Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Coaching is een krachtig middel dat ingezet kan worden om een breed scala aan werk gerelateerde problematiek op de werkvloer aan te pakken. Coaching wordt bijvoorbeeld gebruikt om de groei en ontwikkeling van medewerkers te bevorderen, of om organisatieveranderingen in goede banen te leiden. Maar wat levert coaching nu eigenlijk echt op voor een organisatie?

Er zijn verschillende manieren om te achterhalen wat coaching direct oplevert voor een organisatie. Als pijler kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar welke competenties de werknemer heeft ontwikkeld gedurende het coachtraject. Ook kan gedragsverandering als uitgangspunt genomen worden, pakt de werknemer zaken nu op een meer effectieve wijze aan? Tot slot kan de opbrengst van coaching uitgedrukt worden in geld. In dit artikel wordt gefocust op de financiële opbrengst van coaching, aangeduid als ‘return on investment’ (ROI). Hierbij gaat het om de letterlijke opbrengst van de investering. Wat levert het coachen van een medewerker financieel gezien op voor de organisatie?

Return on investment  

De opbrengst van coaching is veel groter dan in eerste instantie verwacht wordt. Uit onderzoek van McGovern et al (2001) blijkt dat 75% van de gecoachte medewerkers de opbrengst van hun coachtraject veel groter vindt in verhouding tot de tijd en het geld dat geïnvesteerd is. Wanneer je berekent wat de investering oplevert, kijk je naar de kosten van het coachtraject en de verwachte opbrengst. Op die manier kan uitgerekend worden hoe vaak de investering zich terugbetaalt. De coaching betaalt zich terug door bijvoorbeeld verhoging van de productiviteit, minder verzuim of betere werkprestaties. Deze uitkomst is afhankelijk van het vooraf gestelde doel. Uit het onderzoek van McGovern et al (2001) bleek dat de investering in coaching zich gemiddeld 5.7 keer terugbetaald. Het geld dat geïnvesteerd wordt levert dus 5.7 keer zoveel op.

De ROI wordt berekend met de volgende formule: (verwachte) opbrengst / (kosten) investering x 100% = ROI.

Coaching inzetten in jouw organisatie? 

Wil jij ontdekken wat coaching kan opleveren voor jouw organisatie? Onze gespecialiseerde coaches helpen u graag met het oplossen van diverse vraagstukken. Wij bieden verschillende soorten coaching aan, bijvoorbeeld gericht op: competenties, loopbaan, outplacement, stress en management. Coaching vormt een waardevolle investering in de organisatie die zich aanzienlijk terugbetaalt. Lees hier meer over coaching voor medewerkers.  

 

McGovern, J., Lindemann, M., Vergara, M., Murphy, S., Barker, L., & Warrenfeltz, R. (2001). Maximizing the impact of executive coaching. The Manchester Review6(1), 1-9. 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden