Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Coaching van werknemers is hot
Door de komst van de crisis zijn we aan het zoeken naar nieuwe manieren om ons aan te passen. We realiseren ons dat we niet door kunnen met onze oude werkwijzen. De wereld om ons heen verandert snel en iedereen wil mee, op zoek naar kansen om onze bedrijven te vernieuwen en onszelf te ontplooien. Personen en bedrijven zijn bewuster geworden. Ook komt er steeds meer ruimte voor het individu binnen een werksituatie, zo heeft onderzoek uitgewezen dat werknemers die op hun plek zitten tevredener en productiever zijn. Binnen een bedrijf kunt u op individueel niveau de meeste verandering maken en steeds meer bedrijven hebben dit door: coaching is hot geworden!

Psychologisch kapitaal
De toegevoegde waarde van uw bedrijf is afhankelijk van de competenties en inzet van uw medewerkers. Het psychologisch kapitaal van een bedrijf omvat zelfvertrouwen, hoop, optimisme en veerkracht van medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat bij een hoger psychologisch kapitaal het ziekteverzuim daalt, er minder verloop aanwezig is en er een hogere tevredenheid en betrokkenheid bij het werk ontstaat. Ook kunnen medewerkers beter omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Met andere woorden: het verhogen van het psychologisch kapitaal bij uw medewerkers leidt tot positieve uitkomsten voor zowel de medewerkers als voor het bedrijf. De coaching van medewerkers helpt bij het verhogen van het psychologisch kapitaal. De coaches geven uw medewerkers persoonlijke begeleiding op maat van hun individuele problemen en/of doelstellingen, en helpen om hun sterke en zwakke kanten te ontdekken en hiermee te werken.

Werknemers op de juiste plek in overeenstemming met hun talenten
Het blijkt dat steeds meer dat werknemers niet worden ingezet op een juiste plek binnen het bedrijf. Dit komt enerzijds omdat werknemers zich niet bewust zijn van hun eigen onderscheidende kwaliteiten, en anderzijds omdat ze verkeerd worden ingezet door de organisatie. Als werknemers niet worden ingezet op een plek die in overeenstemming is met hun aangeboren talenten, heeft dit tot gevolg dat er niet ten volle gebruik wordt gemaakt van competenties die wel beschikbaar zijn. Dit leidt weer tot meer arbeidsontevredenheid, want mensen worden er nou eenmaal ongelukkig van wanneer zij zich niet ten volle kunnen ontplooien. Bovendien zorgt arbeidsontevredenheid voor meer verloop, en dit kost geld omdat alle kennis en ervaring verloren blijft gaan. Dit geld kan beter geïnvesteerd worden in de coaching van werknemers binnen de organisatie.

Wilt u aan de slag met de coaching van medewerkers? Neem dan contact met ons op!


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden