Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Zelfmanagement
Wanneer je gecoacht wordt door onze loopbaanadviseur, blijf je eigenaar van jouw loopbaan. Bij het vormgeven van een eigen loopbaan is zelfmanagement namelijk van belang. Hoe ziet zo’n proces er uit? De focus zal in een loopbaantraject gelegd worden op het kennen van je eigen waarden, ambities en taken, zelf initiatief kunnen nemen, doorzetten en geduld opbrengen. Uiteraard zal je hier deskundige en professionele begeleiding bij krijgen. Samen met de coach zal gekeken worden waar je werkelijk invloed op hebt en hier zal in het traject actief aan gewerkt worden.

Verbreden van je horizon
Je zal gedurende het coachtraject worden uitgenodigd om te gaan voor je ambities en hierin risico’s durven te nemen. Er is namelijk vaak meer mogelijk dan dat je in eerste instantie voorziet! Afgevraagd zal worden waar jouw sterke punten en ontwikkelpunten liggen, wat je leuk en minder leuk vindt. Sterke punten worden verder ontwikkeld, zwakke punten worden verbeterd. Ook zal gekeken worden wat jou energie geeft en energie kost. Hoeveel tijd besteed jij aan dingen die je energie kosten en kan deze energie niet beter omgezet worden in iets wat jou energie geeft?

Realistische werkwijze
Zo worden verleden, heden en toekomst aan elkaar gekoppeld, zodat er concrete acties voor jouw loopbaan uit voort kunnen vloeien. Welke lessen heb je geleerd uit het verleden? Hoe sta jij op dit moment in jouw leven? Waar wil je graag heen in de toekomst? Op deze wijze zullen jullie gezamenlijk op realistische wijze om de tafel gaan zitten zodat er gewerkt wordt aan een heldere visie voor jouw toekomstige loopbaan.

Wilt u actief werken aan een heldere visie over uw loopbaan en op het gebied van management uiteindelijk het heft in eigen handen kunnen nemen? 

 U kunt een gratis oriëntatiegesprek plannen met een loopbaanadviseur, kies hier uw coach »


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden