Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is de rol van self-efficacy bij coaching?

Self-efficacy wordt vaak gezien als een belangrijk eindresultaat van een coachingstraject. Ook kan hiermee de effectiviteit van een coachingstraject gemeten worden. Self-efficacy is de mate waarin u zich bekwaam voelt om bepaalde taken en doelen te bereiken. Samen met uw coach stelt u eerst doelen op en vervolgens krijgt u ondersteuning bij de stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Wat is er nodig om de self-efficacy van de coachee te verbeteren?
De coachingsrelatie zoals ervaren door de coachee is daarbij een belangrijke eerste voorwaarde. Wanneer de relatie tussen de coach en coachee als goed wordt ervaren, dan heeft dat een positief effect op de self-efficacy van de coachee. Als u samen met uw coach reflecteert op de coachingsrelatie en hoe deze relatie verbeterd kan worden, dan is dat een eerste stap in het verbeteren van uw self-efficacy. Door deze verbetering kunt u meer vertrouwen krijgen in het behalen van uw doelen.

Om de self-efficacy van de coachee te ontwikkelen en te behouden, kan de coach de focus leggen op de volgende dingen:
– Het geven van feedback op kwaliteiten en vaardigheden
– De coachee overtuigen dat anderen denken dat hij/zij dingen kan verwezenlijken
– De bewustwording van de coachee van zijn/haar eigen kunnen bij uitvoeren van een taak
– Sociale vergelijkingen maken met anderen en hiervan leren

Als deze aspecten in het coachingstraject worden belicht, dan zal de coachee zich bekwamer voelen in het bereiken van de opgestelde doelen en zal meer motivatie ervaren!

Zou u na dit artikel gelezen te hebben ook willen werken aan uw self-efficacy en motivatie om hierdoor uw doelen te bereiken? U kunt hier een  gratis oriëntatiegesprek inplannen met één van onze coaches.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden