Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wanneer je start met een traject van outplacement kan deze bestaan uit vijf fases:

1.Reflectie en verwerking: Onprettige werkervaringen zoals reorganisatie, ontslag en/of een arbeidsconflict kunnen voorafgaan aan een outplacementtraject, wat negatieve emoties als gevolg heeft. In deze fase is er ruimte voor verwerking hiervan. Daarnaast wordt teruggeblikt op gemaakte (loopbaan)keuzes tot nu toe. Er zal worden gereflecteerd op het eigen functioneren, blokkades, valkuilen, maar ook talenten; wat heeft het opgeleverd, wat is blijven liggen, wat vraagt om ontwikkeling en wat laat u achter? Het doel is om het zelfvertrouwen te vergroten en deze periode af te sluiten om met frisse blik verder te kijken naar het heden en de toekomst.

2.Zelfonderzoek: Samen met de coach zal gereflecteerd worden op persoonlijke sterke en minder sterke eigenschappen, vaardigheden, interesses, verlangens en kwaliteiten. Zo kan je inzicht krijgen in de kwaliteiten die je graag wilt ontwikkelen en leer je welke competenties je al bezit die prestatie mogelijk maken. Dit zal in combinatie met jouw vastgestelde levensdoel en missie gebruikt worden om een persoonlijk beroepsprofiel op te stellen, wat een complete basis is voor het bepalen van een passende loopbaankoers.

3.Actieplan: In deze fase zal een strategie bepaald worden waarmee op uiterst effectieve en doelmatige wijze een nieuwe, passende baan kan worden gevonden. Het persoonlijke beroepsprofiel wordt als basis gebruikt voor het bewandelen van mogelijke toekomstpaden. Een passend actieplan zal worden opgezet dat concreet en specifiek gemaakt zal worden door middel van oriënterende gesprekken en functieanalyses.

4.Gericht in actie komen: Aan de hand van het persoonlijk beroepsprofiel en de ontwikkelpunten kan er doelgerichte actie ondernomen worden. Afhankelijk van dat wat voor jou noodzakelijk is, zal je werken aan jouw CV, het kunnen schrijven van een in het oog springende brief en het opfrissen van jouw LinkedIn profiel.  Eveneens geven wij je in deze fase uitgebreid advies over de techniek van netwerken, het opzetten van een brede werkkring en zullen wij in samenwerking actief zoeken naar passende bedrijven, uitzendbureaus, vacatures en functies.

5.Nazorg: Het uitgangspunt is dat jij de regie hebt over eigen keuzes en dat je na het outplacementtraject zelfstandig kan starten in jouw nieuwe functie. We plannen toch altijd een follow-up gesprek wanneer je in de nieuwe functie gestart bent om er zeker van te zijn dat je goed terecht bent gekomen.

Zou u ook op systematische wijze aan de slag willen gaan met een persoonlijk outplacementtraject om weer op passende wijze terug te komen op de arbeidsmarkt? 

» Kijk direct in de agenda en vraag een gratis oriëntatie gesprek aan


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden