De werkcoach | GORTcoaching - Gratis oriëntatiegesprek
Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Een werkcoach, ook wel jobcoach genoemd, is een erkend specialist en aanspreekpunt voor zowel de werkgever als de werknemer op het gebied van diverse werkprocessen binnen organisaties. De coach houdt zich bijvoorbeeld bezig met het indiceren van kwaliteiten en verbeterpunten van de organisatie, met het aanleren van effectief gedrag, of met het opstellen van een bepaald doel en het begeleiden in het behalen hiervan. Ook kunt u denken aan het verbeteren van klantgericht en/of resultaatgericht werken, het samenwerken onderling, of het begeleiden van een werknemer bij een re-integratietraject.

Wat is het verschil met een arbeids- en organisatiepsycholoog?
De jobcoach heeft een groot raakvlak met een arbeid- en organisatiepsycholoog, namelijk het analyseren van de werkomgeving. Het verschil zit hem echter in de visie die zij beogen. Waar de arbeids- en organisatiepsycholoog eerst op zoek zal gaan naar de psychologische kern van het probleem, hanteert de werkcoach een meer toekomstgericht standpunt. Zijn er bijvoorbeeld aspecten die vooruitgang van de organisatie of de werknemer belemmeren? De psycholoog zal zich dan gaan verdiepen in hoe en waarom deze aspecten zich in het verleden zo hebben ontwikkeld. De coach zal eerder bekijken hoe de huidige situatie verbeterd kan worden door bijvoorbeeld ander gedrag aan te leren en zo de toekomst te veranderen.

Begeleiding van een werkcoach
Als u vragen heeft over bovenstaande onderwerpen en niet weet welke kant u op moet, dan is het aan te raden om de hulp van een van de coaches van GORTcoaching in te schakelen. Zij kunnen u inzicht geven in de vraagstukken die u heeft en samen met de coach kunt u een stappenplan opstellen om de doelen die u heeft, te behalen.