Plan een Gratis Oriëntatiegesprek
Verscheidene coaches geven aan dat zij soms gebruik maken van RET (Rationeel Emotieve Therapie) in hun coachinggesprekken. Maar wat is RET? Waarom zou je het toepassen in persoonlijke coaching? En hoe werkt het precies?

Wat is RET?
RET is een vorm van therapie waarbij zowel het gevoel als het verstand een belangrijke rol spelen. Vanuit de RET-therapie wordt uitgegaan van het idee dat meerdere ‘irrationele kerngedachten’ latent of manifest aanwezig zijn en dat die van invloed zijn op verschillende gebieden van het functioneren van de persoon. Inmiddels wordt verwezen naar deze cognitieve structuren als ‘cognitieve schema’s’ of ‘scripts’. Op basis van een combinatie van genetische aanleg en wat zij hebben ervaren in hun omgeving bouwt iedereen cognitieve schema’s op over wat zij verwachten in de werkelijkheid.

De RET-methode heeft een interactionele visie. Gedrag, Gevoel en gedachten beïnvloeden elkaar wederkerig. Mensen kunnen bijvoorbeeld verschillende gevoelens ervaren bij een gebeurtenis. Iemand kan zich bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag zowel kwaad maken als zich schuldig voelen. De cognitie die gepaard gaat met kwaadheid is: ‘Ze hadden me dit ontslag niet zo abrupt mogen geven’. De cognitie die gepaard gaat met schuldgevoel is bijvoorbeeld: ‘Ik had die stomme fout niet moeten maken. Ik ben een onprofessionele sukkel’.

Hoe werkt RET?
Binnen de RET methode wordt gebruik gemaakt van het ABC model, waarbij de A staat voor Aanleiding (Activating Event), B de bril waardoor je kijkt (Overtuiging; Belief) en de C voor consequentie (Gevolg; Consequence). De RET-methode gaat er vanuit dat het niet de A (aanleiding) zelf is die nare gevoelens en gedragingen bij mensen veroorzaakt, maar dat hetgeen we denken óver die A in belangrijke mate de emotionele en gedragsmatige reacties bepaald. Op de gebeurtenis zelf kunnen wij niet altijd invloed uitoefenen, maar wél op hoe we over de gebeurtenis denken. Kortom: C volgt niet uit A, maar uit B. Middels persoonlijke coaching kunnen inadequate gedachten en belemmerende denkpatronen (B) worden onderscheiden en uiteindelijk veranderd, zodat deze beter bij de situatie aansluiten. Een gevolg is dat het gevoel en de consequenties die hierbij horen positiever en adequater worden en beter aansluiten.

Wanneer RET inzetten?
RET kan uitkomst bieden in verschillende situaties, bijvoorbeeld:

  • Wanneer je slecht om kan gaan met druk uit de omgeving (stress)
  • Werknemers die niet adequaat functioneren op de werkplek (bijv. na een reorganisatie)
  • Werknemers die moeilijk prioriteiten kunnen stellen, belangrijke zaken uitstellen en minder relevante zaken voorrang geven
  • Mensen die beneden hun niveau presteren of faalangst hebben
  • Leden van een team die steeds weer op ogenschijnlijk onoplosbare problemen stuiten

RET is toepasbaar voor gemakkelijk oplosbare problemen, maar ook uitermate geschikt voor het oplossen van meer complexe problemen. Om deze reden wordt het veel gebruikt in persoonlijke coaching.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden