Coaching en advies | GORTcoaching - Gratis oriëntatiegesprek
Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Effectiviteit en tevredenheid
In de huidige zakenwereld is het vanwege strakke kostenplanning steeds belangrijker dat werknemers zo effectief mogelijk werken. Maar aan de andere kant wilt u dat uw medewerkers zich ook goed voelen op het werk, waardoor ze tot betere prestaties kunnen komen. Ten eerste is goed leiderschap van belang om tegemoet te kunnen komen aan deze twee moderne werkeisen. Coaching en advies kan u helpen bij het vinden van uw eigen leiderschapsstijl, maar coaching kan ook uw werknemers helpen om het werk op een leukere en betere manier uit te voeren.

Coaching en advies in leiderschap
Coaching en advies dat zich richt op leiderschap helpt leiders in het ontwikkelen van hun eigen leiderschapsstijl, alsmede in het opstellen en behalen van hun persoonlijke doelen. Veel organisaties gebruiken deze vorm van coaching vanwege de aantoonbare positieve resultaten. Wetenschappelijk onderzoek richt zich de laatste jaren ook steeds meer op deze vorm van coaching en de resultaten zijn in lijn met de bevindingen van deze organisaties. Zo werd onder meer aangetoond dat coaching (over het stellen van doelen, het oplossen van problemen, het geven van feedback, het evalueren van eindresultaten en het publiekelijk spreken) de productiviteit van een leider verviervoudigd ten opzichte van enkel training. De reden waarom coaching in deze gevallen zo effectief is, is dat de vaardigheden die worden geleerd ook direct in de praktijk kunnen worden toegepast én getoetst. Door coaching en advies in leiderschap bent u dus in staat een nog betere leider te worden, en op deze manier uw werknemers écht te motiveren.

Coaching van medewerkers heeft nóg meer voordelen
Maar, zoals eerder aangegeven, zijn goede prestaties van de organisatie niet enkel het resultaat van goed leiderschap. Uw werknemers moeten optimaal kunnen presteren, terwijl zij ook nog eens plezier houden in het werk. Ook hier kan coaching een essentiële bijdrage in leveren. In een Amerikaanse wetenschappelijke studie bleek dat coaching en advies zorgde voor een grotere werktevredenheid onder de werknemers van alle bedrijven die mee deden aan het onderzoek. Ze gaven zelfs aan dat zij de kwaliteit van het leven hoger beoordeelden na het coachtraject doorlopen te hebben! Wanneer uw werknemers ook zo tevreden zijn met hun werk kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de prestatie die zij leveren.

Door coaching en advies toe te passen in uw organisatie blijven kostenbesparing enerzijds en tevreden werknemers anderzijds geen lastig te verenigen tegenpolen, maar kunt u de weg vinden om deze op een goede manier samen te brengen. GORTcoaching heeft de juiste coaches voor u, die samen met u uw toekomstige doelen concreet maken en snel dichterbij brengen.