Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

GORTcoaching richt zich op verschillende vragen op het gebied van managementcoaching. In dit artikel wordt er gekeken naar de verschillende stijlen van leidinggeven, motivatie en coaching en begeleiding. Om een goed antwoord te vinden op deze vragen zijn er verschillende manieren om tot een geschikte oplossing te komen.

Er zijn vier verschillende vormen van leidinggeven directief, ondersteunend, participerend en prestatiegericht.

  • Directief: deze vorm houdt in dat de manager duidelijk instructies geeft aan de werknemers over hun taken en geeft tevens duidelijk aan wat de regels en de standaarden zijn.
  • Ondersteunend : deze vorm kenmerkt zich door betrokkenheid van de manager bij het welzijn van zijn of haar werknemers en toont deze respect.
  • Participerend: Dit is een vorm die zich kenmerkt door een manager die niet zelf alle beslissingen neemt. Doormiddel van overleggen, discussies aan te gaan met de werknemers en open te staan voor de meningen van de werknemers de betrokkenheid van de werknemers wil vergroten.
  • Prestatiegericht: deze vorm van leidinggeven kenmerkt zich door een manager die het uiterste uit de werknemers probeert te halen en de lat zo hoog mogelijk wil leggen.

U hoeft niet altijd een duidelijke stijl van leidinggeven te hebben, maar is het belangrijk dat u kunt switchen in verschillende situaties om de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden. Verschillende situaties vragen soms om verschillende aanpak methodes. Zo kan het zijn dat een medewerker erg onzeker is en graag gestuurd wil worden, dan is een directieve manier van leidinggeven een geschikte manier om hier mee om te gaan.

Motiveren

Een belangrijk aspect van managementcoaching is het motiveren van de medewerkers. Het is belangrijk om te achterhalen wat mensen motiveert en hoe u de motivatie kunt vergroten om werknemers tevreden te houden. Motivatie is voor iedereen anders, maar er is wel gebleken dat er verschillende aspecten zijn die voor bijna iedereen in verband staan met motivatie. Hierbij is gebleken dat autonomie belangrijk is om de motivatie te vergoten. Mensen hebben behoefte aan vrijheid en vinden dit in hun werk een belangrijk aspect om na te streven. Het is dan ook belangrijk dat werknemers zich kunnen ontwikkelen en essentieel om zich te ontplooien. Daarnaast is de is de hoogte van de werkeisen een belangrijk aspect van motivatie. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers met hoge taakeisen en hoge werkdruk vaak minder gemotiveerd zijn en er grotere kans is op afwezigheid en ziekte. Om de werknemers te blijven motiveren is het belangrijk om te kijken naar de mate van onafhankelijkheid en zelfontplooiing en de hoogte van de werkdruk.

Coachen en begeleiden van werknemers

Bij GORTcoaching begeleiden professionele coaches de managers om hun werknemers te leren ondersteunen, adviseren, stimuleren en inspireren. Het is daarbij belangrijk dat de manager leert om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten. Het is fijn als de medewerkers duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt, daarnaast is het belangrijk om duidelijk en open te communiceren met de medewerkers, zodat ze weten waar ze aan toe zijn en welke actuele zaken er in en rond het bedrijf afspelen. Het is daarnaast belangrijk als coachende manager om, zoals hierboven al vermeldt staat, de zeggenschap van de medewerkers te vergoten. Hiermee wordt bedoelt dat medewerkers de vrijheid moeten hebben om hun eigen ideeën en oplossingen in te brengen. Het geven van feedback is een fijne manier om werknemers naar de goede weg te coachen. Als werknemers weten waar hun zwakke punten liggen en wat hun sterke punten zijn kunnen ze hier aan werken of optimaal gebruik van maken.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden