Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Arbeidspsychologie is het onderdeel van de Arbeids- en Organisatiepsychologie dat zich richt op arbeidstaken en de context waarin deze taken worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om de mens als taakuitvoerder. Centraal staan de betekenis van de taakuitvoering, de condities waaronder deze tot stand komt, de taakprestatie en de effecten voor gezondheid en welzijn.

 

 

Wat zijn de werkzaamheden van een arbeidspsycholoog?
Arbeidspsychologen zijn vooral werkzaam op het terrein van arbeidsomstandigheden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer taakanalyse en taakontwerp, arbeidsomstandigheden, werktijden, de interactie tussen werknemer en de computers/machines waarmee deze werkt, arbeidsfouten en ongevallen, en inspanning en werkprestatie. Zo verrichten zij advieswerk, werken samen met andere specialisten (bedrijfsartsen, ergonomen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen) om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren door aanpassing van het taakontwerp, vermindering van werkdruk en verbetering van werkroosters. Daarbij gaat het in principe steeds om de juiste afstemming tussen de taak(last) en werknemer. Behalve als adviseurs zijn arbeidspsychologen ook te vinden in onderzoeksfuncties bij universiteiten, organisaties voor toegepast onderzoek, en bij grote bedrijven en instellingen.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden >  Wat is arbeidspsychologie?