Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

LoopbaanCoaching voor medewerkers van woningcorporaties

U heeft recht op 900,- individueel loopbaanontwikkelingsbudget per jaar.

In de cao Woondiensten, artikel 10.3, staat dat de werknemer zelf bepaalt hoe, wanneer en waaraan hij/zij zijn loopbaanontwikkelings-budget besteedt. U kunt ervoor kiezen om een coachtraject te volgen die relevant is voor uw loopbaan bij een woningcorporatie, of om een heel andere richting in te slaan. De coaching moet gericht zijn op uw loopbaan en uw persoonlijke ontwikkeling.

coaching voor HBO Medewerkers

KIES JE COACH

Kom je er zelf niet uit? Wij helpen je graag met het vinden van een geschikte coach – ☏ 088 170 1500

Senior Coach Annette

DIT IS ANNETTE: Hartelijk, inspirerend, doortastend, creatief.

Specialisaties: Leiderschap, Executives, Reorganisaties, Veranderingen, Perfectionisten, Creativiteit, Mindfulness, Hoogsensitieven, Faalangst, Management coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Outplacement, Lifestyle coaching, Re-integratie.

Gratis oriëntatiegesprek

Senior Coach Maarten

DIT IS MAARTEN: Betrokken, oprecht, onderzoekend, daadkrachtig.

Specialisaties: Professionals, Ondernemers, Creativiteit, Twijfelaars, Keuzes maken, Perfectionisten, Hoogsensitieven, Zelfvertrouwen, Loopbaanadvies, Personal branding, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Jobcoaching, Outplacement, Lifestyle coaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Life coaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Hans

DIT IS HANS: Motiverend, Helder, Inlevend, Creatief.

Specialisaties: Assertiviteit, Authenticiteit, Bewustwording, Emoties , Identiteit, Geluk, Loopbaanbegeleiding, Loopbaan APK, Ontwikkeltrajecten, Persoonlijk leiderschap, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Outplacement, Jobcoaching, Life coaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Sabine

DIT IS SABINE: Energiek, Verhelderend, Power, Doelgericht.

Specialisaties: Accepteren, Angst, Bewustwording, Comfortzone, Geluk, Faalangst, Compassie, Keuzes maken, Mindfulness, Conflicten, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Psycholoog, Stresscoaching, Life coaching, Loopbaancoaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Lucie

DIT IS LUCIE: Empathisch, intuïtief, analytisch en creatief.

Specialisaties: Loopbaanbegeleiding, Relatiecoaching, Assertiviteit, Rouw & Verlies, Wandelcoaching, Supervisie, Intervisie, Teamcoaching, Werkdruk, Werk coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Lifestyle coaching, Jobcoaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Caren

DIT IS CAREN: Motiverend, doortastend, optimistisch, oordeelvrij.

Specialisaties: Moeders, Hoogsensitieven, Millennials, Autisme, Work-life balance, Assertiviteit, Perfectionisten, Pleasers, Introverten, Competentie coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Jobcoaching, Life coaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Freda

DIT IS FREDA: Ervaren, Rustig, Praktisch, Plezierig

Specialisaties: Bewustwording, Duurzame inzetbaarheid, Flow, Loopbaan onderzoek, Loopbaanadvies, Mindfulness, Ontwikkeltrajecten, Organisatieontwikkeling, Overtuigingen, Patronen doorbreken, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Outplacement, Re-integratie.

Gratis oriëntatiegesprek

Senior Coach Ingrid

DIT IS INGRID: Positief, verhelderend, betrokken en resultaatgericht.

Specialisaties: Professionals, Onderwijs, Moeders, Ondernemers, Work-life balance, Faalangst, Perfectionisten, Veranderingen, Rouw & Verlies, Competentie coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Burn out coaching, Stresscoaching, Jobcoaching, Loopbaancoaching, Lifestyle coaching, Life coaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Top-level Coach Miriam

DIT IS MIRIAM: Empathisch, oplossingsgericht, analytische sparring partner.

Specialisaties: Leiderschap, Projectmanagers, Executives, Consultants, Ingenieurs, Finance, Persoonlijk leiderschap, Competentie coaching, Management coaching, Schoolleiders, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Stresscoaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Senior Coach Greet

DIT IS GREET: Nieuwsgierig, betrokken, inspirerend, Fries.

Specialisaties: Organisatieontwikkeling, Zingeving, Profilering, Werkgeluk, Twijfelaars, Onzekerheid, Veranderingen, Competentie coaching, Noloc, CSR, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Outplacement, Jobcoaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Floor

DIT IS FLOOR: Empathisch, nuchter, verhelderend, doelgericht.

Specialisaties: Accepteren, Angst, Assertiviteit, Bewustwording, Communicatie, Compassie, Duurzame inzetbaarheid, Faalangst, Identiteit, Keuzes maken, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Life coaching, Burn out coaching.

Gratis oriëntatiegesprek
coaching

Senior Coach Heleen

DIT IS HELEEN: Verhelderend, hartelijk, eerlijk, effectief.

Specialisaties: Professionals, Leiderschap, Communicatie, Assertiviteit, Patronen doorbreken, Persoonlijk leiderschap, Autisme, Werkdruk, Werkgeluk, Zelfvertrouwen, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Burn out coaching, Stresscoaching, Jobcoaching, Loopbaancoaching, Life coaching, Lifestyle coaching, Psycholoog.

Gratis oriëntatiegesprek

"U kunt ook heel 2020 gebruik maken van deze regeling!"

Praktische informatie

U heeft recht op 900,- per jaar!

Bij een fulltime dienstverband krijgt u per kalenderjaar 900,- euro. U kunt dit budget opsparen tot maximaal 4500 euro. Als u 4500 euro hebt opgespaard en geen gebruik maakt van het budget, dan stopt de opbouw.

U kunt direct starten

U kunt bij alle coaches van GORTcoaching u budget besteden. Kies uw coach en plan direct een gratis oriëntatiegesprek.
Wat staat er precies in het CAO?
U kunt hier lezen welke bepaling voor u belangrijk is uit het CAO:

U kunt hier een link vinden naar het gehele CAO. Deze is ook nog geldig in 2018.

Artikel 10.3 Algemene bepalingen individueel loopbaanontwikkelingsbudget
10.3.1 De werknemer heeft vanaf 1 januari 2010 recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget.
10.3.2 De werknemer bepaalt hoe, wanneer en waaraan hij zijn loopbaanontwikkelingsbudget besteedt ten behoeve van zijn loopbaanontwikkeling.
10.3.3 De werknemer kan het totale loopbaanontwikkelingsbudget in één keer of in delen besteden. De werknemer kan niet meer loopbaanontwikkelingsbudget besteden dan hij aan rechten heeft opgebouwd.
10.3.4 De werkgever informeert de werknemer in de maand januari over de hoogte van het totale individuele loopbaanontwikkelingsbudget.
10.3.5 De werknemer informeert de werkgever tijdig over de besteding van zijn loopbaanontwikkelingsbudget. De werkgever informeert de werknemer over de administratieve afhandeling en betaalt de factuur.
10.3.6 De werknemer die (deels) onbetaald verlof opneemt, wordt gelijk behandeld als de werknemer met een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week.

Artikel 10.4 Loopbaanontwikkelingsbudget van werknemers vijf jaar of langer in dienst op 1 januari 2010
10.4.1 De werknemer die op 1 januari 2010 een 36-urige werkweek heeft en vijf jaar of langer in dienst is bij de onderneming, heeft voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 het recht om een loopbaanontwikkelingsbudget van 4.500 euro te
besteden (opgebouwd uit vijfmaal het jaarlijkse budget van 900 euro).
10.4.2 De werknemer die op 1 januari 2010 een arbeidsduur heeft van minder dan 36 uur per week en op 1 januari 2010 vijf jaar of langer in dienst is bij de onderneming, heeft voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 een loopbaanontwikkelingsbudget naar evenredigheid van de overeengekomen arbeidsduur met een minimum van 2.250 euro (opgebouwd uit vijfmaal het jaarlijkse budget van 450 euro).
10.4.3 De arbeidsduur op 1 januari 2010 is bepalend voor de hoogte van het loopbaanontwikkelingsbudget dat in januari 2010 wordt toegekend voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014. Op 1 januari van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 worden eventuele wijzigingen van de arbeidsduur van de werknemer verrekend in de hoogte van het resterende loopbaanontwikkelingsbudget, voor de komende periode vanaf 1 januari van het betreffende jaar tot en met 31 december 2014.
10.4.4 In de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 heeft de werknemer genoemd in artikel 10.4.1 en 10.4.2 CAO géén jaarlijkse opbouw van loopbaanontwikkelingsbudget als bedoeld in artikel 10.6 CAO.
10.4.5 Indien de werknemer meer loopbaanontwikkelingsbudget heeft besteed dan hetgeen na herrekening op 1 januari resteert, vindt geen terugbetaling van budget plaats van de werknemer aan de werkgever.
10.4.6 Loopbaanontwikkelingsbudget uit de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 dat in die periode niet is besteed, blijft staan. Het ontstaan van nieuwe rechten op loopbaanontwikkelingsbudget vindt vanaf 1 januari 2015 plaats conform artikel 10.6 CAO.

Artikel 10.5 Loopbaanontwikkelingsbudget van werknemers korter dan vijf
jaar in dienst op 1 januari 2010
10.5.1 Een werknemer die op 1 januari 2010 nog geen vijf jaar in dienst is bij de onderneming, heeft recht op een loopbaanontwikkelingsbudget naar rato, met een minimum van 900 euro. Voor de (eenmalige) berekening van de hoogte van het loopbaanontwikkelingsbudget op 1 januari 2010 (het startbudget) wordt het aantal volle kalendermaanden in dienst van de werknemer voor 1 januari 2010 gedeeld op 60 maanden. Het loopbaanontwikkelingsbudget van 4.500 euro wordt vermenigvuldigd met bovenstaande factor.
10.5.2 Voor de werknemer met een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week, wordt het berekende loopbaanontwikkelingsbudget uit voorgaand artikel vervolgens herrekend naar evenredigheid van de arbeidsduur op 1 januari 2010 met een minimum arbeidsduur
van 50 procent.
10.5.3 Het loopbaanontwikkelingsbudget (het startbudget) van de werknemer zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel groeit jaarlijks op 1 januari met 900 euro. Voor een 45 werknemer met een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week groeit het loopbaanontwikkelingsbudget naar rato van de arbeidsduur op 1 januari van elk jaar, met een minimum van 450 euro.
10.5.4 Het loopbaanontwikkelingsbudget geldt voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 en bedraagt maximaal 4.500 euro. Voor de werknemer met een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een lager maximum.
10.5.5 Een wijziging in de overeengekomen arbeidsduur leidt niet tot herberekening van het startbudget gedurende een kalenderjaar. Op 1 januari van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 worden eventuele wijzigingen van de arbeidsduur van de werknemer verrekend in
de hoogte van het resterende startbudget, voor de komende periode vanaf 1 januari van het betreffende jaar tot en met 31 december 2014.
10.5.6 Indien de werknemer meer loopbaanontwikkelingsbudget heeft besteed dan hetgeen na herrekening op 1 januari resteert, vindt geen terugbetaling van budget plaats van de werknemer aan de werkgever.
10.5.7 Loopbaanontwikkelingsbudget uit de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 dat in die periode niet is besteed, blijft staan. Het ontstaan van nieuwe rechten op het loopbaanontwikkelingsbudget vindt vanaf 1 januari 2015 plaats conform artikel 10.6
CAO.

Artikel 10.6 Loopbaanontwikkelingsbudget van werknemers in dienst
gekomen op of na 1 januari 2010
10.6.1 Een werknemer met een 36-urige werkweek die in dienst van de onderneming is gekomen op of na 1 januari 2010, heeft per kalenderjaar recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget van 900 euro.
10.6.2 Een werknemer met een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week en in dienst van de onderneming gekomen op of na 1 januari 2010, heeft per kalenderjaar naar evenredigheid van de overeengekomen arbeidsduur recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget, met een minimum van 450 euro.
10.6.3 Het individuele loopbaanontwikkelingsbudget wordt jaarlijks toegekend op 1 januari van het betreffende kalenderjaar. De arbeidsduur op 1 januari is bepalend voor de hoogte van het individuele loopbaanontwikkelingsbudget. Een wijziging in de overeengekomen arbeidsduur gedurende een kalenderjaar leidt in dat jaar niet tot herberekening van het individuele loopbaanontwikkelingsbudget.
10.6.4 Een werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt bij de onderneming, heeft met ingang van 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget.
10.6.5 De werknemer kan zijn recht op het individueel loopbaanontwikkelingsbudget sparen tot een maximum van 4.500 euro. Een werknemer met een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week kan naar evenredigheid van de overeengekomen arbeidsduur zijn
individueel loopbaanontwikkelingsbudget sparen.
10.6.6 Indien een werknemer het voor hem geldende maximumbudget heeft gespaard, ontstaat er in het eerstvolgende kalenderjaar géén nieuw recht op het individueel loopbaanontwikkelingsbudget.

Artikel 10.7 Fiscale en sociale-verzekeringstechnische aspecten
loopbaanontwikkelingsbudget
10.7.1 Het individuele loopbaanontwikkelingsbudget is géén inkomensbestanddeel. Het telt niet mee in de berekening van vakantiegeld en bij de pensioenopbouw. De werknemer dient bij de besteding van het budget rekening te houden met de fiscale wet- en regelgeving. Indien de werknemer hier onvoldoende rekening mee houdt, zijn de fiscale gevolgen van de besteding van het budget, waaronder begrepen de eventueel in te houden loonheffing, geheel voor rekening van werknemer. De werkgever compenseert deze gevolgen niet.

Artikel 10.8 Einde dienstverband en het loopbaanontwikkelingsbudget
10.8.1 Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt, wordt het deel van het individuele loopbaanontwikkelingsbudget dat niet is besteed, niet uitbetaald aan de werknemer.
10.8.2 Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt en het loopbaanontwikkelingsbudget is besteed conform de regels in de CAO, vindt geen terugbetaling van budget plaats van de werknemer aan de werkgever.
10.8.3 De werkgever kan openstaande verplichtingen op grond van het loopbaanontwikkelingsbudget verrekenen met aanspraken van de werknemer, als de arbeidsovereenkomst rechtmatig op grond van artikel 7:677 BW (dringende reden) is beëindigd.

Goed om te weten!

Z

Wij regelen de financiën

U hoeft alleen een coach te kiezen en een afspraak te plannen. Wij regelen alle financiële zaken verder met uw werkgever.
Z

Jouw budget, jouw keuze

Als uw werkgever wilt dat u een functiegebonden scholing volgt, dan hoeft u dat niet te betalen van jouw loopbaanontwikkelingsbudget. Dan zijn de kosten namelijk voor uw werkgever.
Z

Persoonlijke ontwikkeling staat voorop!

Het benutten van dit loopbaanontwikkelingsbudget heeft helemaal niets te maken met een mogelijk ‘vertrek’ bij een corporatie!

Plan direct een gratis oriëntatiegesprek

GORTcoaching is een coachbureau met een zeer ervaren team van coaches op meerdere locaties in Nederland. Wij zijn ontstaan uit liefde voor het vak en gegroeid door enthousiaste klanten die een inspirerend coachtraject hebben doorlopen. Meldt u nu aan bij GORTcoaching voor coaching, dat werkt heel simpel:
1. Kies uw regio
2. Kies de coach die het beste bij u past
3. Maak een afspraak op een locatie van uw keuze
4. U kunt beginnen!

De coach die u kiest weet van de vergoeding en maakt voor u een offerte volgens de richtlijnen.

Plan direct uw gratis oriëntatiegesprek