Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

De loopbaancoach heeft diepgaande kennis en ervaring op het gebied van mensgerichte vakken. Teven is deze kundig op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt en zij beheerst de noodzakelijke technieken om je hierover advies te geven. Op deze wijze kan ze met een professionele attitude jou begeleiden bij vraagstukken rondom je loopbaan.

Kennis en ervaring op gebied van mensgerichte vakken
De loopbaancoach heeft minstens één ontwikkelde richting op basis van een afgeronde opleiding en bijbehorende ervaring, op HBO of universitair niveau of op basis van gecertificeerde EVC. Daarnaast heeft zij een globaal beeld van wat er speelt in andere expertisegebieden, en weet waar die expertise te vinden is.

Kunde op gebied van loopbaan en arbeidsmarkt
Door een brede kennis van loopbaanmogelijkheden en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, kan je probleem goed gediagnosticeerd worden door de coach. Ze maakt gebruik van verschillende perspectieven doordat zij de paradigma’s kent van zichzelf en van anderen. Zij kan beroepen/functies ontleden in benodigde kennis, vaardigheden en attitudes op grond van haar kunde met betrekking tot menselijke ontwikkeling, behoeften en motieven en haar kennis van beroepen, functies en opleidingen. Zij kan een gidsrol op de arbeidsmarkt vervullen, doordat zij op de hoogte is van de actuele sociaal economische ontwikkelingen, de trends die van invloed zijn op de werkomgeving en de hoofdlijnen van wet- en regelgeving inzake arbeidsrecht en re-integratie en werkloosheidsmaatregelen.

Beheersing van methoden, technieken & instrumenten

Tevens beheerst de coach enkele psycho-diagnostische methoden, is op de hoogte van de methoden en technieken die in het loopbaanadvies vak gebruikt worden en is in staat zelf er meerderen van te hanteren. Zij heeft een uitstekende beheersing in gespreksvoering, schriftelijke en digitale communicatie.

Competenties
De gedragscompetenties die effectief zijn om te kunnen coachen zijn: inlevend, communicatief, reflectief, adviserend en ondersteunend. Daarnaast wordt er goed naar je geluisterd, wordt er ingespeeld op onverwachte gebeurtenissen en wordt er vanuit  nieuwe invalshoeken naar je probleem gekeken. Op deze manier kan je planmatig en zo nodig sturend geadviseerd worden.

Wil je aan de slag?

Kijk in de agenda en plan direct een gratis oriëntatiegesprek met onze loopbaancoach »


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden