Coaching traject | GORTcoaching - Gratis oriëntatiegesprek
Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Irrationele gedachten
Jezelf in de weg zitten bij het behalen van gewenste doelen, het overkomt veel mensen. Een van de pittigste zaken waar men mee te maken kan krijgen bij een coaching traject is het uitdagen van irrationele gedachten. Wat zijn de meest voorkomende belemmerende gedachtes en hoe breekt men hiervan los? In het algemeen zijn er vijf kerngedachten die men in de weg kan zitten bij het effectief functioneren of het ervaren van emoties.

1. Perfectionistische overtuiging
Perfectionistisch zijn kan in bepaalde mate een voordeel zijn. Zo is het goed om kwaliteit te wensen, zich ervoor in te zetten en het te kunnen leveren. Echter als men hierin doorslaat kan dit het proces juist saboteren. Bijvoorbeeld door te eisen dat het altijd perfect moet zijn en het verschrikkelijk of onacceptabel is als het niet lukt. Als dit het geval is kan men het lastig vinden om te improviseren en risico’s te nemen of besluiten te nemen.

2. Liefdesverslaafde overtuiging
In het algemeen is het normaal om genegenheid en respect te wensen. Als men echter gaat eisen dat het er altijd moet zijn en het ondraaglijk vindt als een ander dat niet toont wordt het hinderlijk. Deze persoon vindt het moeilijk om kritiek te krijgen of te geven, conflicten aan te gaan en nee te zeggen.

3. Moralistische overtuiging
Het is heel goed om normen, waarden en principes te hebben en deze na te streven. Zodra men gaat eisen dat zijn normen, waarden en principes altijd de juiste zijn wordt het voor de omgeving en hemzelf ergerlijk. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in iemand die het moeilijk vindt om zich in een ander te verplaatsen. Of iemand die een ander altijd wilt overtuigen en het lastig vindt om te accepteren dat zaken niet gaan zoals hij dat wilt.

4. Rampenovertuiging
Het kan heel gunstig zijn om alert te zijn en tijdig te anticiperen op de toekomst. Het wordt lastig als men hierin doorslaat en gaat eisen dat gevaren voorzien en risico’s uitgesloten moeten worden. Het wordt dan namelijk een vervelende situatie als dit niet altijd gedaan kan worden. Iemand met een rampenovertuiging vindt het moeilijk om risico’s te nemen, te vertrouwen op iets of iemand en los te laten.

5. Lage-frustratietolerantie-overtuiging
Deze overtuiging houdt in dat iemand graag wilt dat zaken niet teveel moeite kosten. Dit kan voordelig zijn als het leidt tot plezier maken en het niet onnodig inspannen. Een nadeel is echter dat het moeilijk kan zijn om door te zetten als het even tegen zit of het uitstellen van zaken als het niet aantrekkelijk is om eraan te beginnen.

Hulp
Herkent u zichzelf in één van deze denkpatronen? En zou u graag hulp willen om hiervan los te breken? Een coaching traject volgen bij één van onze coaches kan u helpen om hiermee om te gaan, deze patronen te herkennen en effectiever te gaan functioneren.