afronden van meerdere trainingen en cursussen op het gebied van coaching en begeleiding. Als resultaat scoren de GORTcoaches dan ook structureel een 8 of hoger op onze evaluatieformulieren. U kunt de certificeringen en opleidingen van elke coach bekijken door in het menu ‘Over ons’ aan te klikken en bij de coach naar keuze op ‘Lees hier verder over coach …’ te klikken. Uit onderzoek is gebleken dat u zelf ook de kwaliteit van uw traject kan verhogen door er voor te zorgen dat uw coach goed matcht met uw coachvragen. Lees dus altijd goed het coachprofiel door en plan daarna uw gratis oriëntatiegesprek.

3. Op welke locatie krijg ik coaching?

Onder het menu ‘Ik zoek een coach’ vindt u een overzicht van alle coachlocaties. Hier kunt u per stad en per coach alle bijbehorende locaties vinden. Bij elke coach staat de link ‘Kijk in de agenda, plan uw route en email’. Wanneer u hier op klikt, vindt u de agenda met de tijden waarop een coach beschikbaar is. Hieronder ziet u een kaartje met alle coachlocaties. Verder vindt u ook een overzicht van alle locaties per coach. Per locatie vindt u hier een foto, het adres en informatie over de parkeergelegenheid. Aan de hand van deze informatie kunt u nagaan of de locatie op uw persoonlijke wensen aansluit. Wanneer u de voor u perfecte coach hebt gevonden, maar de locaties van deze coach niet aansluiten bij uw persoonlijke wensen, kunt u altijd contact opnemen met de betreffende coach. In sommige gevallen is het mogelijk om ook op andere locaties coaching te krijgen.

4. Mag ik meer dan één gratis oriëntatiegesprek aanvragen?

Ja, dat mag zeker. In een oriëntatiegesprek komen vooral uw persoonlijke doelen en wensen aan bod en maakt u kennis met de coach en zijn of haar werkwijze. Wanneer u een oriëntatiegesprek met een coach hebt gehad en de coach voldeed niet aan uw verwachtingen, dan mag u altijd een nieuw oriëntatiegesprek inplannen met een andere coach van GORTcoaching.

5. Hoeveel tijd investeer ik aan coaching naast de coachsessies?

[toggle title=”» “] Het is afhankelijk van de coach hoeveel tijd u investeert in het traject naast de coachsessies. Het kan zijn dat u wordt gevraagd om thuis een vragenlijst in te vullen of te oefenen met concrete en praktische opdrachten. De opdrachten worden altijd in overleg met u opgegeven, zodat dit perfect aansluit bij uw wensen.

6. Hoe lang duurt een coachgesprek gemiddeld?

Een coachgesprek duurt gemiddeld 1 uur tot 1,5 uur. Dit is afhankelijk van wat u zelf met de coach afstemt. Het is mogelijk om gesprekken van 2 uur of een halve dag in te plannen.

7. Hoe bereik ik mijn coach?

Omdat de coaches vaak in gesprek zijn, is het het best om uw coach een email te sturen. Op die manier kan de coach u het snelst helpen. Elke coach heeft zijn eigen email adres. Stuur uw mail naar ‘naam van de coach’@gortcoaching.nl. Wanneer u bijvoorbeeld contact op wil nemen met Wendy, stuurt u uw mail naar wendy@gortcoaching.nl.

8. Wat als het coachingstraject anders verloopt dan verwacht?

Wanneer het coachtraject niet helemaal verloopt zoals u vooraf had verwacht is het goed om dit te bespreken met uw coach. Uw coach staat altijd open voor uw zorgen, dus schroomt u niet om dit met uw coach te delen. Op deze manier kunt u kenbaar maken waar u tegenaan loopt en kan de coach proberen hierop in te spelen. Als dit niet tot de gewenste resultaat leidt kunt u er altijd voor kiezen om het coachtraject te stoppen. Het is dan mogelijk om met een andere coach een gratis oriëntatiegesprek te plannen. Wanneer er iets ernstigs is voorgevallen, of u niet tevreden bent met de kwaliteit van uw coachtraject, dan kunt u altijd contact opnemen met onze kwaliteitsmanagers Joline of Sander, door te mailen naar joline@gortcoaching.nl / sander@gortcoaching.nl of te bellen naar 088 170 1500.

9. Mag ik stoppen met een coachtraject?

Ja, u kunt er altijd voor kiezen om met het coachtraject te stoppen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u na vijf coachsessies het gevoel hebt dat u al uw doelen bereikt hebt, terwijl u zes coachsessies had afgesproken. Het is in dit geval goed om dit met uw coach te bespreken. Tijdens een coachtraject staat u altijd vrij om hierin uw eigen keuzes te maken. Wanneer het coachtraject niet helemaal verloopt zoals u vooraf had verwacht kan goed zijn om eerst met uw coach te bespreken waar u tegenaan loopt, zodat de coach hier eventueel op in kan spelen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u er altijd voor kiezen om het coachtraject te stoppen. U kunt hierna gewoon opnieuw een gratis oriëntatiegesprek inplannen met een andere coach.

10. Ik ben verhinderd voor mijn coachsessie. Wat moet ik doen?

Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, waardoor u niet naar een coachsessie kunt komen, is het handig om uw coach zo snel mogelijk een e-mail te sturen. Op deze manier kunt u ook meteen een nieuwe afspraak inplannen met de coach. In de algemene voorwaarden, op //gortcoaching.nl/algemene-voorwaarden/, kunt u meer informatie vinden over het annuleren van een afspraak.