Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Ben je op zoek naar een coach? Je bent dan natuurlijk op zoek naar een coach die je het beste van dienst kan zijn! In het volgende artikel beschrijf ik waar je op kunt letten in de relatie tussen jou en de coach.

Vertrouwen
Een van die zaken die belangrijk is in een coachtraject is de mate van ervaren expertise van de coach door de coachee. Het andere, door de coaches benadrukte, belangrijke aspect van het coachtraject om effecten te kunnen behalen, is de aanwezigheid van een klik en het vertrouwen dat de coachee in de coach heeft. Dit laatste heeft te maken met de perceptie van coachee over de expertise van de coach. De coachee moet erop kunnen vertrouwen dat zijn coach weet hoe hij moet coachen om hem of haar verder te kunnen helpen in de gewenste ontwikkeling.

Professionaliteit
Uit een onderzoek van Thach blijkt dat bij navraag onder 281 coachees 34 procent de coach als meest positieve punt en succesfactor naar voren werd gebracht. Ook Spence en Grant, twee onderzoekers, vonden een groter effect in coaching bij inzet van professionele coaches, dan wanneer er gewerkt werd met zogenaamde ‘peer-coaches’. Sue-Chan en Latham (twee andere onderzoekers) vonden een soortgelijke uitkomst.

Inzicht in het werkveld
In interviews noemden sommige coaches het belang van inzicht in het werkveld van de coachee. Hierover zijn de meningen echter verdeeld. In gesprek met de coachopleiding van een hogeschool werd mij verteld dat wanneer de juiste technieken gebruikt worden, de inhoudelijke kennis er niet toe doet in het behalen van succes. Aangezien de meningen hierover verschillen is het een interessant punt voor verder onderzoek en zal dan ook meegenomen worden in de analyses van dit artikel.

Expertise
In de literatuur is terug te vinden dat expertise van een coach van belang is voor het behalen van succes. Latham en Stuart (2007) omschrijven een coach als iemand die samenwerkt met een werknemer om duidelijke strategieën te formuleren om uiteindelijk zijn prestatie te verbeteren. In hun onderzoek naar de ideale coach wordt gekeken naar het effect van verschillende coachtechnieken op de studieresultaten van studenten die deelnemen in een MBAprogramma. Uit het onderzoek blijkt dat een externe autoriteit als coach de beste resultaten behaalt. Deze expert-coach werd gezien als meest effectief, aangezien hij over de gevraagde expertise beschikt en hiermee geloofwaardigheid creëert bij de studenten. Dit sluit aan bij de door Wasylyshyn (2003) omschreven persoonlijke karakteristieken van een effectieve coach die zij formuleerde aan de hand van een vragenlijst waarin coachees aangaven welke eigenschappen zij waardeerden in een coach. Zij benoemden de professionaliteit van de coach als een belangrijk aspect.

Ben je op zoek naar een ervaren coach? Plan direct een gratis oriëntatiegesprek met een coach.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden