Optimaal Flexibel Werken | GORTcoaching - Gratis oriëntatiegesprek
Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Geen 9 tot 5 mentaliteit, geen vast bureau op het hoofdkantoor: steeds meer werknemers maken de keuze voor Flexibel Werken. Door uw baan op deze manier vorm te geven bent u vrij in het kiezen van uw werkplek, het tijdstip waarop u uw werkdag begint en het aantal uren dat u werkt.  Als werknemer wordt u meer vrijheid gegeven en groeien uw verantwoordelijkheidsgevoel en arbeidstevredenheid. Bovendien scheelt het reiskosten en bent u beter in staat werk en privé te combineren. Klinkt ideaal toch?

Het gevaar van flexibel werken I: stress
Het creëren van een eigen ideale werksetting kent echter ook een keerzijde. Zo kunnen de ervaren vrijheid en het toenemende verantwoordelijkheidsgevoel leiden tot een hogere mate van stress. Wanneer u niet dezelfde werktijd en/of plaats deelt, is overleg met uw collega’s vaak minder voor de hand liggend. Hierdoor bent u bij taken welke u eerst in directe samenwerking zou uitvoeren, meer op uzelf aangewezen. Een hoger ervaren werkdruk en spanning kunnen hier uit voortvloeien. Bovendien bestaat de kans dat u sneller uw werkfocus verliest. U laat zich bijvoorbeeld onbewust afleiden door de plek die u heeft uitgekozen om te werken (zoals thuis) of verliest concentratie door de werktijden die u uitkiest (avonduren). Zo kan de efficiëntie van uw werkdag verloren gaan wat u wellicht opnieuw de nodige werkstress oplevert.

Het gevaar van flexibel werken II: werk-thuis balans
Een andere nadeel wat u kan ervaren bij het starten als Flexibel Werker is een vervaagde grens tussen uw werk en privé-leven. Wanneer u veel contact met klanten hebt, kan het voorkomen dat u geregeld nog na uw eigen gestelde werktijden de telefoon opneemt. Dit ervaart u wellicht als niet storend, maar kan u wel de nodige energie kosten. Wanneer u daarnaast de keuze maakt uw eigen huis als werkruimte te gebruiken, is de kans aanwezig dat het lastiger wordt na werktijden tot rust te komen. U brengt immers uw werk- als vrije tijdsactiviteiten in eenzelfde ruimte door.

Het ervaren van deze negatieve bijkomstigheden van Flexibel Werken komen vaak niet direct op uw bord vallen, maar gestaag om de hoek kijken. Op den duur kunnen ze u echter doen overwegen terug te gaan naar uw vroegere werkwijze: iets waar u eerder wellicht ook om een reden van af bent gestapt. Een coach is er dan om u te helpen op een juiste manier met het Flexibel Werken om te kunnen gaan.

Voorkom het gevaar!
Samen met een coach wordt bijvoorbeeld een analytische blik geworpen op de balans tussen uw werk en privé-leven. Hierbij besteedt de coach niet alleen aandacht aan het goed inroosteren van uw werk, maar staat voornamelijk het inplannen van vrije tijd centraal. Er worden u vervolgens handvaten aangereikt om duidelijke grenzen te stellen en op het juiste moment een techniek toe te passen wanneer deze grenzen zo mogelijk vervagen.

Bent u toe aan een andere werkstijl en trekt Flexibel Werken u aan? Wilt u leren optimaal te profiteren van de voordelen van Flexibel Werken?