Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Coach in een bedrijf
Niet alleen sporters hebben voordelen van een coach om hun prestaties te verbeteren ook het bedrijfsleven moet presteren op niveau. Coachen is een goede manier om deze prestaties naar een hoger niveau te tillen.

  • De coach ondersteunt en begeleidt medewerkers om zelfstandig problemen op te lossen en of nieuwe (oplossings)richtingen te ontdekken en te ontwikkelen.
  • De coach stimuleert de medewerkers om zichzelf, het team en de organisatie te zien als een lerende eenheid.
  • De coach helpt het vergemakkelijken om voorwaarden te scheppen en om een omgeving te creëren waarin de medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor het werk en de daarbij behorende beslissingsmomenten, zowel inhoudelijk als relationeel.

Coachen is individuele begeleiding
De opdrachtgever, in een bedrijf, van een coachingstraject is de leidinggevende van degene die gecoacht wordt. Het formuleren van de coachingsdoelen worden dan ook gezamenlijk door de leidinggevende en medewerker geformuleerd. De doelen zijn de leidraad voor de coachingsgesprekken, maar deze kunnen gaandeweg het coachingstraject wel geherformuleerd worden. Vertrouwelijkheid en respect tussen coach en coachee is hierbij een voorwaarde. De frequentie en de duur de gesprekken is afhankelijk van de geformuleerde doelen.

Onderwerpen die in het traject behandeld kunnen worden:

  • Positief beïnvloeden van persoonlijke en interpersoonlijke communicatie
  • Verbeteren van samenwerking in teams
  • Veranderen van persoonlijke- en team overtuigingen
  • Op een andere manier omgaan met gevoelens van onmacht (empowerment)
  • Beïnvloeden van negatieve attitudes ten opzichte van bepaalde personen
  • Versterken van het positieve zelfbeeld

Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden