Organisatiecoaching

Organisatiecoaching is een vorm van organisatieontwikkeling die bij GORTcoaching gekenmerkt wordt door een oplossingsgerichte werkwijze. Zowel teamcoaching, individuele coaching, als coaching van de leiding komen aan bod. Het hoofddoel van de groei die wordt ingezet is de optimalisatie van bedrijfsprocessen. De coaches vergroten het bewustzijn binnen en tussen verschillende afdelingen van de organisaties. Coaches leren de mensen binnen de organisatie hun rol te herkennen binnen de bedrijfsprocessen. Vanuit het gecreëerde bewustzijn wordt er gekeken hoe de mensen binnen de organisatie beter kunnen functioneren.

Hierbij heeft elke organisatie zijn eigen doelen, omdat elke organisatie zijn eigen cultuur heeft. Wat is de taal die gesproken wordt binnen een organisatie? Hoe gaan de mensen om met verandering? Vanuit welke hiërarchie wordt er samengewerkt? Vanuit de antwoorden op deze vragen wordt er gekeken naar verbeterpunten. Aan de hand van de verbeterpunten worden er door de coach concrete handvatten aangereikt die leiden tot optimale prestaties.

Organisatiecoaching

Gratis oriëntatiegesprek?

Bel ons op 088 170 1500

Locatie

Onze organisatiecoaches komen langs op de locatie van uw keuze.

Boost in resultaten

Organisatiecoaching zorgt voor betere resultaten.

Voor iedereen

Er ontstaat meer verbinding, omdat de gehele organisatie bij het proces wordt betrokken.

Meer informatie over Organisatiecoaching:

U kunt Organisatiecoaching inzetten voor:
  • Verbeterde prestaties binnen alle geledingen van de organisatie
  • Betere samenwerking binnen en tussen afdelingen
  • Het verhelpen van problemen binnen functies
  • Bewustwording van de status quo
  • Het terugdringen van ziekteverzuim
  • Verhoogde flexibiliteit van medewerkers bij veranderingen
  • Het verbinden van individuele doelen met die van de afdeling en de organisatie
  • Het ontdekken en aanpassen van de organisatiecultuur
  • Optimalisatie van bedrijfsprocessen
  • Betere communicatie tussen de teamleden en tussen het team en het management
Grote voordeel

Het grote voordeel van organisatiecoaching is dat de hele organisatie bij de coaching betrokken is en uiteindelijk op elkaar afgestemd is. Het verbeterde systeem dat hierdoor ontstaat zorgt op zijn beurt weer voor betere resultaten. De afstemming van individuen, team en organisatie, betekent dat er een grotere kans is op het behalen van de organisatiedoelen. Organisatiecoaching zorgt ervoor dat veranderingen positief tegemoet worden gezien. Door de inspraak die aan de afdelingen gegeven wordt, stijgt de motivatie om te gaan voor het optimale resultaat.

Resultaat

Organisatiecoaching leidt tot verbeterd resultaat in alle geledingen. Individuen leren hun rol in de organisatie te zien en krijgen concrete handvatten aangereikt om dingen beter te doen. Daarnaast worden ook de teams gecoacht, dit resulteert in betere samenwerking en daarbij hogere productiviteit binnen de teams. Naast coaching binnen teams, wordt er ook aandacht besteedt aan de afstemming tussen teams en afdelingen. Hierdoor gaan afdelingen dezelfde taal spreken en elkaar dus beter begrijpen. Onze coaches zorgen ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op gaan staan en dat er flexibeler wordt omgegaan met veranderingen. Dit zorgt voor een productiever systeem en meer werknemerstevredenheid. Concreet leidt dit tot een beter bedrijfsresultaat en minder verzuim.

Gratis oriëntatiegesprek? Bel ons op 088 170 1500

Inhoud

Afhankelijk van de organisatie en uw wensen zal de coach één keer per 2-3 weken langskomen op een locatie naar uw keuze. Voorafgaand aan de coaching wordt een inventarisatie gemaakt van de knelpunten binnen de organisatie. Zodoende kan maatwerk worden geleverd aan iedere organisatie. Deze inventarisatie kan gedaan worden door middel van individuele gesprekken met werknemers, leidinggevenden en managers. Echter, ook het bijwonen van gezamenlijke teamsessies, zoals een vergadering, kan inzichten geven in de organisatiedynamiek. Bij organisatiecoaching wordt een open sfeer gecreëerd, zodat elke werknemer zich vrij voelt om zijn/haar mening te uiten en feedback te geven. Er worden verschillende werkvormen toegepast zoals coaching en intervisie, waarbij er zowel individueel als in groepen geleerd wordt. De coach zal tijdens het gehele traject een objectieve en analyserende houding aannemen, waardoor patronen doorbroken kunnen worden. Vaak gaat het hierbij om langere trajecten van enkele maanden, maar dit is afhankelijk van de doelstelling van de organisatie.

Organisatiecoaching: samen naar succes!


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden >  Soorten Coaching  >  Organisatiecoaching