Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Lees hier meerdere argumenten om jouw traject zakelijk te laten verlopen!

Onderbouwen was nog nooit zo makkelijk:

1.Organisaties van de toekomst zien in hoe belangrijk een open coachingscultuur is voor het succes van hun organisatie. Het prijskaartje dat daaraan hangt is een fractie van wat het oplevert voor het menselijk kapitaal van bedrijven. Logisch dat bedrijven de kosten dragen als zij ook de positieve effecten van coaching kunnen verwachten. Een fantastische return on investment.
 
2. Mensen/organisaties die de voordelen van coaching inzien en ervaren, profiteren daar op verschillende manieren van. Het leidt tot verbeterde interpersoonlijke vaardigheden denken buiten de gevestigde kaders, beter conflictmanagement, effectiever team gedrag, verbeterd vermogen om persoonlijke loopbaandoelen te beheersen en te bespoedigen en zo een authentieke organisatie in ontwikkeling te worden, die behoort tot de beste plekken om te willen werken. Logisch dat bedrijven dan ook de kosten voor coaching willen dragen. Geef jouw werkgever het gevoel dat jullie bedrijf ook tot deze moderne klasse kan behoren!
 
3. Mensen en organisaties zijn altijd in beweging. Alles beweegt en verandert steeds. Werk neemt voor de meeste mensen een groot en belangrijk deel van hun dag/leven in beslag: 8 uur of meer. Het werk is een deel van onze identiteit en wij ontwikkelen ons daaraan. Als dat het uitgangspunt is, dan weet je dat coaching vooral tijdens onze werkdag effect zal hebben en is het niet meer dan logisch dan dat het dan ook zakelijk vergoed wordt.
 
4. Coaching wordt vaak ingezet om een “probleem” te tackelen. Echter is een beter vertrekpunt de kwaliteit van de mens en zijn mogelijkheden te versterken. Dat komt het individu maar ook de werkgever erg ten goede. Daarom hebben de meeste werkgevers ook een pot waaruit persoonlijke ontwikkeltrajecten kunnen worden bekostigd. Dit is goed werkgeverschap. Het is jammer om daar als werknemer op grond van de verkeerde argumenten (als schuld of schaamte ) geen gebruik van maakt.
 
5. “Ik herken bij heel veel coachees het zelfde als jij nu zegt, dat het een persoonlijk vraagstuk is en voor jou buiten je werk om gaat, echter is dit voor jouw werkgever veel goedkoper om te betalen dan voor jou en kunnen wij samen de ontwikkeldoelen opstellen die jij met je werkgever wilt delen. Er wordt nooit iets gedeeld zonder jouw toestemming.”
 
6. De werkgever heeft altijd (indirect) baat heeft bij het coachingstraject. Het kan namelijk 2 kanten op gaan: 1) Werkgever heeft na de coaching een nog meer bevlogen medewerker, die beter werk levert. 2) Werkgever heeft na de coaching zekerheid van de coachee dat die niet op de juiste plek zit, en kan daar nu iemand anders neerzetten die een betere match is en dus effectiever werkt. Dit levert uiteindelijk veel meer geld op.
 

7. Ben jij ‘bang’ dat je buiten spel wordt gezet (op welke manier dan ook), als ze aangeven niet tevreden/blij te zijn met hun functie/functioneren. Door te benoemen dat in een coachingstraject juist wordt ingezet op o.a. (weer) optimaler functioneren, leren valkuilen duurzaam te slechten, en leren het gesprek met leidinggevende/collega’s effectiever te kunnen voeren op diverse vlakken, helpt dat de klant inzien dat alle partijen baat hebben bij een coachtraject, werkgever en werknemer.

8. Begrijp het ”olievlekprincipe”: als één iemand in een team nieuw, effectiever, gedrag vertoont (zoals meer taakgericht werken, helderder communiceren), het hele team hierbij gedijt. Bovendien ”kopiëren” collega’s ook eerder dit gedrag. 

9. Voor organisaties zijn de kosten voor ontwikkeling en scholing vaak (deels) aftrekbaar dus het lijkt misschien veel geld, maar in werkelijkheid valt dit voor een organisatie erg mee ( bij mensen die opzien om zo veel geld voor zichzelf te vragen ). Bruto/netto voor bedrijven heel anders ligt dan voor particulieren. Coaching = bedrijfskosten = aftrekbaar voor bedrijven, onder diverse regelingen. 

10. Weet jij al dat weg wilt uit je baan? (uit ontevredenheid om wat voor reden dan ook). En wil je daarom je werkgever niet vragen om vergoeding. Bedenkt dat dat er een wederzijdse verantwoordelijkheid is om een goede keuze te maken, en om de juiste inzichten te verkrijgen, en bovendien het feit dat voor elke persoonlijke ontwikkeling mogelijk budget is. Weten dat e.e.a. nog open ligt, dat beslissingen altijd nog genomen kunnen worden, helpt enorm, en geeft vaak lucht en ontspanning. 

11. Organisaties kunnen speciale subsidies ontvangen, die zij t.b.v. de ontwikkeling van hun medewerkers kunnen inzetten zoals bv. de SLIM subsidie en NL leert door. Wijs je HR-manager op deze mogelijkheid!
 
12. Zie jij coaching als een zwakte of probleem? Juist doordat je een coachtraject bespreekbaar maakt met je werkgever laat je merken dat je pro-actief bezig bent met je ontwikkeling; je laat hiermee zien dat je je verantwoordelijkheid/leiderschap neemt en tijd/energie wilt investeren in je professionele bijdrage voor de organisatie.
 
13. De kosten voor een organisatie zijn vaak veel hoger ( bij uitval/ziekte) als je nu niet een verzoek zou indienen voor een coachtraject ( bij mensen die bv. tegen verzuim aanzitten en hun werkgever niet durven te vragen om een investering ); en door er aandacht voor te vragen bij je werkgever kun je je manager juist ook betrekken bij oplossingen waar jullie allebei iets aan hebben
 
 
Je ziet coaching heel gewoon en behoorlijk mainstream. Wil jij aan de slag of nog wat hulp van een coach? Plan hier jouw gratis oriëntatiegesprek
 

Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden