Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is nu precies het verschil tussen coaching en therapie?

Focus op oplossing
Coaching is gericht op de toekomst. Daar is de nagestreefde winst te behalen. Wanneer je in een coachtraject zit wordt er daarom op een toekomst- en oplossingsgerichte wijze gewerkt. Jij en de coach gaan beiden uit van een actieve werkhouding ten op zichte van het functioneren in je werksituatie.

Verdieping van het probleem
Bij therapie wordt eveneens het doel nagestreefd je beter te laten functioneren. De nadruk wordt hier echter vaker gelegd op probleem en verleden. Een grotere kwetsbaarheid, lijdensdruk en afhankelijkheid zijn hier meer kenmerkend. In een therapeutische sessie staan levensvragen en basisthema’s op de voorgrond, die in verscheidene contexten problematisch kunnen zijn.

Raakvlakken
Coaching en therapie hebben dus een eigen terrein, maar kennen duidelijke raakvlakken. Ervaringen en denkbeelden die werkgerelateerd dwarszitten, kunnen elders hun oorsprong hebben. Wanneer je thuis slecht functioneert, kan dit grote invloed hebben op je functioneren op de werkvloer. Spanning op het werk kan eveneens een groot effect hebben op je privéleven.Ervaart je problematiek in jouw werksituatie en zou je meer willen weten over oplossingsgerichte coaching?

Plan nu een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek in bij een van onze coaches.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden