Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Een psycholoog is iemand die mensen helpt met psychische problemen en het verwerken van heftige problematiek. Een coach zoekt samen met een coachee vooral naar de oplossing van een probleem. De meeste mensen zijn wel bekend met de termen coach en psycholoog, maar ze worden doorgaans als hetzelfde concept gezien. Wat is nu het belangrijkste verschil? Wanneer kiest u voor coaching en in welk geval is het beter om bij een psycholoog in therapie te gaan? Dit artikel zal ingaan op de verschillende achtergronden, visies en behandelmethoden van coaches en psychologen. Hiermee wordt het onderscheid tussen psychologen en coaches helder en wordt duidelijk wat ze voor u kunnen betekenen.

Psychologen en coaches hebben duidelijke overeenkomsten. Beiden werken met mensen en luisteren en praten over de uiteenlopende hulpvragen van hun cliënten. Ze werken allebei voornamelijk één op één met coachees. Hierbij is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht waarbij verschillende gesprekstechnieken worden toegepast. Hun gemeenschappelijke uitgangspunt is het veranderen van gedrag. Dit kan lastig zijn, aangezien wij door het verleden vaste gedragspatronen gevormd hebben. Het grootste verschil tussen de coach en de psycholoog begint vanaf dit punt.

Achtergrond
Een psycholoog heeft een hbo of universitaire psychologie opleiding gedaan en kiest hierna veelal voor een vervolgopleiding. Psycholoog is namelijk niet een beschermd beroep. Dit houdt in dat iedereen zich ‘psycholoog’ mag noemen. Met specifieke vervolgopleidingen kan de psycholoog worden opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), waardoor het beroep, samen met aanvullende eisen, wel is beschermd. Iemand mag zich dan alleen psycholoog noemen als hij/zij een academische studie in de psychologie heeft afgerond én daarna de erkenning heeft aangevraagd en verkregen.
Waar psychologen vooral door een theoretische studie worden opgeleid, volgen coaches juist meer praktijk- en ervaringsgerichte opleidingen.
Ook het beroep coach is niet beschermd, iedereen mag zichzelf coach noemen. De hoeveelheid en soorten opleidingen hiervoor zijn uiteenlopend. Wel zijn er verschillende soorten beroepsverenigingen die proberen om een Europese kwaliteitsstandaard in te voeren, waardoor cliënten een goed beeld krijgen van de kwaliteit van de coach.

Visie
De psycholoog gaat ervan uit dat gedrag wordt gevormd door aspecten uit het verleden. De psycholoog probeert te blijven graven in het verleden, totdat verklaard is waardoor het hedendaagse gedrag zich op deze manier uit. Deze trajecten kunnen lang duren. Aangezien mensen zich graag achter het verleden schuil houden, kan spitten in het verleden nog moeilijker zijn.
De coach hanteert hiervoor echter een andere visie, namelijk een toekomstgerichte visie. De coach heeft meer een hands-on mentaliteit waarin hij/zij bekijkt wat er in het hier en nu gebeurt, om de toekomst te veranderen. Wat zijn belemmerende of juist motiverende aspecten voor het gedrag dat veranderd moet worden? Hierbij vraagt de coach een actieve houding van de coachee, zodat hij/zij via reflectie op het eigen gedrag zelf tot inzichten kan komen. De coach helpt de coachee om zichzelf weer te helpen ander gedrag aan te leren of verbeteren. Deze trajecten duren vaak minder lang dan bij een psycholoog, aangezien coaching is gericht op het aanpakken van korte termijn problemen.

Behandelmethode
Een psycholoog geeft therapie: gesprekken die u met een psycholoog voert dienen voor het werken aan een oplossing bij psychische problemen. De psycholoog richt zich in de gespreksvoering voornamelijk op het oorspronkelijke onderliggende probleem. Hierbij wordt gericht op specifieke matige tot ernstige problemen, zoals depressies of trauma’s. Kampt u bijvoorbeeld met een verslaving? Of heeft u hulp nodig bij het aanpakken van uw angst en onzekerheid omdat deze zodanig in uw leven aanwezig zijn dat ze uw leven momenteel beperken? De psycholoog is gedragsdeskundige en onderzoekt tijdens de behandeling met u hoe bepaald gedrag is ontstaan, hoe het in stand blijft en hoe het veranderd kan worden. Veelvoorkomende soorten van therapie zijn cognitieve therapie, gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en psychoanalyse.

Een coach geeft coaching: een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Hierbij wordt ondersteuning geboden in globale levenssituaties door het verbeteren van prestaties en het creëren van wenselijke situaties. Zit u in een verandering en bent u zich aan het heroriënteren op levensvragen en werk? Hulp nodig op het gebied van werk-privé balans en persoonlijke ontwikkeling? De nadruk ligt op het creëren van psychologische flexibiliteit waarbij u beter om kunt gaan met verrassingen en ingrijpende veranderingen in uw leven. Ook wanneer u worstelt met interne angsten, depressie of burn-out klachten, bent u bij coaching op de juiste plek. Het opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen staat centraal, waarbij de opgedane kennis direct kan worden toegepast in het dagelijkse leven. Veelvoorkomende soorten van coaching zijn loopbaancoaching, stresscoaching, management coaching, outplacement coaching, competentie coaching en teamcoaching. Naast het persoonlijke één-op-één coachgesprek biedt een coach telefonische of chat coaching, coaching via skype, groeps-coaching/workshops, company-coaching of thuis coaching aan.  

Hoewel de coach en de psycholoog dus verschillen in aanpak van het probleemgedrag, willen zij beiden het gedrag verbeteren of veranderen. Het is aan uzelf de keuze welke aanpak u kiest! Hopelijk heeft dit artikel u inzicht gegeven in wanneer een coach van GORTcoaching voor u van toepassing kan zijn.

Door: Silvie Teeuwisse


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden >  Verschil tussen coach en psycholoog