Coaching on the job | GORTcoaching - Gratis oriëntatiegesprek
Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Het waar is duidelijk: coaching on the job vindt plaats on the job. Maar wanneer is het nodig? Wat is het überhaupt? Hoe wordt het gegeven en aan wie? Deze vragen zullen hier worden beantwoord.

Wanneer?
Soms kan het lastig zijn om aan een coach over te brengen wat precies het probleem is in je werksituatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u het gevoel heeft dat u tijdens een vergadering niet genoeg gehoord wordt. Maar waar dat aan ligt, weet u niet. Of u loopt telkens tegen dezelfde communicatieproblemen aan, maar u weet niet waar het mis gaat. Dit zijn voorbeelden van problemen die goed opgelost kunnen worden met coaching on the job.

Wat?
Bij coaching on the job komt een coach een kijkje nemen op jouw werkplaats. Dit maakt deze vorm van coaching intensiever dan andere vormen van begeleiding. De coach kijkt mee bij bijvoorbeeld een vergadering, een presentatie of iets anders wat van belang is voor uw werk. De coach observeert de interacties en communicatietechnieken die plaatsvinden. Vervolgens bespreekt de coach wat uw sterke punten zijn, maar ook wat uw valkuilen zijn. In het traject is het belangrijk dat u reflecteert op uw eigen vaardigheden. Inzichten die u zo krijgt, helpen om u verder te ontwikkelen.

Hoe?
Het GROW-model wordt regelmatig toegepast bij coaching on the job. Dit model biedt ondersteuning bij het behalen van doelen en besteedt aandacht aan vier punten: goal, reality, options en will. De eerste stap die wordt genomen in het proces is het bepalen van een goal, het doel: wat wilt u bereiken? Vervolgens komt de realiteit aan de orde: hoe ziet de situatie er nu uit? Het bespreken van mogelijke opties is de volgende stap: wat zijn de mogelijke acties die u uit kunt voeren om de situatie te verbeteren? Tot slot komt will aan bod, de actie: wat is de meest effectieve actie die u uit kunt voeren en hoe gaat u deze uitvoeren? Met dit model kan er een duidelijk beeld ontwikkeld worden over welk doel er behaald kan worden en op welke manier.

Wie?
Coaching on the job kan zowel aan individuen als aan teams worden aangeboden. Ook worden er door managers wel eens coaches aangenomen, als er bijvoorbeeld sprake is van innovatie of bedrijfsovername.