Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is een manager?
Tegenwoordig wordt het begrip manager, voor diverse banen en functies gebruikt. Het is een containerbegrip zonder inhoud geworden. Oftewel, wie is er tegenwoordig geen manager? Maar de vraag moet eigenlijk zijn: wat verstaat men nu daadwerkelijk onder het begrip ‘manager’? De dikke Van Dale definieert een manager als ‘leidinggevende belast met een bepaalde taak in een organisatie of onderneming (op allerlei niveaus: chef, administrateur, directeur, bestuurder). Hieronder vallen dus taken gericht op controleren, plannen en het maken van resultaatgerichte afspraken.

De ontwikkeling naar HR-manager
Vroeger was een manager vooral een leidinggevende die zich richtte op de efficiency en hoogste productiviteit. Dit was tenminste hoe Taylor, met zijn scientific management naar arbeidsprocessen keek. Managers moesten vooral toezicht houden en de ordening van taken handhaven. Alle werknemers hadden namelijk een specifieke taak, die gestandaardiseerd uitgevoerd moest worden. Echter, sinds de Hawthorne Studies van na de tweede wereldoorlog is deze visie veranderd. Men kwam erachter dat aandacht voor werknemers leidde tot meer inzet, samenhang en moreel. De kern is: betrokkenheid leidt tot inzet. Zodoende wordt de taak van de manager gelijk aan die van mentor en stimulator, die aandacht heeft voor de behoeften en grillen van de werknemers. Met andere woorden, de ontwikkeling in management ging van efficiente taakverdelingen zonder inspraak van de werknemers, naar een management waarin motivatie en betrokkenheid van de werkenemers van belang zijn. Oftewel, het management waardeert de human resources van het personeel. Deze menselijke bronnen zijn de spil van huidige organisaties en bepalen zelfs de concurrentiepositie.

Eigenschappen van een goede HR-manager
Ondanks dat de effectiviteit van een manager mede situationeel bepaald is, zijn er enkele eigenschappen die een goede manager moet bezitten. Een goede manager bezit onder andere de volgende eigenschappen:

[bulletlist]

 • Helikoptervisie
  Een vereiste is dat de HRmanager het overzicht heeft, en zodoende de grote lijnen kan vasthouden. De hoofd- en bijzaken moeten gescheiden kunnen worden, zodat niet alle energie op gaat aan het blussen van kleine brandjes.
 • Zelfmanagement
  De HRmanager kent zichzelf en wil graag leren van eigen en andermans ervaringen. Ze willen hun zwakke punten verbeteren, en proberen zich kwetsbaar op te stellen naar medewerkers en collega’s. Zelfkennis is namelijk een vereiste voordat je anderen kan ondersteunen en begeleiden.
 • Veerkracht
  Managers moeten met tegenslagen om kunnen gaan, en hierna weer met volle kracht aan het werk gaan. Zij zijn een voorbeeld voor anderen, en stralen zodoende competentheid uit.
 • Mensgerichtheid
  De HR manager moet medewerkers kunnen motiveren en inspireren voor het werk. Hiervoor is mensenkennis en liefde voor mensen nodig, zodat hij/zij de medewerker bewust kan maken van eigen kunnen.
 • Daadkracht
  Tot slot is het van belang dat een manager beslissingen durft te nemen. Hiervoor is een proactieve houding en koersvastheid en -duidelijkheid nodig.

[/bulletlist]


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden