Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Loopbaanbegeleiding heeft betrekking op begeleidende diensten van een loopbaanadviseur/ loopbaanbegeleider. Het doel van deze diensten is, mensen te helpen op het gebied van werken loopbaan. Deze begeleiding vindt plaats vanuit een veilige en onafhankelijke situatie. Loopbaanbegeleiding is voor iedereen, die een hulpvraag heeft over zijn werk en loopbaan. Deze hulpvraag heeft vaak betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Voorbeelden van hulpvragen zijn: “Wat wilt u werkelijk in uw werk?”, “Past uw huidige baan wel bij u?” en “Wat is de reden dat u uw draai niet kunt vinden op uw werk?”.

 

Hoe gaat loopbaanbegeleiding in zijn werk?
Loopbaanbegeleiding is een proces waarin u onder begeleiding van een loopbaanadviseur, leert om uw eigen loopbaan te sturen en in te richten. De hulpvraag, die door u bij de start van de begeleiding wordt geformuleerd, dient als leidraad bij loopbaanbegeleiding. De begeleiding vindt plaats op basis van individuele gesprekken tussen u en de loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur maakt hierbij gebruik van verschillende opdrachten, oefeningen en methodieken.

 

Wat levert loopbaanbegeleiding op?
Loopbaanbegeleiding levert nieuwe inzichten op over uzelf. Inzichten over wat u motiveert en energie geeft, wat u demotiveert, over uw sterke en zwakke kanten, uw functionele en disfunctionele werkhouding, uw drijfveren, uw verlangens, uw vaardigheden en/of uw talenten. Het resultaat hiervan is dat u nieuwe concrete mogelijkheden en perspectieven voor uzelf ziet op het gebied van werk en loopbaan, afgestemd op de hulpvraag die vooraf is geformuleerd.

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden