Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is counseling?
Counseling is een vorm van persoonlijke begeleiding en betekent letterlijk raadgeven. Veel bedrijven kiezen ervoor om counseling aan te bieden om op deze manier werknemers te kunnen ondersteunen en begeleiden in hun werk. Om voor u weer te geven wat counseling toe kan voegen voor uw bedrijf zal hieronder worden uitgelegd hoe een counseling proces in zijn werk gaat.

Situatie schetsen
Wanneer werknemers gebruikmaken van counseling worden er over het algemeen een aantal fases doorgewerkt. De eerste fase is het schetsen van de huidige situatie. Door werknemers bewust te maken van de situatie waar zij zich in bevinden en hoe zij hier zelf in staan zal voor hen duidelijker worden wat de verbeterpunten zijn. Op deze manier krijgen werknemers meer zelfkennis over onder andere hun sterke punten, maar krijgen zij ook kennis over elementen waar zij een hekel aan hebben. Dit leidt ertoe dat werknemers het overzicht weer krijgen in hun eigen situatie en hier vervolgens invloed op uit kunnen gaan oefenen.

Oriënteren op je toekomst
Samen met een counselor gaan de werknemers daarna focussen op de toekomst. Het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie wordt geschetst en op deze manier wordt concreet gemaakt wat er veranderd kan worden. Wanneer duidelijk is wat er veranderd moet worden zal er een stappenplan gemaakt worden met daarin de uitvoering. Op deze manier biedt counseling volledige begeleiding van werknemers die positieve gevolgen heeft voor zowel de werknemers als voor het bedrijf. Wanneer werknemers meer tevreden zijn en op de juiste plek in het bedrijf zitten, leidt dit tot hogere tevredenheid, efficiëntie en dus tot betere resultaten.

Stappen zetten
De laatste stap is het verwezenlijken van de plannen. Deze stap wordt over het algemeen als het moeilijkste gezien, want verandering is spannend. Wanneer werknemers oude gewoonten af moeten leren en met nieuwe gewoontes aan de slag moeten gaan zal dit veel moeite kosten. Enerzijds ontstaat er weerstand doordat mensen gehecht raken aan hun gewoonten, anderzijds ontstaat er weerstand doordat het energie kost om nieuwe gewoonten aan te leren. Door goede counseling aan te bieden zal dit proces verbeteren en wordt er sneller resultaat bereikt.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden