Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Salaris en vast contract minder belangrijk dan verwacht

Uit onderzoek naar primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, uitgevoerd door een specialist in Opleiding en Training, blijkt dat salaris en vaste contracten minder belangrijk zijn voor werknemers dan verwacht. Het blijkt namelijk dat bijna de helft van de Nederlandse werknemers (47 procent) meer waarde hecht aan persoonlijke ontwikkeling dan aan een vast contract. Daarentegen zijn de werkgevers (84 procent) ervan overtuigd dat werknemers een vast contract als primaire arbeidsvoorwaarde het belangrijkste vinden. Ook over de hoogte van het salaris verschillen werknemers en werkgevers van mening. Het blijkt namelijk dat 80 procent van de werkgevers denkt dat de hoogte van het salaris voor werknemers belangrijker is dan de opleidingsmogelijkheden, maar 39 procent van de werknemers geeft aan opleidingsmogelijkheden belangrijker te vinden dan de hoogte van het salaris.

Persoonlijke ontwikkeling belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde

Met betrekking tot de secundaire arbeidsvoorwaarde van persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden liggen de werknemers en werkgevers wel op één lijn. Zowel werkgevers als werknemers geven aan dat ontwikkelingsmogelijkheden de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde is met respectievelijk 70 en 80 procent. Het bieden van persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden heeft bovendien positieve effecten voor de organisatie. Het zorgt voor binding aan de organisatie en hogere productiviteit en efficientie door het groeien van de competenties van de werknemers. Bovendien sluiten werkgevers hiermee aan bij de trend dat werknemers zelfontplooiing steeds belangrijker gaan vinden. Het is aan de werkgever om aan deze wens van de werknemers tegemoet te komen.

Vormen van persoonlijke ontwikkeling

Organisaties hebben diverse mogelijkheden om deze persoonlijke ontwikkeling te faciliteren. Hierbij kan gedacht worden aan interne of externe trainingen, opleiding en cursussen. Daarentegen is er ook de mogelijkheid om coaching aan te bieden aan de werknemers. Hierbij wordt met persoonlijke begeleiding maatwerk geboden aan de probleem- en/of ontwikkelingsdoelstelling van de werknemer. Er worden competenties blootgelegd en verbeterd, doelen gesteld en zelfs actieplannen opgesteld voor het nieuw uit te dragen gedrag. GORTcoaching is een bedrijf met competente coaches in Nederland die werknemers kunnen begeleiding in hun persoonlijke ontwikkelings proces.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden