Leer focussen op de juiste gelijkenissen en verschillen

Al sinds jaar en dag vergelijken mensen zichzelf met anderen. Mensen vergelijken zich op veel verschillende gebieden zoals op uiterlijk en op prestaties. Deze vergelijkingen kunnen verschillende richtingen hebben en dit kan verschillende reacties oproepen. De richtingen waarin vergeleken kan worden zijn: opwaarts en neerwaarts. In dit artikel leest u, hoe u de focus op de juiste richting kan leggen.

Wanneer er opwaarts wordt vergeleken houdt dat in dat u zich vergelijkt met iemand die voor uw gevoel beter presteert in sommige werkzaamheden en dit zou ervoor kunnen zorgen dat u zich minder goed voelt over de eigen prestatie. In deze situatie is het mogelijk dat er gefocust is op de verschillen tussen uw collega en uzelf. Dit zorgt ervoor dat de eigen werkzaamheden niet als gelijk worden gezien aan die van uw collega. In deze situatie kan het helpen om de focus te leggen op de gelijkenissen tussen u en uw collega. Door deze focus kan u zich weer beter gaan voelen, want er wordt nadruk gelegd op het feit dat u en uw collega dezelfde competenties hebben. De goede werkzaamheden van de collega worden dan nog steeds gezien als beter, maar nu ook als bereikbaar.

Aan de andere kant kan er ook neerwaarts worden vergeleken met anderen. Hier vergelijkt iemand zich met een ander die zich in een minder goede situatie bevindt. Bijvoorbeeld een collega die de werkdruk niet meer aan kan. Bij dit neerwaarts vergelijken heeft de focus op gelijkenissen en verschillen een tegengestelde reactie tot gevolg. Wanneer er nadruk wordt gelegd op de verschillen met de collega met de werkdruk problemen kan er gedacht worden dat dit uzelf  niet gaat overkomen, omdat de collega bijvoorbeeld ouder is en hierdoor minder stress zou kunnen verwerken. Als de focus wordt gelegd op de overeenkomsten met diezelfde collega kan dit ervoor zorgen dat u zich minder goed gaat voelen. U heeft bijvoorbeeld dezelfde werkzaamheden als uw collega en u kunt hierdoor denken dat de werkdruk ook u te veel gaat worden, omdat uw collega dit ook heeft ondervonden.

Het is dus van belang om de juiste focus te leggen op de gelijkenissen of verschillen bij de verschillende richtingen van vergelijking. Coaching kan helpen met het leggen van deze focus en met het accepteren van de verschillen en gelijkenissen met anderen. Plan daarom een oriëntatie-gesprek in met een van onze coaches.  

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden