Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is het vrijmaken van het potentieel dat iemand al bezit. Het gaat om het achterhalen van iemands persoonlijke kracht en aanleren hoe men deze kracht om kan zetten naar concrete acties, zodat deze persoon op een hoger niveau kan werken. Tevens worden talenten vergroot en uitgebreid aan de hand van trainingen en leerervaringen in de bedrijfspraktijk.

Meer informatie over talentontwikkeling:

Voor wie?
Talentontwikkeling is belangrijk om het potentieel van werknemers goed te benutten, hierdoor benut u dus ook het potentieel van het bedrijf beter. Niet alleen op financieel vlak, maar ook om de kwaliteit en productiviteit te verhogen en om innovatie te stimuleren is talentontwikkeling een belangrijk middel. Door talentontwikkeling zet u een proces in gang waarbij:

  • De talenten van de werknemer worden ontdekt en ontwikkeld.
  • Inzicht verkregen wordt in hoe talenten ingezet kunnen worden in alledaagse taken.
  • Belemmeringen, die ontwikkeling in de weg staan, worden weggenomen.
  • De inzetbaarheid in de taakbreedte van de werknemer wordt vergroot.
  • Hoger management leert om te gaan met talenten van de werknemers.
Inhoud
Als eerste wordt er geïnventariseerd waar het bedrijf talent nodig heeft en waar het talent laat liggen. Dan wordt er bekeken welke vaardigheden en kennis er aanwezig is bij de werknemers. Het is de bedoeling iemands mogelijkheden maximaal tot uiting te laten komen. Zo wordt er actief nagedacht over de activiteiten waarin iemand zich kan ontplooien om de eigen ambities en de ambities van het bedrijf te verwezenlijken. Tijdens de talentontwikkeling wordt er ook advies gegeven over hoe talenten vergroot kunnen worden door middel van trainingen en cursussen. Talentontwikkelingstrajecten kunnen naar wens samengesteld worden; Coaching, Groepstrainingen, Ondersteunende testen en Masterclasses. Uw bestaande initiatieven voor uw talenten kunnen makkelijk geïntegreerd worden.
Resultaat
Het resultaat zijn geïnspireerde medewerkers die het verschil maken. Door gebruik te kunnen maken van competente werknemers kunnen bedrijfsdoelen op een meer effectieve en kwalitatief hoogstaande wijze gerealiseerd worden. Talent kan gezien worden als kapitaal waar het bedrijf competitief voordeel mee kan behalen. Dit heeft ook voordelen voor de continuïteit van het bedrijf. De reden hiervoor ligt in het feit dat werknemers zich meer betrokken voelen bij het bedrijf, wanneer zij de mogelijkheid krijgen hun potentieel te benutten. Wanneer de werknemers floreren, floreert het bedrijf eveneens.

Onderdelen uit het trainee jaar programma

Coaching & Supervisie

Veel investeren en hard werken hou je vol als medewerker door op de juiste tijd aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling.

Teamcoaching

De cultuur in een bedrijf kan je upgraden naar een niveau waarbij de cultuur gaat bijdragen aan prestaties van het bedrijf.

Intervisie

Intervisie richt zich op beter en effectiever samenwerken. Je krijgt een manier van kennisdeling aangeleerd die alle groepsbijeenkomsten effectiever en inhoudelijker zullen maken.

Masterclasses

U kunt kiezen uit verschillende masterclasses die allen bijdragen aan de ontwikkeling van essentiële competenties.

Onze experts op het gebied van talentontwikkeling:

 >  Talentontwikkeling