Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

‘Fit’ to the job, bewoon al uw kamers voor duurzame inzetbaarheid!

Fit wordt hier bedoeld als ‘positieve oriëntatie en bestendigheid op de eisen en voorwaarden van uw werk’! Dat wil zeggen: passies en talenten van het individu komen overeen met competenties vereist voor het werk; waarden van het individu kloppen met de...
 >  Werkcoach