Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Coaching en advies
Coachen is een begrip wat op vele manieren gebruikt en gekoppeld wordt aan vele functies. Van iedere leidinggevende worden immers ook enige coachvaardigheden verwacht. Maar bent u nu aan het coachen of adviseren?

Coaching en advies valt zeker te onderscheiden van elkaar, maar op welke punten is het verschillend? Advies kan gegeven worden door iedereen wiens mening u belangrijk vind in uw beslissingen. Toch is er altijd de verwachting dat de adviserende meer kennis heeft dan u. Terwijl coaching ook afhankelijk is van uw feedback en uw inbreng en daarbij ook verwacht wordt dat u zelf met antwoorden komt.

Coaching
Coaching is een toekomstgerichte activiteit waarin vergroting van zelfbewustzijn en vaak zelfsturing centraal staan. De coach daagt de coachee uit zelf richting te geven aan zijn ontwikkeling, door ondersteunende of uitdagende vragen te stellen om de ander in beweging te brengen naar zijn doelen. De relatie tussen coach en gecoachte is gebaseerd op gelijkwaardigheid. De weg naar het benoemen, concretiseren en realiseren van leer- of ontwikkelingsdoelen gaat uit van de eigen ervaringen van de coachee. De ontwikkeling loopt langs het creëren van bewustzijn, het maken van keuzes en het nemen van de verantwoordelijkheid voor die keuzes.

Advies
Adviseren is vaak vanuit vakinhoudelijke deskundigheid iemand ondersteunen en uitdagen in een doelgericht proces van verandering of ontwikkeling. Het is een toekomstgerichte activiteit waarin vergroting van kennis en deskundigheid en groeien van het bewustzijn op de mogelijkheden centraal staan. De relatie tussen adviseur en geadviseerde is in de basis niet gelijk: de adviseur wordt geacht over kennis en deskundigheid te beschikken die de geadviseerde nodig heeft. Deze ongelijkheid in kennis (de macht van de kennis) brengt ongelijkheid in de relatie met zich mee.

Het verschil
Het verschil tussen coaching en advies ligt dan ook vooral in de inhoudelijke vakkennis, al dan niet plegen van inhoudelijke interventies en in de macht die kennis met zich meebrengt. Coachen en adviseren zijn hierdoor niet zomaar verenigbaar. Want hoe zou de adviseur, die ingehuurd wordt vanwege zijn kennis en deskundigheid, zich kunnen onthouden van inhoudelijk advies, en zijn cliënt zelf tot inzichten en antwoorden te laten komen, zoals de coach dat doet?

Hulp
Wilt u zichzelf ontwikkelen? En in beweging komen omtrent een probleem vraag? Plan dan nu een gratis oriëntatie gesprek in.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden