Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

In de huidige maatschappij worden veel problemen analytisch en systematisch benaderd. Deze benadering kan in veel gevallen nuttig zijn, maar soms heeft een probleem toch een meer creatieve oplossing nodig. Het is goed dat u zo nu en dan deze analytische methode naast u neer legt en een creatievere aanpak neemt. Via persoonlijke coaching kunt u deze overgang gemakkelijk maken.

Als leidinggevende zijn er veel redenen waarom u snel naar een meer analytische aanpak neigt. Ten eerste hebben we de neiging om convergent te denken. Dit wil zeggen dat we graag problemen willen ontleden en vervolgens daar conclusies over trekken. Ten tweede is er het sterke verlangen om één oplossing te vinden. De ervaring leert dat er bij veel problemen meerdere goede en slechte oplossingen zijn en er niet maar één goede en één foute oplossing. De meeste problemen kunnen op verschillende manieren opgelost worden. Als laatste stellen mensen vrijwel nooit vraagtekens bij evidentie. Wat we als ‘feiten’ zien wordt vrijwel meteen geaccepteerd als oplossing. De vragen ‘waarom’ en ‘wat als…’ zijn belangrijke wapens tegen een dichtgetimmerde oplossing.

Toch is het van belang dat u analytisch en creatief gaat combineren om tot de beste probleem oplossing te komen. Persoonlijke coaching kan u helpen inzien hoe u dit het beste kunt aanpakken. U kunt hier zelf al aan werken om samen met uw collega’s de volgende oefeningen te doen:

  • Serieel brainstormen: U gaat samen met uw collega’s binnen een bepaalde tijd zo veel mogelijk ideeën genereren.
  • Omgekeerd brainstormen: U gaat binnen een bepaalde tijd zo veel mogelijk redenen bedenken waarom een specifiek idee zou kunnen mislukken.
  • Gedwongen associatie: Het combineren van ideeën die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Hiermee onderzoekt u of dit weer nieuwe ideeën oplevert.
  • Mind-mapping: Door middel van een mind-map kunt u logica naar uw eigen hand zetten. U begint met het probleem in het midden en werkt zo via linken naar buiten. Probeer hier zo veel mogelijk onderlinge connecties te leggen.

Coaching kan u helpen de creatieve kant van probleem oplossing in u naar boven te krijgen. Samen met een persoonlijke coach gaat u analyseren hoe u op dit moment problemen aanpakt en hoe u hierin een creatieve insteek kan toevoegen. Plan hier een gesprek met creatieve coach.

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden