Plan een Gratis Oriëntatiegesprek
Veel Nederlanders voelen zich druk

Veel Nederlanders voelen zich druk

We hebben allemaal wel eens tijd te kort. Vooral in de decembermaand voelen mensen zich vaak ‘te druk’. Druk met werk, het afronden van het jaar, overzichten maken, en alle familiemomenten rond sinterklaas en kerst. De stapeling van activiteiten stelt overheden,...

‘Fit’ to the job, bewoon al uw kamers voor duurzame inzetbaarheid!

Fit wordt hier bedoeld als ‘positieve oriëntatie en bestendigheid op de eisen en voorwaarden van uw werk’! Dat wil zeggen: passies en talenten van het individu komen overeen met competenties vereist voor het werk; waarden van het individu kloppen met de...
 >  Duurzame Inzetbaarheid