Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Je zit er over na te denken om aan een coachtraject te beginnen, maar wilt uiteraard wel op professionele en deskundige wijze begeleiding krijgen. Wat kun je precies verwachten gedurende sessies? 

Effectieve communicatie:  Er wordt aan de slag gegaan met verdiepende, stimulerende en bewustmakende vaardigheden. De communicatie is op deze wijze helder en concreet.

Omgaan met het hier-en-nu: Het is belangrijk contact te kunnen maken met het hier-en-nu, met jouw gedachten, gevoelens en lichamelijke bewustwordingen. Van een coach wordt daarom verwacht dat zij in contact is met zichzelf en de gecoachte en dat ze op respectvolle wijze waarnemingen reflecteert. Zij kan je oefeningen geven zodat je vervolgens beter contact kan maken met jezelf.

Doel en resultaatgerichtheid: Gedurende het gehele traject is een coach gefocust op het beoogde doel en resultaat en stimuleert zij je tegelijkertijd om hierop eveneens gespitst te zijn.

Gerichtheid op blijvende verandering: Door de manier van begeleiden kan je in contact komen met de patronen die je het meest belemmeren. Tijdens een traject wordt er dan ook ingegaan op een fundamentele aanpak van deze patronen en het geloof in jouw kunnen zodat veranderingen duurzaam kunnen zijn.

Focus op persoon en resultaat
Deze manier van begeleiden kun je dus verwachten van een coach, maar wat is de visie van het coachbureau? Dat is een resultaatgerichte aanpak van het probleem mét oprechte aandacht voor jou als persoon. Er wordt gewerkt op een praktische wijze met diepgang naar jouw kwaliteiten, ervaring en wensen. Er is jarenlange ervaring met coaching voor hoger opgeleiden. Wij zijn er van overtuigd dat coachtrajecten het meest effectief blijken bij een nauwgezette en persoonlijke werkwijze. Zo werken wij samen aan een traject dat bij persoonlijke effectiviteit de nadruk op jou als persoon legt, terwijl de focus blijft de gestreefde doelen te realiseren.

Kijk in de agenda en plan direct een gratis oriëntatiegesprek met een van onze coaches.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden