Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

SLIM Subsidie

Leren en ontwikkelen in het MKB

Tot wel 80% van de coachtrajecten vergoed binnen jouw organisatie met de SLIM subsidie

Wist je dat vanuit de SLIM subsidie tot wel 80% van de coachtrajecten binnen jouw organisatie vergoed worden? Als slimme werkgever wil jij natuurlijk meegaan met de ontwikkelingen binnen jouw sector. Om bij te kunnen blijven zullen medewerkers continu moeten blijven leren en ontwikkelen. Daarom kan het een goede strategische zet zijn om coaching organisatiebreed in te zetten. Vanuit de overheid is ter ondersteuning van dit doel de SLIM subsidie beschikbaar gesteld: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB.

Budget SLIM subsidie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor leer- en ontwikkel initiatieven binnen het mkb. Ook komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor grote bedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector met dergelijke ontwikkel initiatieven. Deze SLIM subsidie mag dan ook besteed worden aan coaching binnen jouw organisatie.

Laat GORTcoaching en de SLIM subsidie je ontzorgen

Wij vinden het belangrijk om jou volledig te kunnen ontzorgen. Daarom werken wij samen met een partij die voor jou de SLIM subsidie aan kan vragen. Meer weten? Neem snel contact op met ons en vraag naar de mogelijkheden!

Lees meer over de SLIM subsidie

SLIM subsidie

Het doel van deze SLIM Subsidie is om een leerrijke werkomgeving te versterken binnen Nederlandse organisaties. Ondernemers kunnen per aanvraag maximaal €24.999,- ontvangen. Indien de subsidie in samenwerkingsverband wordt aangevraagd is de maximale subsidie €500.000. Dit betekent dat tot wel 80% van de coachtrajecten binnen jouw organisatie kunnen worden vergoed.

Doelgroep SLIM subsidie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB’ers, zowel individueel als in samenwerkingsverband. Grootbedrijven uit de landbouw-, horeca-, en recreatiesector kunnen ook aanspraak maken op de SLIM subsidie. Om aanspraak te kunnen maken op de SLIM subsidie dient een project minimaal een van de volgende doelen te hebben:

  • Het maken van een opleidings- of ontwikkelplan
  • Het verkrijgen van loopbaan-, of ontwikkeladviezen voor werknemers
  • Het ontwikkelen van een methode voor leren en ontwikkelen binnen de organisatie
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg

Klik hier voor meer informatie over de aanvraagcriteria.

Deadlines SLIM subsidie

De SLIM subsidie kan in twee periodes worden aangevraagd door een individuele MKB onderneming:

  • 2 t/m 31 maart 2020
  • 1 t/m 30 september 2020

Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen de subsidie aanvragen in de periode van 1 april t/m 30 juni 2020.

Laat je ontzorgen

Wij vinden het belangrijk om je goed te kunnen helpen bij het aanvragen van de subsidie. Daarom werken wij samen met een partij die de SLIM subsidie aanvraag voor jou kan regelen. Meer weten? Neem contact op met ons en vraag naar de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Wat is slim subsidie?

SLIM is de afkorting voor ‘stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen’. Met deze subsidie worden de MKB gestimuleerd met als doel om personeel te blijven ontwikkelen en dit zo gemakkelijker te maken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor slim subsidie?

Om aanspraak te kunnen maken op de SLIM subsidie dient een project minimaal een van de volgende doelen te hebben. Het maken van een opleiding of ontwikkelplan. Het verkrijgen van loopbaan of ontwikkel adviezen voor werknemers. Het ontwikkelen van een methode voor leren en ontwikkelen binnen de organisatie en het aanbieden van praktijkplaatsen in de derde leerweg.

Hoe krijg ik slim subsidie?

De SLIM subsidie kan in twee periodes worden aangevraagd door een individuele MKB onderneming. De laatste mogelijkheden met aanvragen waren van 2 tot en met 31 maart 2020 en 1 tot en met 30 september 2020 mogelijk.