Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is een arbeids- en organisatiepsychologie?
De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert de mens in relatie tot zijn werk en zijn werkorganisatie.
In feite gaat het om een vereniging van drie soorten psychologie:

Arbeidspsychologie
In de arbeidspsychologie wordt de relatie tussen werkkenmerken (bijvoorbeeld werkdruk, de mate waarin taakuitvoerders zelfstandig kunnen beslissen in hun werk, afwisseling) en welzijn en functioneren van werknemers onderzocht. Een onderdeel van de arbeidspsychologie dat momenteel sterk in opkomst is, is de psychologie van arbeid en gezondheid waarin specifiek wordt nagegaan hoe taakkenmerken de gezondheid (bijvoorbeeld stress en burn-out) van taakuitvoerders beïnvloeden.

Organisatiepsychologie
In de organisatiepsychologie draait het om de relatie tussen de werknemer en diens sociale werkomgeving. Die omgeving kan de organisatie als geheel zijn, maar ook de afdeling waarop men werkt of de collega aan de andere kant van het bureau. Sociaal-psychologische theorievorming is in dit veld uitermate belangrijk; arbeidsorganisaties zijn een belangrijk toepassingsgebied van in de sociale psychologie verworven inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van teams en leiderschap.

Personeelspsychologie
De personeelspsychologie onderzoekt hoe men de juiste persoon op de juiste plaats krijgt. Het kan daarbij gaan om werving, selectie en recruitment (dat wil zeggen, men probeert nieuw personeel aan te trekken), maar ook om het trainen en ontwikkelen van al aanwezig personeel. In dit onderdeel van de arbeids- en organisatiepsychologie is ook veel aandacht voor de ontwikkeling van psychologische tests. Om te bepalen wat de juiste plaats voor een bepaalde persoon is, moet men immers inzicht hebben in diens mogelijkheden en capaciteiten. Ook houdt men zich hier bezig met arbeidsvoorwaarden en dergelijke. De personeelspsychologie is het meest praktisch georiënteerde onderdeel van de arbeids- en organisatiepsychologie.

Om te bepalen wat de juiste plaats voor een bepaalde persoon is, moet men inzicht hebben in diens mogelijkheden en capaciteiten.

Studeren
Organisatieleer en Human Resource Management maken heden ten dage deel uit van vrijwel alle bedrijfskundige opleidingen zowel aan de universiteit als aan de hogeschool.
Men kan arbeids- en organisatiepsychologie studeren aan vrijwel alle bestaande Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Omdat de arbeids- en organisatiepsychologie veel gemeen heeft met de sociale psychologie, zijn beide richtingen vaak onderdeel van eenzelfde hoofdrichting binnen een Master in de psychologie. Dit is bijvoorbeeld het geval aan de Universiteit Leiden, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Tilburg en de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Open Universiteit en de Radboud Universiteit Nijmegen zijn zelfstandige studierichtingen Arbeids- en Organisatiepsychologie te vinden.
Ook diverse hogescholen bieden professionele Bachelor-opleidingen Arbeids- en Organisatiepsychologie aan. Vaak gaat het daarbij vooral om personeelspsychologie, psychologisch assistent of personeelswerk (afstudeerrichting van sociaal werk).

Wilt u Hulp?
Wil jij een arbeids- of organisatiepsycholoog inschakelen om u te helpen? Plan dan nu een vrijblijvend gratis orientatiegesprek in met een van onze psychologen.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden