Coaching voor uw medewerkers - GORTcoaching - Vind uw coach!
Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Sander van der Horst

Relatiemanager bij team GORTcoaching

Als relatiemanager van GORTcoaching bewaak ik op de achtergrond de kwaliteit en afhandeling van de zakelijke coachtrajecten. Samen met de coaches zorg ik er voor dat alles zo goed mogelijk verloopt, waarbij u als klant centraal staat. Wij hebben binnen GORTcoaching zeer veel ervaring met het opzetten van effectieve coachtrajecten en kunnen oplossingen bieden voor grootzakelijke en MKB vraagstukken op het gebied van coaching. Via onderstaand nummer direct contact met mij opnemen! Ik help u graag.

Let us take care of you, we care! sander@gortcoaching.nl / ☏ 088 170 1501

Coaching voor uw medewerkers

Coaching is één van de meest gewaardeerde HR-tools om het menselijk kapitaal volledig te ontplooien en dat is niet voor niets. Uit grootschalige onderzoeken naar de effectiviteit van Human Resource Development Instrumenten blijkt dat coaching het meest effectieve instrument wordt bevonden. Lees verder hoe u doeltreffend coaching voor uw medewerkers in kunt zetten!

“Betrokken HR-managers kiezen vaker voor GORTcoaching”

coaching medewerkers

Wat is coaching?

Wij zien coaching als een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

1. Bewustwording en persoonlijke groei

2. Het vergroten van zelfvertrouwen

3. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden in werk en privé situaties.

Preferred supplier Wij horen steeds vaker dat leidinggevenden, HR-managers en ondernemers er voor kiezen hun shortlist coaches te vervangen voor een samenwerking met GORTcoaching. Uw preferred supplier worden betekent voor ons dat we een relatie met u kunnen opbouwen om zo samen het beste te bieden voor uw collega’s. Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden? Bel ons! 0881701500

Informatie over coaching

Wanneer coaching inzetten?

U kunt coaching inzetten voor uw medewerker op het moment dat er behoefte is aan professionele of persoonlijke ontwikkeling. Onze coaches zijn gespecialiseerd in vele verschillende onderdelen van coaching, waarmee u onder meer de volgende competenties kunt ondersteunen en ontwikkelen:

 • Productiever en efficiënter leren werken aan doelen
 • Loopbaancoaching of begeleiding in het outplacementtraject
 • Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en het vinden van de eigen leiderschapsstijl
 • Beter inzicht krijgen in eigen functioneren, krachten en belemmeringen
 • Voorkomen of herstellen van een burnout of beter omgaan met stressklachten als preventiemiddel  
 • Het aanleren van nieuwe vaardigheden of competenties
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfkennis

Coaching is een op zichzelf staande methode om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, maar kan ook ingezet worden als uitbreiding of ondersteuning van andere organisatie- en/of training initiatieven. » Kijk in de agenda en vraag een gratis oriëntatie gesprek aan

Uw rol tijdens het coachtraject

1: U kunt contact met ons opnemen of u kunt uw medewerker hier zelf een coach laten uitzoeken. Uw medewerker boekt vervolgens een gratis oriëntatie gesprek met een coach. Als er een klik is maakt de coach een offert op voor u. U kunt deze offerte online accorderen of aanpassen, na uw accordering start het coachtraject.

2: Vaak start het coachtraject met een drie-gesprek tussen u, de coach en de medewerker. In dit gesprek kunt u alles afstemmen met elkaar. Tijdens het traject neemt een kwaliteitsmanager contact met u op om te horen of alles naar wens verloopt.

3: Wij raden aan tijdens het traject zelf regelmatig gesprekken in te plannen met de coachee om zelf te horen wat de inzichten en vorderingen zijn. U kunt waarschijnlijk snel merken dat uw medewerker gelukkiger en efficiënter is. Uw ondersteuning is belangrijk voor het traject en u kunt dit op uw eigen manier vorm geven. Als alles naar wens is verlopen kunt u eindigen met een drie-gesprek met de coach.

Als drukke HR professional, leidinggevende of ondernemer wilt u altijd de beste coach bij u in de buurt voor u en uw collega’s, maar u heeft geen tijd om voor iedere coachvraag een nieuwe coach te gaan zoeken. Maak daarom GORTcoaching tot uw preferred supplier. Zo heeft u altijd direct de beste coach voor handen bij iedere mogelijke coachvraag. Daarnaast bouwen wij graag met u een relatie op om zo het beste in te kunnen spelen op uw specifieke vragen. Wilt u meer weten, bel met onze kwaliteitsmanagers Sander van der Horst of Joline Wortelboer via 088 170 1500.

Terugkerende problemen voorkomen

Voor alle medewerkers met terugkerende vragen bieden wij een levenslang leren programma. Hoe werkt het in de praktijk?

1) Onderhoudsgesprekken Een mogelijkheid is om bij uw huidige coach onderhoudsgesprekken te blijven volgen. U kunt dit bijv. 2 of 4 keer per jaar doen om uzelf scherp te houden op de onderwerpen waarop u gecoacht bent. Een verstandige keuze als terugval moet worden voorkomen.

2) Steeds weer nieuwe dingen leren van een nieuwe coach 

Kosten & Traject duur

Kosten: Coaching kost per uur 139,- euro excl. BTW. Een oriëntatiegesprek is altijd gratis.

Traject duur: Afhankelijk van de doelstelling kunt u rekenen op gemiddeld 8 tot 12 afspraken.

Wanneer starten: Vaak per direct. U kunt via deze pagina een coach uitzoeken en direct in de agenda van de coach kijken.

Return On Investment van coaching

Bedrijven die persoonlijk ontwikkeling om zakelijke redenen inzetten, zien een ROI tot een 7-voud van de oorspronkelijke investering terug.

Wetenschappelijke publicaties:
Hieronder volgen enkele wetenschappelijke publicaties over de ROI van coaching:

Fortune 500
Onder werknemers van Fortune 500 is een onderzoek uitgevoerd naar de winstgevendheid van Coaching (Mc Govern et. al., 2001). Resultaten wijzen uit dat coaching een 529% Return on Investment leverde en tevens verschillende, significante immateriële voordelen voor het bedrijf (zoals een toename van de productiviteit en werktevredenheid). Met het werknemersbehoud in acht genomen was de totale ROI 788%. Deze studie verschaft inzicht in hoe men de impact en effectiviteit van coaching nog meer kan optimaliseren.

Financiële Impact van coaching
In het onderzoek van Parker-Wilkins (2006) naar de financiële impact van coaching werden drie stappen toegepast:
Het begrijpen van de verwachte zakelijke waarde van coaching door het management (o.a. toegenomen productiviteit, diversiteit, werktevredenheid, klanttevredenheid en teamwork)
Vaststellen wat de medewerkers hebben geleerd van coaching
Onderzoeken hoe werknemers het geleerde toepassen en op deze wijze extra financiële waarde voor het bedrijf creëren.
Resultaten wijzen uit dat wanneer de effecten voor coaching werden geïsoleerd (waardoor effecten van andere variabelen werden uitgesloten), coaching zorgde voor een rendement van 689% op de investering. Daarbij ervoeren werknemers een verbeterde samenwerking binnen een team, een hogere werktevredenheid, toegenomen productiviteit en een toegenomen klanttevredenheid.

*Wat is ROI?
Return on investment, vaak afgekort als ROI, betekent letterlijk ‘rendement op investeringen’. Levert de investering een verlies op, dan is de ROI een negatief getal; levert de investering winst op, dan is de ROI een positief getal. Return on investement data wordt onder andere berekend door metingen van groei in verkoop, marktaandeel of rentabiliteit.
De ROI is voor bedrijven en investeerders vaak een belangrijke indicator of een investering daadwerkelijk geld gaat opleveren. Een versimpelde formule voor het berekenen van de ROI. ROI = (verwachte) opbrengst / Investering (kosten) x 100%.

“Altijd een gratis oriëntatiegesprek.”

Tarieven

Basis coach

Budget optie
99,-/Per uur
 • Een basiscoach heeft tenminste één gecertificeerde coachopleiding afgerond en heeft tot 2 jaar ervaring met coachen.
 • Vaker gekozen door: zorginstellingen, semi-overheidsorganisaties en instellingen met een budget.
» Vind een basis coach

Top-level coach

Als alleen het beste goed genoeg is
189,-/Per uur
 • Top-level coaches zijn de hoogst gekwalificeerde coaches in de markt met meer dan 10 jaar ervaring.
 • Top-level coaches zijn in meerdere coachtechnieken gecertificeerd en hebben op executive niveau in het bedrijfsleven gewerkt.
 • Top-level coaches worden vaker gekozen door: managers, artsen, directie, advocaten, ondernemers, CFO’s, bankmedewerkers en IT-specialisten.
» Vind een top-level coach

Vergoedingsmogelijkheden Organisaties

U bent als leidinggevende op zoek naar coaching voor uw medewerker(s) en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om coaching (deels) vergoed te krijgen, of fiscaal aantrekkelijk in te kopen. Bekijk de mogelijkheden hieronder om uit te zoeken welke optie voor uw bedrijf het meest geschikt is.

Optie 1: Volledige belastingaftrek voor bedrijven

Kosten voor coaching van een medewerker zijn volledig belasting aftrekbaar als het bedrijf het coaching traject betaalt. Naast teruggave van de btw kunt u de kosten van het coaching traject volledig als bedrijfskosten opvoeren, zonder drempel of andere beperkingen. Uw bedrijfsvorm (vof, bv, nv) heeft geen invloed op de aftrekbaarheid. Investeren in uw medewerkers middels een coaching traject is fiscaal dus erg aantrekkelijk. Ook bij een outplacementtraject, dus als u afscheid neemt van een medewerker, kan het interessant zijn de kosten als bedrijf dragen, in plaats van het meegeven van een bedrag aan uw medewerker waarmee hij of zij zelf coaching inkoopt.

Optie 2: budget afspraken in de CAO

In meerdere Collectieve ArbeidsOvereenkomsten is een opleidingsbudget vastgelegd dat ook kan worden ingezet voor coaching. Kijk in de CAO van uw branche voor de hoogte van het budget. Komt u er niet uit? Wij bieden u een gratis CAO service waarin we het budget voor u uitzoeken. Neem contact met ons op via: 088 170 1500 of caobudget@gortcoaching.nl. We zijn u graag van dienst.

Optie 3: ESF B subsidie

Het Europees Sociaal Fonds biedt bedrijven de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor duurzame inzetbaarheid, de zogenaamde ESF B regeling. De afgelopen jaren ging het tijdvak voor aanvragen open in oktober voor het volgende jaar. Aanvragen worden op volgorde van indienen behandelen, dus het is zeker belangrijk de aanvraag direct bij openen van de inschrijving in te dienen. In het kort werkt de regeling als volgt:

 • Het traject moet gericht zijn op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.
 • De regeling vergoedt per uur €50 bij een minimale inzet van 120 uur.
 • De vergoeding vanuit de subsidie bedraagt maximaal €10.000, dus de regeling draagt maximaal bij aan 200 coachuren.

Dit betekent concreet dat de subsidie te gebruiken is bij ca. 10 tot ca. 20 individuele coachingtrajecten of een kort teamcoaching traject voor 3 tot 5 teams van ieder 5 tot 15 medewerkers. Naar verwachting kan de ESF B subsidie ook in oktober 2016 en 2017 weer worden aangevraagd. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de subsidie. Bel ons op 088 170 1500 voor de mogelijkheden. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de subsidie. Bel ons op 088 170 1500 en vraag naar Thomas voor de mogelijkheden.

Optie 4: budget vanuit branchevereniging

Meerdere brancheverenigingen bieden opleidings- of coachingsbudgetten voor leden. Zo biedt het brancheplatform kappers tot en met 30 juni 2016 een maximale vergoeding van €750 incl. btw voor een loopbaancheck voor medewerkers bij aangesloten bedrijven. Daarnaast zijn er andere brancheverenigingen die dit soort regelingen bieden.

Optie 5: voor hogescholen is coaching bij GORTcoaching gratis

Als zorgpartner van Livvit kunnen wij in 2016 vanuit dit pakket uw medewerkers gratis coaching aanbieden. De coaching kunt u inzetten bij het voorkomen en actief terugdringen van verzuim van uw medewerkers. Kijk op gortcoaching.nl/hogeschool voor meer informatie.

Optie 6: kies voor ons als preferred supplier

Wanneer u meerdere coachvraagstukken heeft binnen uw organisatie is het al snel interessant om GORTcoaching op te nemen als preferred supplier. Wij bespreken graag met u hoe we nog beter op uw wensen kunnen inspelen om daarmee te groeien in onze samenwerking. Tevens kan er een korting besproken worden op basis van het verwachte aantal coachuren per jaar. Daarbij kunnen wij onze dienstverlening op uw processen aanpassen om uw Human Resource management te ontlasten en coaching voor uw medewerkers toegankelijker te maken.
Verwacht u meer dan 50 coachtrajecten per jaar? In dat geval kunnen we u ook een betere prijs per uur bieden. Lees hier meer over ons Employee Assistance Program.

Vergelijk ons met anderen

 

Vergelijk ons met anderen

Coaches zijn er in overvloed, toch zijn er maar weinig bureaus die zich landelijk hebben gespecialiseerd in coaching. De bureaus die in dit vergelijkend onderzoek zijn onderzocht zijn partijen die net als wij landelijk opereren. Wij zien uit onderzoek dat ze vaak niet aan dezelfde kwaliteitsnormen als die van ons kunnen voldoen.

GORTcoaching komt uit dit onderzoek als het beste coachbureau van Nederland.

Lees hier meer over het onderzoek.

Onze kwaliteitsmanagers

Onze kwaliteitsmanagers

Joline Wortelboer
Kwaliteitsmanager Coaches

Uw coach is de enige die op de hoogte is van wat u inhoudelijk met elkaar heeft besproken. Als kwaliteitsmanagers van GORTcoaching bewaken wij op de achtergrond de kwaliteit en afhandeling van uw coachtraject. Samen met de coaches zorgen wij er voor dat alles zo goed mogelijk verloopt, waarbij u als klant centraal staat. Verloopt iets niet zoals u het had verwacht, of zijn er zaken onduidelijk, dan kunt u via onderstaand nummer direct contact met ons opnemen! Wij helpen u graag.

Joline & Sander

Let us take care of you, we care!

Sander van der Horst
Kwaliteitsmanager Business

Uw coach is de enige die op de hoogte is van wat u inhoudelijk met elkaar heeft besproken. Als kwaliteitsmanagers van GORTcoaching bewaken wij op de achtergrond de kwaliteit en afhandeling van uw coachtraject. Samen met de coaches zorgen wij er voor dat alles zo goed mogelijk verloopt, waarbij u als klant centraal staat. Verloopt iets niet zoals u het had verwacht, of zijn er zaken onduidelijk, dan kunt u via onderstaand nummer direct contact met ons opnemen! Wij helpen u graag.

Joline & Sander

Let us take care of you, we care!

Joline Wortelboer
Kwaliteitsmanager Coaches

Sander van der Horst
Kwaliteitsmanager Business

Komt u er niet uit?

Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag!