Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Personal coach
Een van de methodes waar een personal coach gebruik van kan maken is de RET-techniek. De afkorting RET staat voor Rationeel-Emotieve Training. RET werd vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis en is gebaseerd op een van de oudste cognitieve therapieën, Rationeel-Emotieve Therapie. Tegenwoordig wordt ook wel gesproken van Rationeel-Emotieve Gedragstherapie (REGT), om te benadrukken dat ook de gedragskant in deze therapie aan de orde komt.

ABC-model
De RET brengt emotionele gebeurtenissen in kaart volgens het ABC-model. Er wordt een strikte scheiding gemaakt in drie elementen:
A, staat voor activating event. Dit is de gebeurtenis die de aanleiding is voor een emotionele reactie. Bijvoorbeeld: mijn baas kondigt mijn ontslag aan.
B, staat voor belief. Dit is het idee bij of de gedachten over de gebeurtenis A. Bijvoorbeeld: het is verschrikkelijk dat ik ontslagen word. Dit heb ik niet verdient of nu heb ik gefaald.
C, verwijst naar de consequences. Dit zijn de gevolgen. Deze bestaan uit de emotionele reactie en het gedrag dat daaruit volgt. Bijvoorbeeld: angst en dichtklappen na het bericht. Of woede en het uitschelden van de baas.

Vaak wordt gedacht dat de A de C veroorzaakt (de gebeurtenis veroorzaakt de gevolgen). Volgens de RET-theorie wordt de emotionele reactie en ook het gedrag dat daarmee samenhangt voornamelijk veroorzaakt door de de ideeën, de manier van denken over de gebeurtenis. Oftewel: vooral de B veroorzaakt de C. Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die de emoties veroorzaken maar vooral de manier waarop we denken over die gebeurtenissen.

De rol van de personal coach
Een personal coach stelt een aantal vragen om dit duidelijk te maken aan de hand van een persoonlijke ervaring van de cliënt. Voorbeelden van zulke vragen kunnen zijn; beschrijf de situatie die u een ongewenst gevoel en/of ongewenst gedrag gaf, hoe wilt u zich voelen of gedragen als zo’n situatie zich voordoet, wat zou u een volgende keer kunnen denken als u in eenzelfde soort situatie zit? Doordat de cliënt, in samenwerking met een personal coach, in staat wordt gesteld om vanaf een afstandje naar zijn of haar eigen gevoelens en gedrag te kijken zal dit resulteren in een gewenste verandering.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden