Informatie over de NIP certificering

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de beroepsvereniging van en voor psychologen in Nederland.

Lees verder
Het NIP houdt zich voornamelijk bezig met:

  • het waarborgen van de kwaliteit van het vak psychologie
  • het op peil houden van de vakkennis van psychologen
  • het behartigen van de belangen van psychologen

Het NIP verzamelt en bundelt kennis en zorgt ook voor uitwisseling daarvan door middel van interne en externe platforms en samenwerkingsverbanden. Daarnaast speelt deze organisatie ook een belangrijke rol bij het beoordelen van psychologische tests.

Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich te houden aan de Beroepscode. Het NIP heeft verschillende registraties en kwalificaties ontwikkeld die aangeven dat de psycholoog vakbekwaam is. Zo wordt zorg gedragen voor kwaliteit en biedt bescherming tegen psychologische handelingen door onbevoegden. GORTcoaching heeft meerdere coaches die geregistreerd NIP lid zijn. Deze houden zich aan de gedragsregels, die door de vereniging zijn vastgelegd in de Beroepscode, tijdens het uitoefenen van hun beroep.

 >  NIP