Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Vaardigheden van een coach
Een coach beschikt over veel kennis over zowel de mens als gedrag. Hierin kan een coach het verschil maken. Een coach heeft namelijk het vermogen om samen met jouw verandering in gedrag te brengen of in patronen. Om dit te bereiken heeft een coach meerdere vaardigheden om jouw te ondersteunen tijdens een traject. Een coach beschikt over:

1. De werkwijze
Een coach heeft zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentieke en transparante werkwijze. De gecoachte staat centraal, niet hij (of zij!). Hij heeft een doorleefde visie op coachen en leren, kent zijn mogelijkheden en beperkingen en bewaakt zijn grenzen. Hij weet niet alleen veel, hij laat het ook zien, gebruikt verschillende modellen en methoden, en blijft zichzelf evalueren en ontwikkelen.

2. Oplossingsgericht denken
Een coach heeft vertrouwen in het vermogen van de gecoachte keuzes te maken en zelf zijn koers uit te zetten, te leren van zijn ervaringen en zelf oplossingen te vinden. Hij werkt door ‘niet te weten en niet te werken’ (de koers en inhoud van het traject laat hij over aan de gecoachte).

3. Doelgericht
Hij werkt op basis van gelijkwaardigheid en er is commitment over rollen en werkwijze. Hij verplicht zich tot resultaatgericht en gefaseerd werken, waarbij de weg ook als doel wordt gezien.

4. De benadering
Hij benadert situaties met open vizier en vanuit verschillende invalshoeken, maar altijd positief en ontwikkelingsgericht, waarbij hij de gecoachte en diens leerthema’s, waarden en verlangens centraal stelt, niet de inhoud. Hij zet aan tot bewustwording, beweging en perspectiefverbreding.

5. Nieuwsgierigheid
Nieuwsgierigheid en compassie gaan bij hem hand in hand. De gecoachte heeft zijn interesse en volledige aandacht vanuit een respectvolle en accepterende grondhouding.

6. Signaleren
Een coach is zeer goed in: actief luisteren, vragen stellen, confronteren en het inzetten van intuïtie. Hij is in staat gedrags- en denkpatronen en leerthema’s te signaleren, te benoemen en bespreekbaar te maken. Hij maakt optimaal gebruik van wat er besproken wordt en van wat zich voordoet tijdens een coachbijeenkomst.

7. Goed oog voor mogelijkheden
Hij heeft oog voor contextuele factoren en focust op de beïnvloedingsmogelijkheden van de gecoachte daarbinnen.

8. Vertrouwelijk
En, héél belangrijk: hij gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie.

Plan een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek met een van onze coaches >>


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden