Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Nadelen van online-coaching

Online-coaching wordt steeds vaker gebruikt en er wordt net gedaan of dit voor iedereen geschikt is. Maar klopt dit wel?

Bij Online Coaching wordt van zowel de cliënt als de coach veel gevraagd van hun taalvaardigheid. Ze moeten beiden in staat zijn om hun gedachten te structureren en op juiste manier te formuleren. Niet elke cliënt zal deze vaardigheid bezitten en om die reden in mindere mate geschikt zijn voor dit type coaching.

Wat ook een nadeel wordt genoemd is het gebrek aan face-to-face contact van Online-coaching. De wetenschappelijke literatuur heeft hier nog geen uitsluitsel over gegeven. Vaak wordt de suggestie gegeven dat het kunnen zien van non-verbale communicatie (lichaamshouding en gezichtsexpressie) noodzakelijk is voor een coach om zijn cliënt te kunnen begrijpen. Terwijl ook gesteld kan worden dat het ontbreken van face-to-face contact het gemakkelijker maakt voor de cliënt om zich te uiten. Een ding is zeker dat een professionele coach goede taalkundige vaardigheden dient te bezitten om online-coaching succesvol te kunnen aanbieden.

Tenslotte kan gesteld worden dat het ten gunste is voor de vertrouwensband tussen cliënt en coach als zij elkaar minimaal een keer in levende lijve hebben gezien en gesproken. Het is dan ook verstandig om minstens eenmaal face-to-face contact te hebben. Je zou hierbij kunnen denken bij de start van een Online-coachingstraject.

Let bij het selecteren van een coach met name op zijn of haar vaardigheden. Vooral als je enkel via internet een coachingstraject krijgt aangeboden!


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden