Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

De Nederlandse welvaart wordt voor een groot deel bepaald door ons vermogen om nieuwe kennis te ontwikkelen en deze in te zetten voor het realiseren van baanbrekende producten. Nederlandse multinationals zoals Philips, DSM en Boskalis zijn zeer succesvolle resultaten van dit gedachtegoed. Maar wordt er wel genoeg geprofiteerd van aanwezige kennis in organisaties? En hoe staat uw organisatie ervoor op het gebied van innovatie? Onderzoek van CINOP toont aan dat er op dit terrein nog veel winst te behalen valt.

Leven Lang Leren en innovatie
Het CINOP (adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen) heeft onderzoek gedaan naar een ‘Leven Lang Leren’ in organisaties. Het concept van het ‘Leven Lang Leren’ gaat uit van de gedachte dat mensen zich hun hele leven blijven ontwikkelen; op de werkvloer, thuis en in de samenleving. Ondanks dat kennis en innovatie zulke belangrijke pijlers zijn van onze economie geeft slechts een derde van de organisaties aan zich specifiek te richten op innovatie en het realiseren van een kennisvoorsprong. Dat is zonde! Juist in een tijd van economische crisis kan een focus op innovatie zorgen voor een grote voorsprong op andere organisaties en kan het uw bedrijf een boost geven!

Bevorderen van innovatie
Maar hoe bevorder je innovatie? Het CINOP toont aan dat het bij de meeste organisaties in de basis al mis loopt: geld en aandacht. Ten eerste wordt er te weinig geld gereserveerd voor innovatieve projecten en kennisdeling. Zo geeft een derde van de onderzochte bedrijven aan dat zij minder dan 20% van hun budget besteden aan innovatie en 1 op de 5 bedrijven stelt hier zelfs helemaal geld voor beschikbaar. En dat terwijl innovatie veel meer oplevert dan het kost! Zorg er daarom voor dat je innovatie op waarde weet te schatten en hier ruim voldoende budget voor vrij maakt.

Daarnaast is ook de aandacht voor innovatie van belang. De meeste organisaties geven aan niet bezig te zijn met een Leven Lang Leren of laten het slechts op de achtergrond meespelen. Dit komt onder andere doordat veel managers zich niet bewust zijn van de voordelen van ontwikkeling van hun personeel. Dit terwijl uw personeel vaak veel meer potentie heeft dan u realiseert. Investeer daarom naast geld ook extra aandacht in de groeimogelijkheden van uw personeel. Het investeren van aandacht en geld in innovatie kan grote effecten hebben voor uw organisatie! Het is van belang dat u zich meer bewust wordt van de grote voordelen die innovatie en kennisdeling kunnen opleveren voor de organisatie en hoe het budget op deze doelstellingen kan worden aangesloten.

Wilt u weten op welke manier u van uw bedrijf een innovatievere organisatie maakt? Of de manier waarop u kennisdeling onder uw personeel kunt stimuleren? Een coachingstraject van een van onze coaches kan u hier uitstekend bij helpen. Zoek een passende coach voor jouw vraag en plan een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek in.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden