Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Het einde van het jaar nadert, tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. Terugblikken wordt vaak gedaan door met werknemers een beoordelingsgesprek te voeren. Aan het begin van het jaar wordt vaak met werknemers in een functioneringsgesprek besproken wat de doelen zijn voor het jaar en in een beoordelingsgesprek wordt het wel of niet behalen van deze doelen besproken.

Het verschil met een functioneringsgesprek is dat in een beoordelingsgesprek vooral de mening van de werkgever wordt geuit naar de werknemer, het is dus geen tweerichtingsverkeer. Om de informatie op een juiste manier over te laten komen is het dan ook belangrijk om deze gesprekken goed voor te bereiden. Een coach zou hier ondersteuning bij kunnen bieden. Tijdens een beoordelingsgesprek zijn drie onderwerpen van belang: het verbeteren van personeel, optimaal gebruik maken van kwaliteiten en een conclusie geven over het afgelopen jaar.

Verbeteren werknemers
Als werkgever is het belangrijk dat uw werknemers zo goed mogelijk functioneren. Om deze reden is het onontkomelijk om te praten over de verbeterpunten van uw werknemers. Mensen vinden het nooit leuk om kritiek te ontvangen en daarom is het nodig dat feedback goed wordt voorbereid. Wanneer dit is gedaan zullen werknemers het beter ontvangen en er zo ook meer van kunnen leren. Een manier om beter feedback te geven is door het niet persoonlijk te maken, op deze manier wordt het minder als kritiek gezien. Dit kan gedaan worden door zo concreet mogelijk feedback te geven: ‘Ik zie dat je vaak te laat komt, hoe kan dat?’ in plaats van ‘Je bent niet zo van de tijd’. Op deze manier wordt feedback zo objectief mogelijk. Daarnaast kan het prettig zijn om te werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of met een beoordelingsschema. Hierdoor is de ontwikkeling van uw werknemer concreet in kaart te brengen.

Optimaal gebruik maken van kwaliteiten
Om het maximale uit uw werknemers te halen is het leuk voor zowel u als uw werknemers dat er bewust wordt omgegaan met de kwaliteiten binnen het bedrijf. Wanneer iemand goed is in leiding geven, benoem dit dan en benut deze kwaliteit. Hierdoor zullen werknemers zich erkend voelen, wat leidt tot motivatie en betrokkenheid. Daarnaast zal het u enorm veel tijd (en geld) schelen, want wanneer iemand ergens goed in is zal het ook gemakkelijker gaan. Een coach kan u helpen bij het zien van de kwaliteiten van uw werknemers. Ook helpt hij hen om op hun sterke kanten optimaal in te zetten. Dit zal een positief effect veroorzaken voor u en uw werknemer.

Conclusie van het jaar
Wanneer de verbeterpunten en kwaliteiten van uw werknemer duidelijk zijn wordt de conclusie van het huidige jaar besproken, waarna nieuwe doelen voor het komende jaar zullen worden gesteld. In de conclusie wordt gekeken of de gestelde doelen behaald zijn en zullen mogelijke beloningen worden besproken. Beloningen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld bonussen of salarisverhogingen. Daarna zal gezamenlijk gekeken worden wat het komende jaar verwacht kan worden en zo kunnen nieuwe uitdagingen geformuleerd worden. Een coach kan u ondersteunen gedurende het hele proces en zo kunt u er voor zorgen dat het beste resultaat wordt behaald!

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden