Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Eerder is al het profiel van de coach geschetst, maar wat houdt coaching dan precies in? Zoals in het boek ‘Hoe boek voor de coach’ beschreven staat: ‘coachen is voorwaardenscheppend handelen op basis van commitment’. Hiermee wordt bedoeld dat de coach voorwaarden schept waardoor er het beste uit jou als gecoachte gehaald kan worden. Door coaching neemt het zelfaccepterend, zelfsturend, zelfleren en zelfoplossend vermogen van de gecoachte toe en worden gewenste resultaten bereikt.

Coaching is erop gericht om bij mensen kwaliteiten vrij te maken of deze verder uit te bouwen. De gecoachte zal hierdoor, met dank aan coaching, ook zijn nieuw verworven kwaliteiten direct effectief kunnen gebruiken. Coaching werpt het beste haar vruchten af wanneer de gecoachte zichzelf meer accepteert en plezier krijgt in de manier van leren die bij coaching wordt aangeboden. Bij coaching gaat het samengevat dus om de volgende zaken:

  • Eigen ambities en waarden als start
  • Kwaliteiten vrijmaken en uitbouwen
  • Belemmeringen beïnvloeden
  • Ontwikkelen van effectief gedrag
  • Realiseren van gewenste resultaten

Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden