Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Partner keuze van belang bij loopbaan.
Een sterke partner blijkt een belangrijke factor te zijn voor je eigen kans op succes. Wie carrière wil maken, moet een hoogopgeleide partner zoeken die ook ambitieus en succesvol is op de arbeidsmarkt.

Invloed op elkaar
Al sinds 1940 heeft een man met een hoge opleiding en beroepsstatus een positieve invloed op de carrière van zijn vrouw. Ook omgekeerd heeft een hoog opgeleide vrouw altijd een gunstige uitwerking gehad op de loopbaan van de man. Sinds die tijd is er veel veranderd in de verhouding tussen man en vrouw, maar de invloed die ze op elkaars loopbaan hebben is niet veranderd. Die is onverminderd groot.
De reden hiervoor zou kunnen zijn dat beide partners gebruik kunnen maken van nuttige contacten in het netwerk van de ander. Maar het kan ook zijn dat ze in de privésfeer hun ervaringen en ideeën kunnen bespreken en elkaar zo kunnen helpen bij het opbouwen van een carrière. Een slimme succesvolle partner alleen is niet genoeg voor een goede loopbaan. Zaken als intelligentie, opleiding, talent en ervaring blijven belangrijker. Maar de man of vrouw op de achtergrond kan wel iets toevoegen. Een laagopgeleide partner biedt echter geen voordelen, maar ook geen belemmeringen bij het succes.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden