Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is NLP?

Neuro linguïstisch programmeren (NLP) heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een methode die menselijke processen effectiever, prettiger en sneller kan laten verlopen. In Neuro linguïstisch programmeren staat het woord neuro voor wat er in onze hersenen gebeurt, linguïstisch verwijst naar de taal die wij gebruiken, en met programmeren worden de hardnekkige gedragspatronen die wij leren en vervolgens herhalen bedoeld. NLP gaat uit van het eigen vermogen, de eigen unieke kracht van mensen om te  kunnen veranderen. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te maken voor het werk dat je uitvoert.

De NLP coach helpt de cliënt daarbij door hem of haar een spiegel voor te houden,  ervaringen uit het verleden te verwerken en te interpreteren naar de toekomst. De pijn, de angst, de boosheid, het verdriet etc. te overwinnen en te verwerken en nieuwe mogelijkheden en kansen te zien in het leven.

“De studie van de structuur van de subjectieve ervaring”, zoals NLP ook wel eens wordt genoemd helpt u om de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en die zo te veranderen dat ze uw potentieel tot bloei kunnen brengen

De kracht van NLP komt voort uit integratie: rationeel plus emotioneel, overtuiging plus vaardigheid, structuur plus intuïtie. Leren werken met NLP is leren begeleiden: anderen op een heldere, betrokken manier ondersteunen en stimuleren op hun levenspad. Sleutelwoorden hierbij zijn: persoonlijke ontwikkeling, zelfsturing, innerlijke beleving, effectiviteit, contactuele vermogens, overtuigingskracht en durf.

NLP in praktijk

Vanaf onze geboorte doen wij al dagelijks vele indrukken op via onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven). Daardoor ontstaat onze eigen weergave van de wereld om ons heen. Ons gedrag en emoties worden beïnvloed over ons idee over de wereld. Veel indrukken staan in ons geheugen gegrift en we hebben daar onze eigen conclusies aan verbonden. Dit bepaalt ons gedrag en hoe we uiteindelijk geworden zijn.

Om onze ervaringen met anderen te delen maken wij gebruik van communicatie. Dit gebeurt meestal door het gebruik van taal. Taal werkt op zijn beurt ook weer als een soort filter. Hierdoor vertalen wij onze innerlijke ervaringen naar extern gedrag. NLP leert ons om de belemmerende indrukken en conclusies een andere betekenis te geven en te veranderen. Hierdoor kunnen wij onze doelstellingen makkelijker bereiken en een groot aantal van onze problemen oplossen.

NLP bestudeert de processen waarmee en waardoor mensen hun ervaringen via taal en zintuigen filteren. In het werken met mensen gaat het enerzijds om resultaten: hoe help ik iemand om effectiever te worden en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen? Anderzijds om persoonlijk contact: begrijpen wie iemand is en vanuit welke innerlijke structuren hij of zij handelt.

De coach gaat hierbij oplossingsgericht te werk. Het is belangrijk dat de coach daarbij oog, oor en gevoel heeft voor de hele mens en hoe deze mens functioneert in zijn of haar omgeving. Daarbij werkt de coach vanuit de overtuiging dat iedere persoon weet wat goed is voor hem of haar is en daarmee ook de hulpbronnen in zich heeft om dat wat als probleem ervaren wordt, aan te pakken. Bij deze mensgerichte benadering wordt vooral de waarde onderkend van het contact tussen coach en cliënt. Naarmate de kwaliteit van dit contact beter is, zullen coach en cliënt in het begeleidingstraject gezamenlijk meer bereiken. Technieken en interventies spelen hierbij een ondersteunende rol.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden