Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Mindfulness
Heeft u soms het idee dat u te veel ‘moet’, te veel piekert, last heeft van psychische/lichamelijke klachten, te weinig aandacht aan uzelf besteed, moeite heeft met grenzen stellen of juist moeite met loslaten en accepteren? Dan kan mindfulness een tool zijn om een persoonlijke en/of beroepsmatige groei te bewerkstelligen.

Wat kunt u verwachten van een mindfulness coach?
De coach nodigt de coachee uit op een innerlijke zoektocht, waarvan het traject bestaat uit zelfontdekking, het verhogen van zelfbewustzijn met als gevolg een daaruit voortvloeiende zelfontplooiing. Een coach mindfulness gaat uit van een rechtstreekse ervaring in het hier en nu. Hiermee wordt bedoelt dat het juist gaat over het bewust aanwezig zijn vanuit directe waarnemingen in het moment zelf, zonder interpretatie of betekenisgeving. Door middel van mindfulness leert men om vanuit compassie te antwoorden op situaties die moeilijk of lastig gevonden worden.

Hoe gaat een mindfulness coach te werk?
De coach en de coachee zijn zich continue en steeds opnieuw bewust van hun handelen, waardoor de interventies van de coach berusten op een goed ontwikkeld niveau van bewustzijn. Ook worden persoonlijke doelen concreet gemaakt of juist losgelaten.

Het hoofd-, hart- en buikcentrum, dus denken, voelen en handelen, krijgen evenveel aandacht. Door deze kwalitatieve aandacht worden patronen van denken, voelen en handelen sneller zichtbaar, transparanter en indien nodig bespreekbaar.

De coachee leert om zijn of haar bewustzijn te verhogen, waardoor de coachee zich steeds minder met zijn of haar gedachten en emoties identificeert. Hierdoor leert men zuiverder waar te nemen, maar verhoogt men ook het bewustzijn op persoonlijkheidsniveau en wordt de verbinding met een hoger niveau mogelijk. Mindfulness gebruikt hierbij termen als ‘verbinding met iets wat ruimer is dan jezelf’, ‘voorbij het ego’. Zo ontstaat er de ruimte om verbinding te maken met authentieke talenten en innerlijke kracht die leiden tot een zekere moeiteloosheid in persoonlijk meesterschap.

 

Door: Sharon van Heeswijk


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden >  Coach mindfulness: Denken, voelen en handelen